Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES SZKOLENIA POLICYJNYCH EKSPERTÓW KRYMINALISTYKI nadkom. mgr Sławomir Zubański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES SZKOLENIA POLICYJNYCH EKSPERTÓW KRYMINALISTYKI nadkom. mgr Sławomir Zubański."— Zapis prezentacji:

1 PROCES SZKOLENIA POLICYJNYCH EKSPERTÓW KRYMINALISTYKI nadkom. mgr Sławomir Zubański

2 ZARZĄDZENIE NR 294 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 marca 2007 roku (Dz. Urz. KGP Nr 6 z 2007r. poz. 54)

3 Zarządzenie NR 294 Komendanta Głównego Policji w sprawie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych w sprawie : uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

4 DECYZJA NR 32/07 DYREKTORA CLK KGP z dnia 16 maja 2007 roku

5 Decyzja NR 32/07 Dyrektora CLK KGP w sprawie określenia wykazu dyscyplin, w zakresie których wydawane są opinie w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz specjalności, w zakresie których nadaje się uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii, typowych zakresów badań dla poszczególnych specjalności, a także minimalnej liczby projektów opinii do wykonywania przez kandydata na eksperta kryminalistyki pod nadzorem eksperta prowadzącego z zakresu specjalności, w odniesieniu do której przewiduje się nadanie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w sprawie : określenia wykazu dyscyplin, w zakresie których wydawane są opinie w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz specjalności, w zakresie których nadaje się uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii, typowych zakresów badań dla poszczególnych specjalności, a także minimalnej liczby projektów opinii do wykonywania przez kandydata na eksperta kryminalistyki pod nadzorem eksperta prowadzącego z zakresu specjalności, w odniesieniu do której przewiduje się nadanie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii.

6 Wykaz specjalności i podspecjalności z wymaganą ilością ekspertyz

7

8

9 NORMY PN-EN, ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby.

10 PROCES KSZTAŁCENIA Test kwalifikacyjny: sprawdzian predyspozycji sprawdzian predyspozycji sprawdzian ze znajomości języka obcego sprawdzian ze znajomości języka obcego sprawdzian z wiedzy podstawowej z zakresu techniki kryminalistycznej sprawdzian z wiedzy podstawowej z zakresu techniki kryminalistycznej Ukończony kurs specjalistyczny Opracowanie określonej liczby ekspertyz Przygotowanie pracy zaliczeniowej Miesięczna praktyka w komórce techniki kryminalistycznej Praktyka (30 dni) w pracowniach specjalistycznych Uczestnictwo w 5-ciu rozprawach w charakterze obserwatora Pozytywna opinia przełożonego

11 KOMPANIA 20 Kurs specjalistyczny dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki 1. Zajęcia programowe: 35 dni 2. Egzamin końcowy: 1 dzień ( test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych ) 3. Czas trwania: 7 tygodni 4. 8.02-26.03.2010r.; 4.10-25.11.2010r.

12 Kompania 20 Kurs specjalistyczny dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki

13

14

15 EGZAMIN KOŃCOWY I etap – Egzamin pisemny: I część: sprawdzian wiedzy ogólnej z zakresu techniki kryminalistycznej (zestaw 10 pytań) – (20/15) I część: sprawdzian wiedzy ogólnej z zakresu techniki kryminalistycznej (zestaw 10 pytań) – (20/15) II część: sprawdzian wiedzy z danej dyscypliny kryminalistycznej (zestaw 10 pytań) – (20/15) II część: sprawdzian wiedzy z danej dyscypliny kryminalistycznej (zestaw 10 pytań) – (20/15) III część: sprawdzian wiedzy z zakresu obowiązujących w danej specjalności metodyk i procedur badawczych (zestaw 10 pytań) (10/7) III część: sprawdzian wiedzy z zakresu obowiązujących w danej specjalności metodyk i procedur badawczych (zestaw 10 pytań) (10/7) 50/37 50/37 II etap – Egzamin ustny: I część: prezentacja pracy zaliczeniowej – (5) I część: prezentacja pracy zaliczeniowej – (5) II część: prezentacja wybranych 10-ciu sprawozdań z badań (10) II część: prezentacja wybranych 10-ciu sprawozdań z badań (10) III część: obrona przed sądem 1-ej wybranej opinii (5) III część: obrona przed sądem 1-ej wybranej opinii (5) 20 20

16

17 ZARZĄDZENIE NR 2/98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 lutego 1998 roku

18 Zarządzenie NR 2/98 Komendanta Głównego Policji w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu badań w sprawie : wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu badań.

19 ZARZĄDZENIE NR 840 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 26 lipca 2004 roku (Dz. Urz. KGP Nr 14 z 2004r. poz. 71)

20 Zarządzenie NR 840 Komendanta Głównego Policji zmieniające Zarządzenie NR 2/98 KGP z dnia 3 lutego 1998r. w sprawiewprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu badań w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu badań.

21 INSTYTUT BADAŃ nad PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ i TERRORYZMEM WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE nadkom. mgr Sławomir Zubański tel.:733-5866, (89)621-5866 e-mail: szubanski@wspol.edu.pl


Pobierz ppt "PROCES SZKOLENIA POLICYJNYCH EKSPERTÓW KRYMINALISTYKI nadkom. mgr Sławomir Zubański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google