Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WRODZONE WADY SERCA Bartłomiej Mroziński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WRODZONE WADY SERCA Bartłomiej Mroziński"— Zapis prezentacji:

1 WRODZONE WADY SERCA Bartłomiej Mroziński
Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 Wrodzone wady serca ETIOLOGIA nieznana – 90% czynniki genetyczne
anomalie chromosomowe – 8 % czynniki środowiskowe stan zdrowia matki - cukrzyca, toczeń układowy, alkoholizm, padaczka czynniki infekcyjne - różyczka, inne infekcje wirusowe działanie leków i toksyn, promieniowanie częstość występowania 10 na 1000 żywo urodzonych noworodków

3 Wrodzone wady serca w zespołach uwarunkowanych genetycznie
zespół Downa (trisomia 21) - ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej, ubytek międzykomorowy, tetralogia Fallota zespół Edwardsa (trisomia 18) - ubytek międzykomorowy zespół Patau (trisomia 13) - ubytek międzykomorowy, ubytek międzyprzedsionkowy zespół Turnera - koarktacja aorty

4 Wady serca w zespołach uwarunkowanych genetycznie
zespół Marfana - wypadanie płatków zastawki mitralnej, tętniakowate poszerzenie aorty wstępującej zespół DiGeorge’a - przerwanie ciągłości łuku aorty, tetralogia Fallota, wspólny pień tętniczy, podwójna droga odpływu prawej komory, przełożenie wielkich pni tętniczych zespół Williamsa - nadzastawkowe zwężenie lewego ujścia tętniczego

5 Podział wrodzonych wad serca
niesinicze – bez sinicy centralnej sinicze – z sinicą centralną ze zwiększonym przepływem płucnym ze zmniejszonym przepływem płucnym z prawidłowym przepływem płucnym

6 Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
ubytek międzykomorowy (VSD) - 20% ubytek międzyprzedsionkowy (ASD) ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej (AVSD) przetrwały przewód tętniczy (PDA)

7 VSD typ ubytku okołobłoniasty mięśniowy podtętniczy odpływowy
napływowy mięśniowy podtętniczy

8 ASD typ ubytku ASD II sinus venosus ASD I

9 AVSD część międzykomorowa i część międzyprzedsionkowa
wspólna zastawka przedsionkowo-komorowa

10 PDA przeciek lewo-prawy prawo-lewy

11 Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
HEMODYNAMIKA przeciek lewo-prawy zależy od wielkości ubytku / przewodu oraz oporu płucnego zwiększony przepływ płucny skurcz tętniczek płucnych przedwłośniczkowych przerost błony wewnętrznej i środkowej tętniczek narastający opór płucny nadciśnienie płucne (PH) przeciek prawo-lewy zespół Eisenmengera przeciążenie objętościowe lewej i/lub prawej komory powiększenie lewej komory i lewego przedsionka - VSD, AVSD, PDA powiększenie prawej komory - ASD, PH

12 Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
OBJAWY KLINICZNE charakterystyczny szmer w sercu VSD, AVSD - szmer skurczowy w 4L1 ASD - szmer skurczowy w 2L1, rozdwojony II ton serca PDA - szmer skurczowo-rozkurczowy w 2L1 niewydolność serca niedobór masy ciała nawracające infekcje dróg oddechowych sinica centralna, nadciśnienie płucne, zespół Eisenmengera

13 Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
RTG powiększenie lewej komory i lewego przedsionka - VSD, AVSD, PDA powiększenie prawej komory - ASD, PH wzmożony rysunek naczyniowy płuc zmniejszony rysunek naczyniowy płuc + „amputacja” wnęk - PH

14 Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
EKG przerost lewej komory i powiększenie lewego przedsionka - VSD, AVSD, PDA przerost prawej komory - ASD, PH

15 Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
LECZENIE (VSD, AVSD, ASD I) obserwacja samoistne zamykanie się mięśniowego VSD farmakologiczne leczenie niewydolności serca do czasu korekty chirurgicznej kardiochirurgiczne korekta radykalna w 3-4 miesiącu życia rzadko leczenie dwuetapowe (niska masa ciała, ciężki stan niemowlęcia) - banding tętnicy płucnej korekta radykalna interwencyjne (rzadko) zatyczka Amplatzer (VSD)

16 Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
LECZENIE (ASD II) obserwacja samoistne zamykanie się małego ASD II lub FOA farmakologiczne leczenie niewydolności serca do czasu korekty interwencyjnej lub chirurgicznej interwencyjne zatyczka Amplatzer, Cardioseal kardiochirurgiczne (rzadko) korekta całkowita w 2 roku życia

