Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XHTML Podstawowe różnice. XHTML to EXtensible HyperText Markup Language XHTML to EXtensible HyperText Markup Language XHTML jest niemal identyczny z HTML.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XHTML Podstawowe różnice. XHTML to EXtensible HyperText Markup Language XHTML to EXtensible HyperText Markup Language XHTML jest niemal identyczny z HTML."— Zapis prezentacji:

1 XHTML Podstawowe różnice

2 XHTML to EXtensible HyperText Markup Language XHTML to EXtensible HyperText Markup Language XHTML jest niemal identyczny z HTML 4.01 XHTML jest niemal identyczny z HTML 4.01 XHTML ma czystszą formę niż HTML XHTML ma czystszą formę niż HTML XHTML jest aplikacją XML XHTML jest aplikacją XML

3 Przykład błędnego kodu Błędny kod HTML! Błędny kod HTML! TU JEST EWIDENTNY BŁĄD! TU JEST EWIDENTNY BŁĄD!

4 Zagnieżdżanie Zapis błędny

  Punkt 1 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 2
   Zagnieżdżony 1 Zagnieżdżony 1 Zagnieżdżony 2 Zagnieżdżony 2
  Punkt 3 Punkt 3
Zapis prawidłowy
  Punkt 1 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 2
   Zagnieżdżony 1 Zagnieżdżony 1 Zagnieżdżony 2 Zagnieżdżony 2
  Punkt 3 Punkt 3

  5 Stosowanie małych liter Zapis błędny

  Tekst

  Zapis prawidłowy

  Tekst

  Konieczność stosowania małych liter wynika z tego, że dokumenty XHTML są aplikacjami XML, a XML to język czuły na wielkość znaku. Tak więc znaczniki i zostaną zinterpretowane jako różne.

  6 Znaczniki zamykające Wszystkie elementy, które nie są puste, muszą mieć znaczniki zamykające. Zgodnie z tym, zapisz kodu w takiej formie:

  Tekst Kolejny akapit Kolejny akapit jest niepoprawny. Poprawna postać:

  Tekst

  Kolejny akapit. Kolejny akapit.

  7 Znaczniki puste Elementy puste muszą także zostać zaopatrzone w znacznik zamykający lub znacznik otwierający musi kończyć się znakami />. Oto nieprawidłowa postać wyrażenia: Tu dodamy łamanie wiersza Tu dodamy łamanie wiersza A tu pojawi się linia pozioma A tu pojawi się linia pozioma Poprawny zapis wygląda tak: Tu dodamy łamanie wiersza Tu dodamy łamanie wiersza A tu pojawi się linia pozioma A tu pojawi się linia pozioma lub Kolejna linia Kolejna linia

  8 XHTML XHTML nie dopuszcza dowolności. XHTML nie dopuszcza dowolności. Nazwy znaczników i atrybutów muszą być pisane małymi literami, Nazwy znaczników i atrybutów muszą być pisane małymi literami, wartości atrybutów muszą być podawane w cudzysłowach, wartości atrybutów muszą być podawane w cudzysłowach, skracanie definicji atrybutu jest niedopuszczalne, skracanie definicji atrybutu jest niedopuszczalne, atrybut id zastępuje nazwę atrybutu, atrybut id zastępuje nazwę atrybutu, DTD definiuje w dokumentach XHTML elementy obowiązkowe. DTD definiuje w dokumentach XHTML elementy obowiązkowe.

  9 XHTML Zapis nieprawidłowy Zapis prawidłowy

  10 XHTML Rezygnacja z możliwości skróconego zapisu atrybutów oznacza, że nie wolno zapisać tak: Rezygnacja z możliwości skróconego zapisu atrybutów oznacza, że nie wolno zapisać tak: Należy zastosować pełną postać zapisu:

  11 XHTML – atrybut lang Atrybut lang jest stosowany niemal z każdym elementem XHTML. Określa on język, w jakim zdefiniowana została zawartość: Atrybut lang jest stosowany niemal z każdym elementem XHTML. Określa on język, w jakim zdefiniowana została zawartość: witaj witaj

  12 XHTML – elementy obowiązkowe Wszystkie dokumenty XHTML muszą zawierać deklarację DOCTYPE. Wszystkie dokumenty XHTML muszą zawierać deklarację DOCTYPE. Obowiązkowe są także elementy html, head i body, Obowiązkowe są także elementy html, head i body, element title musi być zawarty w obrębie elementu head. element title musi być zawarty w obrębie elementu head. Deklaracja DOCTYPE nie jest częścią samego dokumentu XHTML, nie jest też elementem XHTML i nie może mieć znacznika zamykającego. Deklaracja DOCTYPE jest zawsze umieszczana w pierwszym wierszu kodu dokumentu XHTML.

  13 XHTML – przykład dokumentu Dokument XHTML Dokument XHTML

  TekstPobierz ppt "XHTML Podstawowe różnice. XHTML to EXtensible HyperText Markup Language XHTML to EXtensible HyperText Markup Language XHTML jest niemal identyczny z HTML."

Podobne prezentacje


Reklamy Google