Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Między Turbaczem a Śnieżnicą Analiza potencjału rozwojowego ziem powiatu limanowskiego Szymon Gatlik NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Między Turbaczem a Śnieżnicą Analiza potencjału rozwojowego ziem powiatu limanowskiego Szymon Gatlik NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G."— Zapis prezentacji:

1 Między Turbaczem a Śnieżnicą Analiza potencjału rozwojowego ziem powiatu limanowskiego Szymon Gatlik NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

2 Grupy czynników rozwojowych Położenie Środowisko przyrodnicze Historia/kultura/tradycja Ludność Przedsiębiorczość Rolnictwo Infrastruktura techniczna Infrastruktura turystyczna NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

3 Położenie geograficzne

4 Położenie komunikacyjne Droga krajowa 28 (Rabka – Nowy Sącz) Drogi wojewódzkie 968 (Lubień – Zabrzeż) i 963 (Dobczyce – Kasina Wlk.) Bliskość zakopianki – dobre połączenie z Krakowem Obszar podzielony na 3 obszary ciążenia: Mszana – Kraków, Limanowa – Nowy Sącz, Kamienica – Nowy Sącz Obszar tranzytowy Wysokie walory widokowe dróg NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

5 Środowisko przyrodnicze Ukształtowanie terenu – krajobraz -wyspy Beskidu Wyspowego -duże wysokości względne (do 500 m) -polany górskie – rozległe widoki -osobliwości przyrody (Diabli Kamień, Skamieniały Baca, Zbójecka Jama) NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

6 Środowisko przyrodnicze Klimat -długa zima - 16.XI – 15.III (105 dni) -Stosunkowo długie lato - 16.VI – 20.VIII (66 dni) -zima na Śnieżnicy o 1,5 miesiąca dłuższa, niż w Mszanie Dln. -halny NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

7 Środowisko przyrodnicze Lasy – 340 km² ok. (36% powierzchni) GminaPowierzchnia (km²)% pow. ogólnej Kamienica9664% Niedźwiedź7455% Dobra10948% Mszana Dolna17045% Tymbark3334% Łukowica7026% Jodłownik7225% Powiat myślenicki – 35%, brzeski – 18%, bocheński – 28%, nowotarski – 37%, nowosądecki – 43%, Małopolska – 28%, Polska – 28% GUS, 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

8 Środowisko przyrodnicze Wody – wody mineralne -rzeki: Raba, Kamienica, Łososina -brak zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych) -Niedobór wody w gm. Limanowa -wody lecznicze w Szczawie -wody termalne w Porębie Wlk. NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

9 Środowisko przyrodnicze Ochrona przyrody -Gorczański Park Narodowy w ramach sieci ECONET (międzynarodowy obszar węzłowy) obszar ochrony ptaków Natura 2000 -3 rezerwaty przyrody -prawie cały powiat to obszar chronionego krajobrazu NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

10 Środowisko przyrodnicze Zanieczyszczenia środowiska – emisja zanieczyszczeń gazowych Raport Województwo Małopolskie 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

11 Historia/kultura/tradycja Zabytki, miejsca godne zainteresowania -Klasztor w Szczyrzycu -Sanktuarium w Limanowej -Architektura drewniana (m.in. dwory w Laskowej i Świdniku, kościoły w Kasinie, Jodłowniku, Dobrej) -Orkanówka w Porębie Wielkiej NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

12 Historia/kultura/tradycja Atrakcje turystyczne w pobliżu -Kraków, -Wieliczka, Dobczyce -Pieniny, spływ Dunajcem -Rabka, Chabówka -Jezioro Rożnowskie -Łącko NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

13 Historia/kultura/tradycja Lokalne tradycje, zwyczaje, obrzędy -kolędnicy -palmy wielkanocne, śmiguśnioki -górale biali, lachy limanowskie -historia Arian m.in. w Łukowicy -lokalne imprezy: dożynki, przeglądy kolędnicze, konkursy kulinarne -zespoły folklorystyczne, artyści ludowi NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

