Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Podstawa prawna: Obowi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Podstawa prawna: Obowi."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Podstawa prawna: Obowi ą zek promowania projektu wynika z art. 46 Rozporz ą dzenia Rady (WE) 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku Szczegółowe zasady omówione w Rozporządzeniu Komisji Nr 1159/2000 Informacja i promocja

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 Interpretacja, przykłady - Podręcznik Odbiorcy Ostatecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Informacja i promocja

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 - informowanie potencjalnych i faktycznych odbiorców, - informowanie: - organów regionalnych i lokalnych, - innych organów publicznych, - organizacji przedsiębiorców, - partnerów ekonomicznych i społecznych - organizacji pozarządowych, - opinii publicznej, - ukształtowanie świadomości społeczeństwa nt. udziału środków z UE w realizacji projektów o możliwościach, jakie stwarza wspólna pomoc UE oraz Państw Członkowskich - o roli UE w udzielaniu pomocy, o rezultatach tych działań. Informacja i promocja Cel:

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 Materiały promocyjne muszą zawierać: - godło Unii Europejskiej, - logo Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, (kwestie dot. prawidłowego stosowania logo zawarte w Księdze logotypów oraz Książce tożsamości znaku), - informację o współfinansowaniu z UE, - nazwę zaangażowanego funduszu (EFRR). Informacja i promocja

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 Przykłady informacji o współfinansowaniu projektów: „UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” „Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” „Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” Informacja i promocja

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 NIE WOLNO: zmieniać kolorów logotypu oraz godła UE, zmieniać proporcji elementów znaku. Informacja i promocja

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7 Dostępne narzędzia promocji - tablice reklamowe (billboardy) ustawione w terenie + tablice pamiątkowe (inwestycje infrastrukturalne o koszcie całkowitym > 3 mln. Euro) - tablice pamiątkowe (min. wymiary 20x29 cm) - publikacje i inne materiały promocyjne (pierwsza lub ostatnia strona broszur, ulotek, płyt CD itp) - plakaty Informacja i promocja

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8 Dostępne narzędzia promocji - naklejki informacyjne - strony internetowe - informacje prasowe - spotkania informacyjne, dni otwarte Wybór konkretnych narzędzi promocji (co najmniej 1) projektu należy do odbiorcy ostatecznego, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. Informacja i promocja

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 Tablice reklamowe (BILLBOARDY) – zawartość: Sekcja przeznaczona dla UE (25% powierzchni tablicy) z godłem UE i informacją o współfinansowaniu projektu z UE w ramach EFRR Sekcja zawierająca opis projektu (do 75% powierzchni tablicy) z logo SPO-WKP, tytułem projektu, nazwą odbiorcy ostatecznego, opcjonalnie: Informacja i promocja

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10 - logo odbiorcy ostatecznego, - wartość całkowitą projektu, - poziom dofinansowania z EFRR, - okres trwania projektu. Wymiar tablicy powinien być proporcjonalny do wartości projektu, należy przyjąć następujące, minimalne wymiary: Informacja i promocja

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11 - przy inwestycji o wartości powyżej 3 mln euro, do 5 mln euro włącznie: 200 cm x 180 cm, - przy inwestycji o wartości powyżej 5 mln euro: 300 cm x 250 cm. Tablice reklamowe po max. 6 miesiącach od ukończenia prac są zastępowane przez tablice pamiątkowe Wartość projektu liczona jest według kursu złotego w stosunku do euro, zawartego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 40, poz. 356) – i jego zmianach w kolejnych latach. Informacja i promocja


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Podstawa prawna: Obowi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google