Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tadeusz Borys Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna jako integralny element edukacji dla zrównoważonego rozwoju Konferencja ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tadeusz Borys Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna jako integralny element edukacji dla zrównoważonego rozwoju Konferencja ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, A."— Zapis prezentacji:

1 Tadeusz Borys Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna jako integralny element edukacji dla zrównoważonego rozwoju Konferencja ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, A EKOLOGIA W POLSCE WROCŁAW 12 KWIECIEŃ 2012

2 DWA PROBLEMY/PYTANIA: Konferencja ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, A EKOLOGIA W POLSCE Pytanie pierwsze: Jakie wnioski wynikają z analizy porównawczej programów EDUKACJI EKOLOGICZNEJ i programów EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? Pytanie drugie: Jakie są osiągnięcia i perspektywy integracji i nasycania EDUKACJI EKOLOGICZNEJ cechami EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

3 DOKUMENTY EE PYTANIE PIERWSZE: DOKUMENTY EDU dla ZR poziom globalny: styczeń 2005 ogłoszenie przez ONZ Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na lata poziom europejski: przyjęcie w marcu Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej poziom globalny: – lata 80. Międzynarodowy Program EE (IEEP) Międzynarodowa Strategia Edukacji Środowiskowej (International Strategy for Action in the Field of Environmental Education and Training for the 1990s) poziom europejski: od 1971 roku EAP: Programy Działań Środowisko- wych UE (VI wygasa w połowie 2012 roku);

4 DOKUMENTY EE PYTANIE PIERWSZE: DOKUMENTY EDU dla ZR Poziom krajowy: brak odpowiednika/ pustka programowa !!! tylko konferencje (deklaracja jeleniogórska); komisja Polskiego Komitetu UNESCO Poziom regionalny: brak odpowiednika/pustka programowa !!! Poziom lokalny: brak odpowiednika/pustka programowa !!! Przykład niemiecki Poziom krajowy: Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej - przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju (1996) i Narodowy Program EE Poziom regionalny/wojewódzki: Poziom regionalny/wojewódzki: wojewódzkie programy EE (dla Dolnego Śląska – 2005), Poziom lokalny: Poziom lokalny: powiatowe i gminne programy EE (np. dla Jeleniej Góry – na lata )

5 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ W ZAKRESIE Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju PRZYSTOSOWANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DO WIZJI I CELÓW EDU DLA ZR (1) DEZINTEGRACJA/ AUTONOMIZACJA/ IZOLOWANIE poszczególnych rodzajów EDUKACJI (ekologicznej, społecznej, ekonomicznej ( homo oeconomicus ), technicznej itp.) syndrom Zosi samosi w edukacji ekologicznej– jest samowystarczalna (2) ZAWĘŻAJACE i mylące PODEJŚCIE DO NOWEGO PARADYGMATU ROZWOJU; negatywne SKUTKI dla samego paradygmatu (np. w samorządach – nie będziemy budować strategii zrównoważonego rozwoju, bo to strategia eksponująca tylko ochronę środowiska !!!)

6 Wąskie rozumienie ZR Zrównoważony rozwój = ochrona środowiska = ekorozwój w opozycji do szerokiego rozumienia ZR: Zrównoważony rozwój = zrównoważone uwzględnianie w rozwoju aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych

7 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ (3) znaczny jeszcze udział walczących, najczęściej w słusznej sprawie form EDUKACJI Ekologicznej (jako środka budzenia sumienia zbiorowego) – do lat 90. jako walka z systemem politycznym (przypadki Celwiskozy, Huty Siechnice, Nowej Huty itp.); współ. przykłady: – przypadek Rospudy; patologie rozcinania ekosystemów przy budowie autostrad; kompania przeciwko GMO; przeciwko toksycznym dodatkom do żywności oraz kontrowersje dotyczące budowy elektrowni jądrowych (4) pokaźny dorobek dobrych, ale także ZŁYCH PRAKTYK w prowadzeniu EE: dużo rywalizacji i mało współpracy, często brutalna i nieuczciwa walka (gra) o wpływy w różnych funduszach celowych i towarzyszące temu dyskryminowanie niektórych organizacji i czasopism o tematyce ekologicznej,