14 Historia/kultura/tradycja Kuchnia regionalna -wiśnia żmiącka -śliwowica z Sechnej -chleb z łopaty -ser łososiński 11 produktów z powiatu na liście produktów tradycyjnych Małopolski NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

15 Mieszkańcy Liczba ludności – 122 000 osób Powiat myślenicki – 116 tys., brzeski – 90 tys., bocheński – 100 tys., nowotarski – 180 tys., nowosądecki – 196 tys., Małopolska 3,24 mln GUS, 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

16 Mieszkańcy Wskaźniki demograficzne -równowaga kobiety - mężczyźni -wysoki przyrost naturalny (7-8, Słopnice - 12 ) -młode społeczeństwo GUS, 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

17 Mieszkańcy Wykształcenie NSP, 2002 PowiatWyższeŚrednie i policealne Zasadnicze zawodowe Podstawowe Limanowski5,1%25,4%28,1%41,4% Nowotarski5,4%23%25%46,6% Nowosądecki4,6%27,4%28,7%39,3% Myślenicki5,8%24,7%30,1%39,4% NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

18 Mieszkańcy Pracujący wg sektorów Małopolska: przemysł – 20%, rolnictwo – 44%, handel i usługi – 36% GUS, 2003 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

19 Mieszkańcy Bezrobocie – stan na 31.12.2004 Raport Województwo Małopolskie 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

20 Mieszkańcy Korzystający z pomocy społecznej Raport Województwo Małopolskie 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

21 Przedsiębiorczość Raport Województwo Małopolskie 2004 Podmioty przemysłowe na 1000 mieszkańców NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

22 Przedsiębiorczość Raport Województwo Małopolskie 2004 Liczba firm na 1000 mieszkańców NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

23 Przedsiębiorczość Raport Województwo Małopolskie 2004 PowiatOgółemLiczba zatrudnionych do 910-4950-249od 250 Limanowski 6 2705 874353385 Nowotarski 12 23911 646512729 Nowosądecki 9 4858 923494635 Myślenicki 8 6318 223343578 Małopolska 285 887271 47911 7692 244395 Firmy wg liczby zatrudnionych – pozycja MSP NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

24 Rolnictwo Warunki glebowe – gleby górskie (głównie bielice i brunatne) KlasaOdsetek I0% 2, 374% II0,014% III2,36% IV34,12% 97, 626% V42,53% VI20,98% GUS, 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

25 Rolnictwo Powierzchnia gospodarstw (ha) Do 1 ha 5 830 1 -2 ha 4 407 2 – 5 ha 7 735 5 – 7 ha 1 380 7 – 10 ha 488 10 – 15 ha 88 15 – 20 ha 3 Pow. 20 ha 0 Raport Województwo Małopolskie 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

26 Rolnictwo Struktura użytków rolnych (47 104 ha) Najwięcej użytków rolnych – Limanowa (w) – 8 800 ha, Mszana Dln. – 8 500 ha Jodłownik – 2/3 powierzchni to użytki rolne, 50% wszystkich sadów w powiecie Niedźwiedź – 1/3 powierzchni to użytki rolne Powszechny Spis Rolny, 2002 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

27 Rolnictwo Najważniejsze uprawy Limanowa (w) – ok. 20 % wszystkich upraw powiatu Powszechny Spis Rolny, 2002 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

28 Rolnictwo Hodowla zwierząt Powszechny Spis Rolny, 2002 Małopolska: bydło – 258 tys., trzoda chlewna – 523 tys., owce – 81 tys. NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

29 Rolnictwo Gospodarstwa ekologiczne Raport Województwo Małopolskie 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

30 Infrastruktura techniczna Drogi powiatowe i gminne PowiatDrogi powiatowe (km) Drogi gminne (km) Gęstość (km/ 100 km ²) Limanowski 267918124,5 Nowotarski 3421146100,9 Nowosądecki 5202452191,7 Myślenicki 323406108,3 Małopolska 6 39729 386235,6 GUS, 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

31 Infrastruktura techniczna Przyrost sieci wodociągowej (1999-2004) i odsetek ludności korzystającej z sieci Raport Województwo Małopolskie 2004