17 Niesinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
LECZENIE (PDA) obserwacja samoistne zamykanie się małego PDA farmakologiczne leczenie niewydolności serca do czasu korekty interwencyjnej lub chirurgicznej indometacyna lub ibuprofen u wcześniaków kardiochirurgiczne korekta całkowita u wcześniaków interwencyjne coil

18 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
zwężenie lewego ujścia tętniczego (AS) - 3-6% zastawkowe nadzastawkowe podzastawkowe błoniaste mięśniowe koarktacja aorty (CoA) - 5% podprzewodowa nadprzewodowa przyprzewodowwa

19 AS stopień zwężenia przerost lewej komory niedomykalność mitralna
łagodny umiarkowany ciężki krytyczny przerost lewej komory niedomykalność mitralna

20 AS typ zwężenia zastawkowe podzastawkowe błoniaste mięśniowe
nadzastawkowe

21 CoA poziom zwężenia podprzewodowa nadprzewodowa przyprzewodowa

22 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
HEMODYNAMIKA (AS, CoA) przeciążenie ciśnieniowe lewego serca podwyższenie ciśnienia skurczowego lewej komory przerost mięśnia lewej komory podwyższenie ciśnienia późnorozkurczowego lewej komory obniżenie podatności lewej komory wzrost ciśnienia w lewym przedsionku wzrost ciśnienia w łożysku płucnym nadciśnienie płucne upośledzenie przepływu wieńcowego (AS)

23 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
HEMODYNAMIKA (krytyczne AS, CoA u noworodków !) prawo-lewy przepływ przez przewód tętniczy - przewodozależny przepływ systemowy ! naturalne zamykanie się przewodu tętniczego dekompensacja, spadek ciśnienia systemowego, spadek rzutu serca kwasica metaboliczna, desaturacja, niewydolność wielonarządowa zgon

24 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
OBJAWY KLINICZNE (AS) charakterystyczny szmer skurczowy w 2P1, bardzo cichy w przypadku złej funkcji lewej komory, pojedynczy głośny II ton zmienne tętno na tętnicach obwodowych prawidłowe - łagodne, umiarkowane AS słabo wyczuwalne - krytyczne AS zwiększone ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia - u 4-20% ryzyko nagłego zgonu - nagły zgon może być pierwszą manifestacją choroby

25 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
OBJAWY KLINICZNE (AS) łagodne, umiarkowane AS długi bezobjawowy przebieg ! wykrywane przypadkowo podczas rutynowych badań ciężkie AS omdlenia duszność po wysiłku bóle wieńcowe

26 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
OBJAWY KLINICZNE (CoA) nadciśnienie tętnicze ! słabiej wyczuwalne lub brak tętna na kończynach dolnych niecharakterystyczny szmer skurczowy między łopatkami szmer skurczowo-rozkurczowy (ciągły) naczyń krążenia obocznego między łopatkami chromanie przestankowe (rzadko) lepiej rozwinięta górna połowa ciała (rzadko)

27 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
OBJAWY KLINICZNE (krytyczne AS, CoA u noworodków !) sinica centralna, szarość powłok niewydolność krążeniowo-oddechowa niewydolność wielonarządowa zgon

28 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
RTG powiększenie lewej komory poszerzenie aorty wstępującej zastój w krążeniu płucnym nadżerki (uzury) na dolnych krawędziach żeber (CoA) EKG przerost lewej komory przerost prawej komory (u noworodka) zaburzenia okresu repolaryzacji

29 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
LECZENIE (AS) farmakologiczne utrzymanie drożności PDA - prostaglandyna E1 - krytyczne AS u noworodka kardiochirurgiczne komisurotomia aortalna wymiana zastawki aortalnej sztuczna homogenna (rzadko) operacja metodą Rossa operacja metodą Konno interwencyjne walwuloplastyka balonowa - krytyczne AS u noworodka

30 Prostaglandyna E1 (PROSTIN VR)
dawka - 0,01-0,05mcg/kg/min. skutki uboczne gorączka tachykardia biegunka hipotensja ! zaburzenia oddychania ! drgawki ! bezwzględnie konieczne monitorowanie parametrów życiowych

31 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
LECZENIE (AS) farmakologiczne utrzymanie drożności PDA - prostaglandyna E1 - krytyczne AS u noworodka kardiochirurgiczne komisurotomia aortalna wymiana zastawki aortalnej sztuczna homogenna (rzadko) operacja metodą Rossa operacja metodą Konno interwencyjne walwuloplastyka balonowa - krytyczne AS u noworodka

32 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
LECZENIE (AS) farmakologiczne utrzymanie drożności PDA - prostaglandyna E1 - krytyczne AS u noworodka kardiochirurgiczne komisurotomia aortalna wymiana zastawki aortalnej sztuczna homogenna (rzadko) operacja metodą Rossa operacja metodą Konno interwencyjne walwuloplastyka balonowa - krytyczne AS u noworodka

