Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES SZKOLENIA POLICYJNYCH EKSPERTÓW KRYMINALISTYKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES SZKOLENIA POLICYJNYCH EKSPERTÓW KRYMINALISTYKI"— Zapis prezentacji:

1 PROCES SZKOLENIA POLICYJNYCH EKSPERTÓW KRYMINALISTYKI
nadkom. mgr Sławomir Zubański

2 ZARZĄDZENIE NR 294 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 marca 2007 roku (Dz. Urz. KGP Nr 6 z 2007r. poz. 54)

3 Zarządzenie NR 294 Komendanta Głównego Policji
w sprawie: uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

4 DECYZJA NR 32/07 DYREKTORA CLK KGP
z dnia 16 maja 2007 roku

5 Decyzja NR 32/07 Dyrektora CLK KGP
w sprawie: określenia wykazu dyscyplin, w zakresie których wydawane są opinie w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz specjalności, w zakresie których nadaje się uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii, typowych zakresów badań dla poszczególnych specjalności, a także minimalnej liczby projektów opinii do wykonywania przez kandydata na eksperta kryminalistyki pod nadzorem eksperta prowadzącego z zakresu specjalności, w odniesieniu do której przewiduje się nadanie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii .

6 Wykaz specjalności i podspecjalności z wymaganą ilością ekspertyz

7 Wykaz specjalności i podspecjalności z wymaganą ilością ekspertyz

8 Wykaz specjalności i podspecjalności z wymaganą ilością ekspertyz

9 NORMY PN-EN, ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby.

10 PROCES KSZTAŁCENIA Test kwalifikacyjny: Ukończony kurs specjalistyczny
sprawdzian predyspozycji sprawdzian ze znajomości języka obcego sprawdzian z wiedzy podstawowej z zakresu techniki kryminalistycznej Ukończony kurs specjalistyczny Opracowanie określonej liczby ekspertyz Przygotowanie pracy zaliczeniowej Miesięczna praktyka w komórce techniki kryminalistycznej Praktyka (30 dni) w pracowniach specjalistycznych Uczestnictwo w 5-ciu rozprawach w charakterze obserwatora Pozytywna opinia przełożonego

11 Kurs specjalistyczny dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki
KOMPANIA 20 Kurs specjalistyczny dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki Zajęcia programowe: 35 dni Egzamin końcowy: 1 dzień (test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych) Czas trwania: 7 tygodni r.; r.

12 Kompania 20 Kurs specjalistyczny dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki

13 Kompania 20 Kurs specjalistyczny dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki

14 Kompania 20 Kurs specjalistyczny dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki

15 EGZAMIN KOŃCOWY I etap – Egzamin pisemny: II etap – Egzamin ustny:
I część: sprawdzian wiedzy ogólnej z zakresu techniki kryminalistycznej (zestaw 10 pytań) – (20/15) II część: sprawdzian wiedzy z danej dyscypliny kryminalistycznej (zestaw 10 pytań) – (20/15) III część: sprawdzian wiedzy z zakresu obowiązujących w danej specjalności metodyk i procedur badawczych (zestaw 10 pytań) (10/7) 50/37 II etap – Egzamin ustny: I część: prezentacja pracy zaliczeniowej – (5) II część: prezentacja wybranych 10-ciu sprawozdań z badań (10) III część: obrona przed sądem 1-ej wybranej opinii (5) 20

16

17 ZARZĄDZENIE NR 2/98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 lutego 1998 roku

18 Zarządzenie NR 2/98 Komendanta Głównego Policji
w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu badań.

19 ZARZĄDZENIE NR 840 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 26 lipca 2004 roku (Dz. Urz. KGP Nr 14 z 2004r. poz. 71)

20 Zarządzenie NR 840 Komendanta Głównego Policji
zmieniające Zarządzenie NR 2/98 KGP z dnia 3 lutego 1998r. w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu badań.

21 tel.:733-5866, (89)621-5866 e-mail: szubanski@wspol.edu.pl
INSTYTUT BADAŃ nad PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ i TERRORYZMEM WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE nadkom. mgr Sławomir Zubański tel.: , (89) 21


Pobierz ppt "PROCES SZKOLENIA POLICYJNYCH EKSPERTÓW KRYMINALISTYKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google