Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina białek C/EBP w zarysie Przemysław Grudnik Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina białek C/EBP w zarysie Przemysław Grudnik Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński."— Zapis prezentacji:

1 Rodzina białek C/EBP w zarysie Przemysław Grudnik Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

2 Rodzina białek C/EBP2 1.Wstęp 2.Struktura C/EBP 3.Wybrane funkcje 4.Zarys Regulacji - regulacja transkrypcyjna 5.Translacja 6.Modulacja funkcji 7.Interakcje białko – białko 8.Schorzenia 9.Podsumowanie

3 Rodzina białek C/EBP3 C/EBP - czyli z czym to się je CCAAT/ enhancer-binding proteins synonim: CCAAT-box binding factor sekwencja regulatorowa CCAAT – ok. 80-60 pz od miejsca inicjacji transkrypcji sekwencja wzmacniająca TT/GNNGA/CAAT domena N-końcowa: funkcja regulatorowa domena C-końcowa: wiązanie DNA, struktura b-Zip

4 Rodzina białek C/EBP4 Geny C/EBP C/EBP alfa, beta i delta – brak intronów lokalizacja: alfa – 19q13.1 beta – 20q13.1 delta – 8p11.2-p11.1 C/EBP – epsilon: 3 eksony, 14q11.2

5 Rodzina białek C/EBP5 Krewni i znajomi królika – czyli C/EBP z rodziną C/EBP – alfa (CEBPA) C/EBP – beta (CEBPB, IL-DBP...) C/EBP – gamma (Ig/EBP) C/EBP – delta (CEBPD...) C/EBP – epsilon (CEBPE)

6 Rodzina białek C/EBP6 Struktura

7 Rodzina białek C/EBP7 Rys 1. Zamek Leucynowy C/EBP (pdb)

8 Rodzina białek C/EBP8 Rys 2. C/EBP – beta + DNA (pdb)

9 Rodzina białek C/EBP9 Funkcje C/EBP Adipocyty regulacja adipogenezy wysoka ekspresja C/EBP-alfa inicjacja adipogenezy bez obecności innych czynników ekspresja antysensownego C/EBP-alfa blokuje a-genezę brak C/EBP-beta –gamma: blok adipogenezy

10 Rodzina białek C/EBP10 Funkcje C/EBP Komórki mieloidalne ekspresja C/EBP α β γ i ε niedobór α prowadzi do nie wytwarzania dojrzałych neutrofili niedobór ε:- atypowa morfologia neutrofili - defekt wybuchu oddechowego - opóźniony efekt zapalny C/EBP β – rola w różnicowaniu się makrofagów

11 Rodzina białek C/EBP11 Funkcje C/EBP Inne komórki różnicowanie się: hepatocyty, keratynocyty, kom. nerwowe... miejsca wiązania C/EBP w promotorach genów hepatocytów odpowiedzialnych za odpowiedź na uszkodzenie brak ekspresji C/EBP-alfa prowadzi do nowotworów wątroby poprawna ekspresja C/EBP -> ekspresja białek mleka ssaczego

12 Rodzina białek C/EBP12 Funkcje C/EBP Odczyn zapalny C/EBP α β i γ regulacja przez czynniki prozapalne: - LPS - IL-1, IL-6 niedobór C/EBP ε opóźnia migrację neutrofili

13 Rodzina białek C/EBP13 Regulacja C/EBP GEN C/EBP POZIOM AKTYWATORREPRESOR α mRNA DBA Hormony tyroidoweEGF, GH, IFN-γ, IL-1;-6, insulina EGF, aktywatory PKC β mRNA NL DBA cAMP, glukagon, GH, IFN-γ cAMP, LPS, TNF- α TNF- β, EGF TNF- α δ mRNAGH, IFN ε mRNA IFN-γ, IL-1;-6, insulina, LPS ζ mRNA AP NO, LPS, PGA 2, UV Stres komórkowy Legenda: DBA – DNA binding activity; NL – nuclear localisation; AP – activation potential