33 Niesinicze wrodzone wady serca z utrudnionym odpływem krwi
LECZENIE (CoA) farmakologiczne utrzymanie drożności PDA - prostaglandyna E1 - krytyczna CoA u noworodka kardiochirurgiczne plastyka aorty metodą koniec do koniec plastyka aorty z użyciem łatki interwencyjne plastyka balonowa (reCoA, CoA u nastolatków) stenty (u nastolatków)

34 Sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym
tetralogia Fallota (ToF) - 3-5% atrezja tętnicy płucnej (PAtr) atrezja zastawki trójdzielnej (TA) anomalia Ebsteina (EA)

35 ToF zwężenie drogi odpływu prawej komory
podaortalny ubytek międzykomorowy aorta odchodzi w dekstropozycji (50%) znad ubytku przerost prawej komory

36 PAtr z VSD najczęściej zwężenie tętnicy płucnej
najczęściej bez hipoplazji prawej komory bez sinusoid

37 PAtr bez VSD najczęściej bez zwężenia tętnicy płucnej
najczęściej hipoplazja prawej komory sinusoidy !

38 TA bez lub z przełożeniem wielkich pni tętniczych
z lub bez ubytku międzykomorowego hipoplazja prawej komory z lub bez zwężenia tętnicy płucnej

39 EA przemieszczenie płatka przegrodowego i tylnego zastawki trójdzielnej w kierunku koniuszka atrializacja prawej komory

40 Sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym
HEMODYNAMIKA mieszanie się krwi odtlenowanej z utlenowaną - przeciek prawo-lewy na poziomie ubytku międzykomorowego (ToF, PAtr) na poziomie lewego przedsionka (TA, PAtr, EA) zmniejszony przepływ płucny zależy od stopnia zwężenia lub atrezji drogi odpływu prawej komory przewodozależny przepływ płucny (PAtr, TA bez VSD, krytyczna ToF, krytyczna EA) lewo-prawy przepływ przez przewód tętniczy

41 Sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym
OBJAWY KLINICZNE sinica centralna pozornie zdrowe dziecko ciężkie niedotlenienie napady anoksemiczne charakterystyczny szmer w sercu ToF - szmer skurczowy w 2L1 (PS) EA - szmer skurczowy w 4P-L1 (TI) brak charakterystycznych szmerów w PAtr, TA palce pałeczkowate i / lub objaw kucania (rzadko, objaw późny)

42 Napady anoksemiczne występowanie - 3 m.ż.-2 r.ż., po śnie (niski opór systemowy), prowokowane wysiłkiem, stresem, defekacją, zmianą temperatury otoczenia etiopatogeneza - nagły spadek przepływu płucnego wskutek nasilenia zwężenia drogi odpływu prawej komory ! objawy - niepokój, krzyk, tachypnoe, tachykardia, sinica, utrata przytomności, wiotkość, drgawki, zatrzymanie krążenia

43 Napad anoksemiczny postępowanie
ułożenie dziecka na plecach z kolanami przygiętymi do klatki piersiowej podanie tlenu przez maskę wyrównanie kwasicy doraźnie mieszanka lityczna (petydyna + promazyna, dawka 0,5-1mg/kg/dawkę) przewlekle propranolol doustnie napad anoksemiczny jest wskazaniem do przekazania dziecka do ośrodka referencyjnego celem podjęcia decyzji o leczeniu operacyjnym

44 Sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym
RTG powiększenie prawej komory (ToF - sylwetka serca w kształcie buta) powiększenie prawego przedsionka (TA, EA) wcięcie w miejscu pnia płucnego (ToF, PAtr) zmniejszony rysunek naczyniowy płuc EKG przerost prawej komory (ToF) powiększenie prawej przedsionka (TA, EA)

45 Sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym
LECZENIE farmakologiczne utrzymanie drożności PDA - prostaglandyna E PAtr, krytyczna ToF, TA bez VSD, niektóre przypadki EA interwencyjne zabieg Rashkinda - TA, PAtr bez VSD walwuloplastyka balonowa - niektóre przypadki ToF kardiochirurgiczne korekta radykalna - ToF, niektóre przypadki PAtr z VSD, EA leczenie radykalne wieloetapowe - ToF, PAtr z VSD (m.in.: zespolenie Blalock-Taussig) leczenie w kierunku serca jednokomorowego - TA, PAtr bez VSD

46 Sinicze wrodzone wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym
LECZENIE farmakologiczne utrzymanie drożności PDA - prostaglandyna E PAtr, krytyczna ToF, TA bez VSD, niektóre przypadki AE interwencyjne zabieg Rashkinda - TA, PAtr bez VSD walwuloplastyka balonowa - niektóre przypadki ToF kardiochirurgiczne korekta radykalna - ToF, niektóre przypadki PAtr z VSD, AE leczenie radykalne wieloetapowe - ToF, PAtr z VSD (m.in.: zespolenie Blalock-Taussig) leczenie w kierunku serca jednokomorowego - TA, PAtr bez VSD