32 Infrastruktura techniczna Przyrost sieci kanalizacyjnej (1999-2004) i odsetek ludności korzystającej z sieci Raport Województwo Małopolskie 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

33 Infrastruktura techniczna Ludność powiatów (%) obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków Raport Województwo Małopolskie 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

34 Infrastruktura techniczna Sieć gazowa Gęstość (km/100 km²): myślenicki – 137,7, limanowski 127,5 nowosądecki – 96,8, nowotarski – 29,6, Małopolska – 141,4 GUS, 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

35 Infrastruktura techniczna Sieć telekomunikacji 17 735 odbiorców (1999 r.) 148 telefonów na 1000 mieszkańców (Małopolska – 265, wieś – 180) Zasięg sieci komórkowych Orange, stan 31.12.2005 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

36 Infrastruktura turystyczna Obiekty noclegowe Raport Województwo Małopolskie 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

37 Infrastruktura turystyczna Korzystający z noclegów (tys.) Raport Województwo Małopolskie 2004 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

38 Infrastruktura turystyczna Obiekty noclegowe – struktura powiat Hotele, motele, zajazdy Pensjonaty domy wcz. Agroturyst.Schroniska (górskie i młodzieżowe) Kempingi limanowski 58 (31)113115 nowotarski 1142bd.133 nowosądecki 177989147 tatrzański 1642bd.126 Badania własne, 2005 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

39 Infrastruktura turystyczna Kategoryzowane obiekty noclegowe – baza Urzędu Marszałkowskiego GORC, pensjonat **Szczawa JAWORZ, hotel **Limanowa SIWY BRZEG, hotel * Limanowa SZCZEBEL, pensjonat***Mszana Dln. TRAWERS, hotel**Laskowa W MSZANIE DOLNEJ, motel * Mszana Dolna Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 2005 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

40 Infrastruktura turystyczna LATO (boiska, baseny, sale gimnastyczne) -Stadiony i boiska - 66 -Hale i sale gimnastyczne – 31 (+44) -Baseny kryte – 0 -Baseny otwarte – 2 -Kosmetyka/fitness/odnowa biologiczna – 5 (10) Raport Województwo Małopolskie 2004, badania własne, 2006 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

41 Infrastruktura turystyczna ZIMA (stacje narciarskie) Laskowa – Szczawa – Lubomierz – Koninki - Śnieżnica PowiatLiczba wyciągówŁączna przepustowość wyciągów (os/ha) Liczba tras Limanowski 14 Laskowa 4 7 000 Laskowa 2 100 22 Laskowa 5 Nowotarski 23 Szczawnica 4 17 350 Szczawnica 4 700 26 Szczawnica 6 Nowosądecki 36 Wierchomla 7 27 900 Wierchomla 7 000 45 Wierchomla 10 Tatrzański 69 Białka T. 18 45 700 Białka T. 14 800 69 Białka T. 17 Badania własne, 2005 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

42 Infrastruktura turystyczna Szlaki turystyczne -tematyczne: Architektury Drewnianej, Papieski, Owocowy PasmoSzlaki pieszeSzlaki roweroweSzlaki konne Beskid Wyspowy435 km270 kmbd Gorce436 kmbd78 km Beskid Sądecki453 km363 km120 km Tatry i Podtatrze459 km612 kmbd Badania własne, 2005 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

43 Infrastruktura turystyczna Instytucje kultury PowiatMuzeaKinaBiblioteki i filie Limanowski 3237 Nowotarski 6357 Nowosądecki 3363 Tatrzański 3224 Badania własne, 2005 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

44 Wnioski Korzystne położenie Wysokie walory przyrodnicze i turystyczne Brak atrakcji kulturowych najwyższej klasy Młode społeczeństwo Wysokie bezrobocie Wiele osób związanych z rolnictwem Stan infrastruktury poniżej średniej Przestarzała infrastruktura turystyczna NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

45 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Między Turbaczem a Śnieżnicą Analiza potencjału rozwojowego ziem powiatu limanowskiego Szymon Gatlik NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G."

Podobne prezentacje


Reklamy Google