Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowiecki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowiecki"— Zapis prezentacji:

1 realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowiecki
„Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki” Projekt Nr Z/2.14/II/2.1/8/54/05 realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w okresie r. – r. Grodzisk Mazowiecki, 2007 r.

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3 Projekt skierowany został do osób pracujących
z wykształceniem przynajmniej średnim, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniach z zakresu znajomości języków obcych lub wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych.

4 Celem projektu było przeprowadzenie
dwóch edycji kursu języka angielskiego oraz sześciu edycji szkoleń komputerowych na różnym poziomie zaawansowania dla łącznie 150 osób.

5 "Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców
Projekt Nr Z/2.14/II/2.1/8/54/05 Realizacja projektu "Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki”. 01.VIII III.2007

6 Schemat organizacyjny zarządzania Projektem
KOMUN I K A C J DECYZ J E

7 Szkolenia językowe

8 JĘZYK ANGIELSKI Organizacja i wyniki przeprowadzonych szkoleń
z zakresu języka angielskiego: Program nauki języka angielskiego dla jednej grupy obejmował 132 godziny szkolenia. Łącznie przeprowadzono 1188 godzin szkolenia językowego (9 grup x 132 godz.). Szkolenia ukończyło 77 osób.

9 I edycja XI 2005-VII 2006 II edycja III-XII 2006
Kurs ukończyły 34 osoby, w tym: 16 osób na poziomie Beginner, 10 osób na poziomie Elementary, 8 osób na poziomie Pre-intermediate. II edycja III-XII 2006 Kurs ukończyły 43 osoby, w tym: 9 osób na poziomie Beginner, 15 osób na poziomie Pre-Intermediate 9 osób na poziomie Intermediate.

10 I edycja kursu języka angielskiego XI 2005-VII 2006
A1B B1 A1C Czas trwania kursu – 132 godziny

11 II edycja kursu języka angielskiego III-XII 2006
A1D A1E A2B A2C B1A Czas trwania kursu – 132 godziny

12 Szkolenia komputerowe

13 Organizacja i wyniki przeprowadzonych szkoleń komputerowych:
KURS KOMPUTEROWY Organizacja i wyniki przeprowadzonych szkoleń komputerowych: Program kursu komputerowego dla jednej grupy obejmował 20 lub 40 godzin szkolenia. Łącznie przeprowadzono 200 godzin szkolenia komputerowego (4 grupy x 40 godz. oraz 2 grupy x 20 godz.). Szkolenia ukończyło 66 osób, w tym: 33 osoby na poziomie podstawowym, 11 osób na poziomie podstawowym II stopnia, 22 osoby na poziomie średnio zaawansowanym.

14 I edycja kursu komputerowego XII 2005-II 2006
Czas trwania kursu – 40 godzin

15 II edycja kursu komputerowego III-V 2006
Czas trwania kursu – 40 godzin

16 III edycja kursu komputerowego VI-VII 2006
Czas trwania kursu – 20 godzin

17 IV edycja kursu komputerowego IX-XI 2006
Czas trwania kursu – 40 godzin

18 V edycja kursu komputerowego XII 2006-II 2007
Czas trwania kursu – 40 godzin

19 VI edycja kursu komputerowego I-II 2007
Czas trwania kursu – 20 godzin

20 Ogółem 143 osoby otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia

21 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANKIET
Podczas trwania kursów zostały przeprowadzone 3 ankiety ewaluacyjne: na początku, w trakcie i na końcu kursu. Wyniki ankiety dowodzą, że uczestnicy byli zadowoleni z udziału w kursach, wysoko ocenili zawartość merytoryczną, pomoce dydaktyczne, a także pracę trenerów. Ponadto uczestnictwo w kursie przyczyniło się do wzrostu aspiracji zawodowych i osobistych, jak również do wzrostu samooceny i wiary we własne siły.

22 INDYWIDUALNE OPINIE KURSANTÓW
Dbając o jak najlepszy kontakt z kursantami wielokrotnie prosiliśmy o wyrażenie opinii na temat szkoleń, realizowanych w ramach projektu.

23 Oto niektóre opinie naszych kursantów:
„nabrałem pewności siebie i przekonania, nie jestem już outsiderem …” „zdobyte umiejętności przyczyniły się do zakupu dla mnie zestawu komputerowego w mojej Firmie …” „nabrałam odwagi w używaniu tego języka, zrodziła się większa pewność siebie w konwersacjach z innymi ludźmi czy to na stopie prywatnej czy zawodowej. Nie jest to codzienne wydarzenie, nie często są po prostu takie okoliczności, lecz jeżeli już się pojawią strach i obawę odrzucam na bok.”

24 „Dużym udogodnieniem jest dla mnie opieka nad dzieckiem, jaką w
trakcie trwania zajęć zapewnia Gmina. Jestem miło zaskoczona kursem- każda lekcja motywuje mnie do dalszej pracy, co więcej grupa się świetnie integruje.” „Każda lekcja była niezwykle interesująca i nieziemsko ciekawa… jednym słowem nauka języka stała się moja pasją i mam nadzieje że tak zostanie. Obecnie z nową grupą przyjaciół uczęszczamy na kolejny poziom kursu i mocno wierzę, że na tym nie zakończymy.”

25 www.efy.pl Szkolenia językowe i komputerowe przeprowadziła
firma English For You - Szkoła Języków Obcych S. C. w Grodzisku Mazowieckim

26 W jaki sposób promujemy projekt ?
długopisy kalendarze

27 plakaty kubki

28 strona internetowa: www.grodzisk.pl
tabliczki informacyjne strona internetowa:

29 lokalne media: Radio „Bogoria”, Gazeta „Bogoria”, Gazeta Grodziska

30 Gazeta Bogoria

31 Projekt został zrealizowany przy współpracy z Instytucją Wdrażającą -
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16

32 Całkowita wartość projektu wyniosła 189 245,92 PLN
z czego 75% sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego a 25% z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

33 Europejskim Funduszu Społecznym (EFS)
Kilka słów o: Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) Cel główny: Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

34 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Europejski Fundusz Społeczny Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy…”

35 Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Podstawowe informacje o: Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Cel główny programu: Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

36 Struktura Programu Z P O R R Działanie 2.1 Priorytet 1 Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Priorytet 3 Rozwój lokalny Priorytet 4 Pomoc techniczna Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy…

37 Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Celem jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, a także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez monitoring regionalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji.

38 PODSUMOWANIE należy, że zostały osiągnięte podstawowe cele projektu:
Na podstawie przedstawionych danych oraz przytoczonych opinii stwierdzić należy, że zostały osiągnięte podstawowe cele projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy, promocja form edukacji ustawicznej wśród osób dorosłych, oraz zwiększenie motywacji, zaufania we własne siły, podniesienie poziomu samooceny. Projekt „Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki” był pierwszym tego typu projektem realizowanym przez Gminę, zatem zdobyte doświadczenie będzie cenne w dalszych działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

39 Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowiecki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google