47 Sinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
przełożenie wielkich pni tętniczych (TGA) - 5% zespół hipoplazji lewego serca (HLHS) całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych (TAPVR) wspólny pień tętniczy (CAT)

48 TGA aorta odchodzi z prawej komory pień płucny odchodzi z lewej komory
drożny przewód tętniczy i drożny otwór owalny

49 HLHS hipoplazja lub brak lewej komory
atrezja lub krytyczne zwężenie zastawki aortalnej i zastawki mitralnej hipoplazja łuku aorty

50 TAPVR typ nieprawidłowego spływu nadsercowy śródsercowy podsercowy

51 CAT brak zastawki i pnia tętnicy płucnej
podnaczyniowy ubytek międzykomorowy

52 Sinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
HEMODYNAMIKA mieszanie się krwi odtlenowanej z utlenowaną przeciek lewo-prawy na poziomie prawego przedsionka i tętnicy płucnej (TGA) przeciek prawo-lewy na poziomie ubytku międzykomorowego (CAT) na poziomie prawego przedsionka (HLHS, TAPVR) zwiększony przepływ płucny prawidłowej wielkości tętnica płucna przewodozależny przepływ systemowy (HLHS) lub przewodozależne mieszanie się krwi (TGA) prawo-lewy (HLHS) lub lewo-prawy (TGA) przepływ przez PDA

53 Sinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
OBJAWY KLINICZNE sinica centralna niewydolność serca brak charakterystycznych szmerów w sercu

54 Sinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
RTG powiększenie prawej komory (HLHS, TAPVR) powiększenie obu komór (TGA, CAT) zwiększony rysunek naczyniowy płuc EKG przerost prawej komory (HLHS, TAPVR)

55 Sinicze wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym
LECZENIE farmakologiczne utrzymanie drożności PDA - prostaglandyna E TGA, HLHS, niektóre przypadki TAPVR interwencyjne zabieg Rashkinda - TGA kardiochirurgiczne korekta radykalna - TGA, TAPVR, CAT leczenie radykalne wieloetapowe - złożone TGA, CAT leczenie w kierunku serca jednokomorowego - HLHS

56 Zespół Bland-White-Garlanda
Nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego OBJAWY KLINICZNE niespecyficzne - napady niepokoju, krzyku, zasinienia, blednięcia, duszności - bóle wieńcowe niewydolność serca zgon

57 Zespół Bland-White-Garlanda
RTG powiększenie lewej komory i lewego przedsionka zastój w krążeniu płucnych EKG cechy zawału ściany przednio-bocznej z głębokimi załamkami Q, uniesieniem odcinka ST i odwróconym załamkiem T przerost lewej komory i lewego przedsionka

58 Zespół Bland-White-Garlanda
ECHO uwidocznienie nieprawidłowego odejścia lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego nie uwidocznienie odejścia lewej tętnicy wieńcowej od aorty poszerzenie prawej tętnicy wieńcowej powiększenie lewej komory dyskineza ściany przednio-bocznej i obniżona frakcja wyrzutowa fibroelastoza wsierdzia lewej komory i mięśni brodawkowatych duża niedomykalność mitralna

59 Zespół Bland-White-Garlanda
LECZENIE przeszczepienie lewej tętnicy wieńcowej do aorty zabieg metodą Takeuci (tunel w pniu płucnym) podwiązanie lewej tętnicy wieńcowej (bardzo rzadko, u dorosłych)

60 Przewodozależne wady serca
przewodozależny przepływ płucny lewo-prawy przepływ przez przewód tętniczy przewodozależny przepływ systemowy prawo-lewy przepływ przez przewód tętniczy przewodozależne mieszanie się krwi

61 Przewodozależne wady serca
przewodozależny przepływ płucny atrezja tętnicy płucnej atrezja zastawki trójdzielnej (bez ubytku międzykomorowego) krytyczne zwężenie tętnicy płucnej krytyczna tetralogia Fallota krytyczna anomalia Ebsteina

62 Przewodozależne wady serca
przewodozależny przepływ systemowy krytyczne zwężenie zastawki aortalnej krytyczna koarktacja aorty zespół hipoplazji lewego serca przerwanie ciągłości łuku aorty

63 Przewodozależne wady serca
przewodozależne mieszanie się krwi przełożenie wielkich pni tętniczych złożone wady serca (m.in. serce jednokomorowe)


Pobierz ppt "WRODZONE WADY SERCA Bartłomiej Mroziński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google