14 Rodzina białek C/EBP14 Regulacja transkrypcyjna C/EBP alfa promotor z miejscami wiązania: C/EBP, Sp1, NF-1, NF-Y, NF-κB autoaktywacja w transfekowanych komórkach (plazmid) aktywacja przy braku lub nadekspresji c-myc hormony tyroidowe [-602-589 – promotora] inhibicja: białko c-Myc (interakcja z rdzeniem promotora)

15 Rodzina białek C/EBP15 Regulacja transkrypcyjna C/EBP beta autoregulacja CREB (cAMP-response-element-binding protein) - interakcja w pobliżu TATA-box Indukcja poprzez IL-6 -> CREB APR – Acute phase response zależne od cytokin: IL-6, TNF- α

16 Rodzina białek C/EBP16 Regulacja transkrypcyjna C/EBP delta ekspresja konstytutywna w osteoblastach (aktywacja syntezy IGF-I) promotor z Runt domain factor binding place (Runx) aktywność promotora zmniejszona przy mutacji Runx miejsce wiążące STAT-3

17 Rodzina białek C/EBP17 Regulacja transkrypcyjna C/EBP epsilon dwa różne promotory transkrypcji: pα i pβ promotory z TATAAA – box element wiążący kwas retinowy

18 Rodzina białek C/EBP18 Translacja C/EBP- alfa dwie izoformy: 42 kDa i 30 kDa – z jednego mRNA forma 30 kDa – mniejszy potencjał aktywacyjny stosunek obu form różny w zależności od fazy różnicowania uORF – konserwatywna, 7pz od kodonu start C/EBP – beta formy LAP – aktywator, LIP – represor LAP/LIP tkankowo zależna np. LIP więcej w nowotw. Piersi stosunek izoform kontrolowany przez RNA-dep. PK, szlak mTOR oraz czynniki inicjacyjne: eIF-2α i eIF-4E

19 Rodzina białek C/EBP19 Translacja 42 kDa 30 kDa

20 Rodzina białek C/EBP20 Modulacja Funkcji C/EBP beta supresja poprzez fosforylację fosforylacja Thr 235 przez szlak MAPK Ser 105 przez PKC fosforylacja poprzez PKC zmniejsza możliwości wiązania PKA -> translokacja do jądra i aktywacja genu c-fos Fosforylacja zazwyczaj zmniejsza możliwości wiązania C/EBP do DNA

21 Rodzina białek C/EBP21 Szlak MAPK

22 Rodzina białek C/EBP22 Interakcje białko – białko C/EBPα najsilniejszy aktywator transkrypcji tworzenie heterodimerów przez białka z rodziny C/EBP heterodimery z białkami bZIP i non-bZIP: - interakcja C/EBPβ z jednostką p50 NF-κB, AP1, Rb, wirusowym białkiem X, heterodimery często posiadają inną specyficzność wiązania

23 Rodzina białek C/EBP23 Schorzenia C/EBPα – ostra białaczka szpikowa (delecja 263 – 269) C/EBPε – specyficzne upośledzenie granulocytów (delecja 2 eksonu)

24 Rodzina białek C/EBP24 Podsumowanie 6 białek z rodziny C/EBP motyw suwaka leucynowego największa ekspresja w: adipocytach, hepatocytach, kom. mieloidalnych, kom nerwowych... regulacja odczynu zapalnego wiele szlaków aktywacji kilka izoform jednego czynnika upośledzenie powoduje zaburzenia i ciężkie choroby

25 Rodzina białek C/EBP25 Bibliografia Vidal N. O. A. i wsp. J. Endocrinol. (1997) 155, 433-441 Chin-Jing Chang i wsp. Mol.Cell.Biol. 1990 p. 6642-6653 Protein Data Bank - www.rcsb.org/pdb Online Mendelian Inheritance in Man – www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=OMIM


Pobierz ppt "Rodzina białek C/EBP w zarysie Przemysław Grudnik Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google