8 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ (5) istnienie obok siebie realnej EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (rzeczywiste podnoszenie świadomości ekologicznej) i iluzyjnej EDUKACJI EKOLOGICZNEJ jak formy przerabiania otrzymanych pieniędzy (dotacji) bez rzeczywistych zmian w świadomości ekologicznej (SYNDROM technicznie sprawnych raportów z realizacji często jałowych projektów); (6) nadmierne ZAWĘŻENIE ZAINTERESOWAŃ organizatorów EE; dominacja lokalizacji EE na obszarach cennych przyrodniczo i pewne zaniedbania w edukacji, której przedmiotem jest: ekologia miasta, miejsca zamieszkania, ekologia kultury czy tzw. EKOLOGIA CODZIENNOŚCI !!!!

9 Ważniejsze SKUTKI PUSTKI PROGRAMOWEJ (8) główny nacisk w EE na stronę ROZUMOWĄ (mental, intelekt, racjonalizm intelektualny, zgromadzoną wiedzę i umiejętności wynikające z tej wiedzy) i częste też wykorzystywanie NEGATYWNYCH EMOCJI (strachu, poczucia zagrożenia); wykorzystywanie w wysoce niewystarczającym stopniu innych intelektów czy inteligencji, które powinny być rozwijane w systemie edukacji ekologicznej, a mianowicie inteligencji emocjonalnej (+ emocji), intuicyjnej czy inteligencji uczuciowej (wrażliwości, empatii, odpowiedzialności czy troski o siebie i innych itp.) cel: poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska !!! (7) PRZEWAGA AKCJI nad systematycznym działaniem słynne dni bez lub z (bez większych efektów edukacyjnych)

10 DRUGI PROBLEM/PYTANIE: Konferencja ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, A EKOLOGIA W POLSCE Pytanie drugie: Czy możliwa jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju bez edukacji ekologicznej? Jakie są osiągnięcia i perspektywy integracji i nasycania EDUKACJI EKOLOGICZNEJ cechami EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? Bez edukacji ekologicznej EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU nie ma fundamentów !!!.

11 Edukacja dla ZR Edukacja ekologiczna Edukacja społeczna Edukacja ekonomiczna Edukacja przestrzenna Edukacja techniczna … Proces integrowania różnych rodzajów edukacji w rozwoju człowieka

12 zrównoważona/zintegrowana edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Edukacja społeczna/ aspekty społeczne Edukacja ekonomiczna/aspekty ekonomiczne Proces równoważenia edukacji

13 zrównoważona/zintegrowana edukacja ekonomiczna Edukacja ekonomiczna Edukacja społeczna/ aspekty społeczne Edukacja ekologiczna/aspekty ekologiczne (EMAS, ISO serii itp.) Proces równoważenia edukacji

14 Konferencja ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, A EKOLOGIA W POLSCE na czym oprzeć ZINTEGROWANĄ EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ ?

15 Zrównoważona turystyka Zrównoważona produkcja Zrównoważona konsumpcja Zrównoważony transport Zrównoważona gosp. leśna Zrównoważona logistyka Zrównoważony rozwój KONKRETYZACJE DZIEDZINOWE/sektorowe Zrównoważone budownictwo Zrównoważone rolnictwo Zrównoważona gospodarka energetyczna REPERTUAR dla zintegrowanej edukacji ekologicznej (aspekty ekologiczne + ekonomiczne + społeczne)

16 Edukacja Ekologiczna w EDU dla ZR w polskich uczelniach Jak przenosić praktycznie koncepcje edukacji dla zrównoważonego rozwoju (w tym edukacji ekologicznej) do strategii rozwoju uczelni? Czy są już pierwsze dobre praktyki? Rola Krajowych Ram Kwalifikacji

17 MISJA UE WE WROCŁAWIU być wiodącym ośrodkiem twórczej myśli i kształcenia ekonomicznego w naszym regionie Europy Strategia rozwoju UE we Wrocławiu do 2022 roku WIZJA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie nowoczesną jednostką edukacyjno-badawczą, opiniotwórczą i doradczą, trwale osadzoną w regionalnej, krajowej i międzynarodowej przestrzeni, podejmującą działania dla zrównoważonego rozwoju w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na całe swoje otoczenie.

