Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skojarzone leczenie nowotworów Jacek Jassem Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skojarzone leczenie nowotworów Jacek Jassem Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 Skojarzone leczenie nowotworów Jacek Jassem Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku

2 Metody leczenia onkologicznego miejscowe (chirurgia, radioterapia) ogólnoustrojowe (chemioterapia, hormonoterapia, terapia biologiczna)

3 chirurgia (22%) niewyleczeni (55%) radioterapia (18%) chemioterapia (5%) Udział poszczególnych metod wśród ogółu wyleczeń w krajach UE

4 Chirurgia Leczenie skojarzone Radioterapia Chemioterapia

5 Leczenie skojarzone z udziałem chirurgii jako metody podstawowej

6 Celem leczenia stosowanego w uzupełnieniu zabiegu operacyjnego jest przedłużenie życia Można to osiągnąć w wyniku: - zniszczenia mikroprzerzutów pod wpływem leczenia systemowego (chemioterapii lub hormonoterapii) - zniszczenie miejscowo-regionalnych mikroognisk choroby pod wpływem radioterapii

7 Kojarzenie radioterapii i chemioterapii

8 Cele kojarzenia radioterapii i chemioterapii zwiększenie skuteczności radioterapii zastosowanie leczenia zachowawczego w miejsce okaleczających zabiegów operacyjnych

9 Teoretyczne przesłanki dla kojarzenia radioterapii i chemioterapii współdziałanie przestrzenne niezależne zabijanie różnych klonów komórek nowotworu promieniouczulające działanie niektórych cytostatyków ochrona zdrowych tkanek przed napromienianiem Peckham i Steel

10 Strategie kojarzenia radioterapii i chemioterapii

11 Przykłady równoczesnego stosowania chemioterapii i radioterapii nowotwory głowy i szyi rak płuca rak przełyku rak odbytu rak szyjki macicy

12 Biologiczne modyfikatory odpowiedzi Lek Przykłady zastosowania Interferony Interleukiny Hematologiczne czynniki wzrostowe Erytropoetyna niektóre białaczki i chłoniaki szpiczak rak nerki czerniak rak nerki czerniak ciężka neutropenia w przebiegu chemioterapii niedokrwistość w przebiegu nowotworów

13 Przykłady celowanych terapii Hamowanie proliferacji Hamowanie czynności genu BCL-2 (terapia antysensowa) Nasilenie apoptozy (p53) Hamowanie angiogenezy (VEGF) Terapie genowe Life is a signal transduction I. Kurie

14 Mutacje genu c-kit w mięsaku przewodu pokarmowego (GIST) Część zewnątrzbłonowa Ligand

15 Mechanizm działania imatinibu Jądro Szlak przekazywania sygnału aktywny Receptor c-Kit Brak imatinibuImatinib Blokowanie wiązania ATP Zahamowanie szlaku Przekazywania sygnału Błona komórkowa ATP łączy się z kinazową częścią receptora

16 Efekt leczenia imatinibem (badanie CT) 27 czerwca 2000 4 października 2000 Przed leczeniem Po leczeniu

17 Rodzina receptorowych kinaz tyrozynowych HER HER-1 HER-2HER-3HER-4 Domena wiążąca ligand Domena kinazy tyrozynowej Błona komórkowa Dzięki uprzejmości Dr Anny Zaczek

18 Wiąże się z białkiem HER2 Wysokie powinowactwo i czułość 95% ludzkie, 5% mysie –Zmniejsza ryzyko immunogenności –Zwiększa możliwość pobudzenia efektorowych mechanizmów immunologicznych Mysie epitopy HER2 Ludzka IgG-1 Trastuzumab: humanizowane przeciwciało anty-HER2

19 Ekspresja białka 3+Amplifikacja, >10 kopii genu Ekspresja i amplifikacja genu HER2

20 Efekt trastuzumabu w zaawansowanym raku piersi Czas (miesiące) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 024681012141618202224 3,07,1 trastuzumab + paklitaksel paklitaksel Czas do progresji p<0,05 Slamon i wsp. NEJM 2001

21 Efekt trastuzumabu w operacyjnym raku piersi 87% 85% 67% 75% % HR=0,48, 2P=3x10 -12 AC TH AC Lata od randomizacji

22 IMC – C225 (Cetuximab) Przeciwciało przeciw EGFR Dimeryzacja Receptor Błona komórkowa Zahamowanie czynności receptora i internalizacja Podział komórek guza Wzrost/naprawa Domenykinaztyrozy-nowych

23 C225 (cetuximab)

24 Niekonwencjonalne metody leczenia: źródła sukcesów nieodpowiednie narzędzia oceny leczenia równoczesne leczenie konwencjonalne błędne rozpoznanie nowotworu nieuczciwość

25 20% Drobnokomórkowy rak płuca: postęp w wynikach leczenia ChT + RT ChT + PCI 123 lata 15% 20 30 40 50 10 ChT + HFRT 30% 10% ChT Radioterapia Chirurgia %

26 Współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w krajach Unii Europejskiej

27 Współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w krajach Unii Europejskiej

28 Chirurgia ? Leczenie nowotworów wczoraj... Radioterapia 1900 Chemioterapia 1940

29 Chirurgia...dziś... RadioterapiaChemioterapia

30 Chirurgia Radioterapia Chemioterapia Terapia celowana Indywidualizacja leczenia...i jutro


Pobierz ppt "Skojarzone leczenie nowotworów Jacek Jassem Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google