Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XHTML Podstawowe różnice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XHTML Podstawowe różnice."— Zapis prezentacji:

1 XHTML Podstawowe różnice

2 XHTML to EXtensible HyperText Markup Language
XHTML jest niemal identyczny z HTML 4.01 XHTML ma czystszą formę niż HTML XHTML jest aplikacją XML

3 Przykład błędnego kodu
<html> <head> <title>Błędny kod HTML!</title> <body> <h1>TU JEST EWIDENTNY BŁĄD! </body>

4 Zagnieżdżanie Zapis prawidłowy Zapis błędny <ul> <ul>
<li>Punkt 1</li> <li>Punkt 2 <li>Zagnieżdżony 1</li> <li>Zagnieżdżony 2</li> </ul> </li> <li>Punkt 3</li> Zapis błędny <ul> <li>Punkt 1</li> <li>Punkt 2 <li>Zagnieżdżony 1</li> <li>Zagnieżdżony 2</li> </ul> <li>Punkt 3</li>

5 Stosowanie małych liter
Zapis błędny <BODY> <P>Tekst</P> </BODY> Zapis prawidłowy <body> <p>Tekst</p> </body> Konieczność stosowania małych liter wynika z tego, że dokumenty XHTML są aplikacjami XML, a XML to język czuły na wielkość znaku. Tak więc znaczniki <br> i <BR> zostaną zinterpretowane jako różne.

6 Znaczniki zamykające Wszystkie elementy, które nie są puste, muszą mieć znaczniki zamykające. Zgodnie z tym, zapisz kodu w takiej formie: <p>Tekst <p>Kolejny akapit jest niepoprawny. Poprawna postać: <p>Tekst</p> <p>Kolejny akapit.</p>

7 Znaczniki puste Elementy puste muszą także zostać zaopatrzone w znacznik zamykający lub znacznik otwierający musi kończyć się znakami />. Oto nieprawidłowa postać wyrażenia: Tu dodamy łamanie wiersza<br> A tu pojawi się linia pozioma<hr> Poprawny zapis wygląda tak: Tu dodamy łamanie wiersza <br /> A tu pojawi się linia pozioma <hr /> lub Kolejna linia <hr> </hr>

8 XHTML XHTML nie dopuszcza dowolności.
Nazwy znaczników i atrybutów muszą być pisane małymi literami, wartości atrybutów muszą być podawane w cudzysłowach, skracanie definicji atrybutu jest niedopuszczalne, atrybut id zastępuje nazwę atrybutu, DTD definiuje w dokumentach XHTML elementy obowiązkowe.

9 XHTML Zapis nieprawidłowy <table WIDTH=100%> Zapis prawidłowy

10 XHTML Rezygnacja z możliwości skróconego zapisu atrybutów oznacza, że nie wolno zapisać tak: <input checked> <input readonly> <input disabled> <option selected> Należy zastosować pełną postać zapisu: <input checked=”checked”> <input readonly=”readonly”> <input disabled=”disabled”> <option selected=”selected”>

11 XHTML – atrybut lang Atrybut lang jest stosowany niemal z każdym elementem XHTML. Określa on język, w jakim zdefiniowana została zawartość: <div lang="no" xml:lang="no"> witaj</div>

12 XHTML – elementy obowiązkowe
Wszystkie dokumenty XHTML muszą zawierać deklarację DOCTYPE. Obowiązkowe są także elementy html, head i body, element title musi być zawarty w obrębie elementu head. Deklaracja DOCTYPE nie jest częścią samego dokumentu XHTML, nie jest też elementem XHTML i nie może mieć znacznika zamykającego. Deklaracja DOCTYPE jest zawsze umieszczana w pierwszym wierszu kodu dokumentu XHTML.

13 XHTML – przykład dokumentu
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " <html> <head> <title>Dokument XHTML</title> </head> <body> <p>Tekst</p> </body> </html>


Pobierz ppt "XHTML Podstawowe różnice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google