18 Kierunek 2. Stałe doskonalenie jakości edukacji Strategia rozwoju UE we Wrocławiu do 2022 roku CELE STRATEGICZNE 1.Rozwijanie szerokiej i kompleksowej oferty edukacyjnej w języku angielskim na wszystkich poziomach kształcenia i różnych formach studiów 2.Intensyfikacja wymiany międzynarodowej studentów w ramach programów międzynarodowych i umów dwustronnych 3.Podporządkowanie planów i programów studiów stale aktualizowanym opisom kwalifikacji absolwentów 4.Zapewnianie indywidualnych warunków rozwoju osobom szczególnie utalentowanym 5.Zwiększanie zakresu działania niestandardowych form edukacji (studiów podyplomowych, Szkoły Letniej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Forum Edukacji Biznesowej oraz specjalnych metod kształcenia dla osób niepełnosprawnych, w tym kształcenia na odległość i innych) 6.Stałe doskonalenie uczelnianego systemu edukacji poprzez rosnącą jakość kształcenia, aktywizację studentów, badania opinii studentów i absolwentów 7. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych i dobrych praktyk edukacyjnych opartych na uniwersalnych wartościach i zasadach edukacji dla zrównoważonego rozwoju !!!!

19 Wniosek pierwszy: uprawianie edukacji ekologicznej w ujęciu autonomicznym/ zdezintegrowanym, w oderwaniu od edukacji społecznej i edukacji ekonomicznej oraz w oderwaniu od systemu wartości NIE MA ŻADNEJ PRZYSZŁOSCI !!! uprawianie takiej edukacji uwidacznia bardzo często tzw. błędne/iluzyjne koło edukacyjne, tzn. ciągłe powtarzanie i sprawne finansowo rozliczanie różnych projektów edukacyjnych bez TRWAŁYCH I POZYTYWNYCH EFEKTÓW w świadomości człowieka !!! Kilka wniosków końcowych:

20 Wniosek drugi: edukacja ekologiczna powinna być wkomponowana w holistyczny system edukacji dla zrównoważonego rozwoju – jako jej integralny moduł o fundamentalnym znaczeniu nie tylko dla człowieka Kilka wniosków końcowych:

21 Wniosek trzeci : konieczne jest powszechne zrozumienie podstawowej zależności, że skuteczna i efektywna ochrona środowiska i współkształtowana przez edukację ekologiczną wysoka świadomość człowieka jest warunkiem jego przetrwania na Ziemi, a problemy z ochroną środowiska to głównie problemy człowieka ze swoim człowieczeństwem !!!.

22 odbudowa pełni człowieczeństwa w stosunku do nie tylko do przyrody, ale także do siebie i innego człowieka poprzez edukację i tworzenia społeczeństwa mądrości (nie tylko wiedzy !!)- społeczeństwa empatycznego i realnie obywatelskiego, opartego na kulturze bez przemocy, na kulturze wrażliwości i wzajemnego szacunku konieczna jest zatem odbudowa pełni człowieczeństwa w stosunku do nie tylko do przyrody, ale także do siebie i innego człowieka poprzez edukację i tworzenia społeczeństwa mądrości (nie tylko wiedzy !!)- społeczeństwa empatycznego i realnie obywatelskiego, opartego na kulturze bez przemocy, na kulturze wrażliwości i wzajemnego szacunku Wniosek końcowy:

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Tadeusz Borys Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna jako integralny element edukacji dla zrównoważonego rozwoju Konferencja ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google