Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Numer Identyfikacj Podatkowej NIP Opracował: Jonasz Kuliga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Numer Identyfikacj Podatkowej NIP Opracował: Jonasz Kuliga."— Zapis prezentacji:

1 Numer Identyfikacj Podatkowej NIP Opracował: Jonasz Kuliga

2 wyjaśnienie istoty numeru NIP, wyjaśnienie istoty numeru NIP, Wskazanie podmiotów zobowiązanych posiadania NIP Wskazanie podmiotów zobowiązanych posiadania NIP Ustawa NIP Ustawa NIP Znaczenie kodu Znaczenie kodu Cele zajęć:

3 NIP Numer Identyfikacji Podatkowej to niezbędny element systemu poboru podatków. Dzięki temu, że poddajemy się obowiązkom ewidencyjnym, urzędy skarbowe wiedzą o nas wystarczająco wiele, aby skutecznie egzekwować podatkowe daniny.

4 NIP Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Nadawany jest przez naczelnik urzędu skarbowego.

5 Ustawa o NIP Powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu, określonemu w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o NIP, podlegają: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami.

6 Podmioty objęte obowiązkiem posiadania NIP-u: Osoby fizyczne Osoby prawne Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i inne podmioty, które wg odpowiednich ustaw są podatnikami, podmioty będące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne czy ubezpieczenia zdrowotne. NIP przypisany jest do podatnika bez względu na rodzaj i wielkość płaconych podatków oraz liczbę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem jednej osobie może być przypisany tylko jeden NIP. Osoby fizyczne Osoby prawne Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i inne podmioty, które wg odpowiednich ustaw są podatnikami, podmioty będące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne czy ubezpieczenia zdrowotne. NIP przypisany jest do podatnika bez względu na rodzaj i wielkość płaconych podatków oraz liczbę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem jednej osobie może być przypisany tylko jeden NIP.

7 Nadanie NIP Nadanie NIP następuje na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego, a postępowanie w sprawie jego nadania prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.), z tym że w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu NIP nie stosuje się art. 249 i art.338.

8 Znaczenie kodu Trzy pierwsze cyfry każdego NIP-u oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał dany numer. W kodzie tym występują wyłącznie cyfry od 1 do 9 – teoretycznie cyfra 0 nie powinna być w nim generowana. W wyjątkowych przypadkach kod urzędu skarbowego może zawierać jednak cyfrę 0 na drugiej pozycji, gdyż w roku 2004 dla kilkudziesięciu urzędów skarbowych uczyniono wyjątek od dotychczasowej reguły, i tak np. kod 106 oznacza Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie, więc nadany przez niego NIP 106-00-00- 062 jest prawidłowy.

9 Znaczenie kodu cd Zwyczajowo NIP zapisuje się, oddzielając grupy cyfr łącznikiem. Dziesiąta cyfra NIP-u jest cyfrą kontrolną, obliczaną według specjalnego algorytmu: Pomnożyć każdą z pierwszych dziewięciu cyfr odpowiednio przez wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zsumować wyniki mnożenia. Obliczyć resztę z dzielenia przez 11 (operacja modulo 11). NIP jest tak generowany, aby nigdy w wyniku tego dzielenia nie wyszła liczba 10 NIP 123-456-32-18

10


Pobierz ppt "Numer Identyfikacj Podatkowej NIP Opracował: Jonasz Kuliga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google