Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemysłowe wytwarzanie białek wytwarzanie przeciwciał hodowle komórek ssaków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemysłowe wytwarzanie białek wytwarzanie przeciwciał hodowle komórek ssaków."— Zapis prezentacji:

1 Przemysłowe wytwarzanie białek wytwarzanie przeciwciał hodowle komórek ssaków

2 Komórki uczestniczące w odpowiedzi immunologicznej

3 Mechanizm odpowiedzi immunologicznej typu humoralnego

4 Mechanizm odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego

5 Rodzaje immunoglobulin Inne rodzaje: IgD i IgE – wielkość jak IgG

6 Podstawowa struktura immunoglobuliny G (IgG) H – łańcuchy ciężkie; L – łańcuchy lekkie; Fab – region wiążący antygen; Fc – region krystalizowalny

7 Struktura immunoglobuliny typu G V H, V L – domeny zmienne; C H 1, C H 2, C H 3 – domeny stałe

8 Obszary domen zmiennych IgG V H – region zmienny łańcucha ciężkiego; V L – region zmienny łańcucha lekkiego; CDR (complementarity determining regions) – trzy obszary determinujące komplementarność oddziaływania z antygenem; FR (framework regions) – cztery częściowo konserwatywne fragmenty w obszarze zmiennym

9 Funkcjonalne fragmenty molekuły IgG

10 Rekombinacja genów kodujących fragmenty łańcuchów Ig w komórkach prekursorowych limfocytów B

11 Zasada trójetapowej procedury ELISA z wykorzystaniem dwóch przeciwciał Immunodiagnostyka

12 Zastosowanie chromogennych monoklonalnych przeciwciał do różnicowego wybarwiania elementów komórek Immunocytochemia

13 Zastosowanie chromogennych monoklonalnych przeciwciał do różnicowego wybarwiania elementów komórek. Analiza cyklu komórkowego Immunocytochemia

14 Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych przy użyciu komórek hybrydowych Zasada metody

15 Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych przy użyciu komórek hybrydowych

16 Produkcja przeciwciał przez zwierzęta immunizowane antygenem Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych przy użyciu komórek hybrydowych

17 Schemat otrzymywania biblioteki fagów prezentujących regiony zmienne ludzkich immunoglobulin Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych przy użyciu metody ekspozycji bibliotek fagowych

18 Zasada metody Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych przy użyciu metody ekspozycji bibliotek fagowych

19 Schemat otrzymywania myszy transgenicznych wytwarzających ludzkie przeciwciała Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych przy użyciu myszy transgenicznych

20 Przykłady biofarmaceutyków zawierających przeciwciała lub ich fragmenty 1.Muromonab-CD3 Mysie przeciwciało monoklonalne wobec antygenu CD3 ludzkich komórek T. Wiąże się z glikoproteiną 20 kDa występująca na powierzchni limfocytów T. Zastosowanie: środek immunosupresyjny dla pacjentów po przeszczepach narządów. 2. Etanercept (Enbrel) Białko fuzyjne składające się z fragmentu wiążącego ligand pochodzącego z receptora ludzkiego czynnika matwicy nowotworu (TNFR), związanego z komponentem Fc ludzkiej IgG, zawierającego domeny CH2 i CH3 oraz region zawiasowy, ale nie domenę CH1. Wytwarzanie: komórki CHO w hodowli. Zastosowanie: Redukcja objawów ostrego reumatoidalnego zapalenia stawów. 3. Gentuzumab Ozogamicin (Mylotarg) Immunotoksyna. Połączenie rekombinowanej, humanizowanej IgG z cytoksycznym antybiotykiem przeciwnowotworowym, kalicheamycyną. Regiony stałe zawierają sekwencje ludzkie, natomiast regiony zmienne pochodzą z przeciwciała mysiego, rozpoznającego białko CD53. Zastosowanie: leczenie ostrej białaczki szpikowej CD53*.

21 Przykłady biofarmaceutyków zawierających przeciwciała lub ich fragmenty 4. Palivizumab (Synagis) Humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG rozpoznające epitop we fragmencie atygenowym A białka F otoczki wirusa RSV. Sekwencja ludzka w 95% i mysia w 5%. Zastosowanie: leczenia ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci, wywołanych przez wirusa RSV. 5. ABCIXIMAB (ReoPro) Fragment Fab chimerycznego mysiego/ludzkiego przeciwciała rozpoznającego glikoproteine białka receptorowego na powierzchni ludzkich pytek krwi. Wytwarzane metod perfuzyjną w hodowli komórkowej.Zastosowanie: Lek zapobiegający tworzeniu skrzepów u pacjentów z niestabilną choroba wieńcową, u których przewiduje się wykonanie zabiegu operacyjnego w ciągu 24 h. 6. Ibritumomab Tiuxetan (Zevalin) Immunokoniugat mysiego przeciwciała rozpoznającego antygen CD20 na powierzchni zmienionych nowotworowo limfocytów B z tiuksetanem, selektywnym chelatorem Indu-111 oraz Itru-90. Wytwarzanie: komórki CHO. Zastosowanie: Leczenie niektórych typów białaczek. Lek jest podawany po uzupełnieniu o radioaktywne izotopy.

22 Schemat budowy komórki szpiczaka (myeloma cell) Hodowle tkankowe komórek ssaczych

23 Schemat procesu glikozylacji białek

24 Przykładowe składy podłóż stosowanych do hodowli komórek ssaków Hodowle tkankowe komórek ssaczych

25 Zmiany parametrów metabolicznych podczas hodowli komórek hybrydowych Zmiana liczby komórek 0, , Początkowe stężenia: Glukoza – 5-25 mM Glutamina – 2-6 mM Końcowe stężenia: Mleczan - ~ 1,7 pocz. st. Glc Alanina i NH mM Hodowle tkankowe komórek ssaczych

26 Sposoby prowadzenia hodowli komórek ssaków Hodowle tkankowe komórek ssaczych

27 Przykłady białek terapeutycznych produkowanych przy użyciu hodowli komórek ssaków Rodzaj białkaFunkcjaTyp glikozylacji Tkankowy aktywator plazminogenuczynnik fibrynolitycznyN-gliko Erytropoetynalek w przypadku anemiiN- i O-gliko Czynniki VII, VIII, IX i Xlek w przypadku hemofilii N- i O-gliko Interleukina 2przeciwnowotworowy immunostymulujący, anty-HIVO-gliko Interferon przeciwnowotworowy N- i O-gliko Interferon i przeciwnowotworowy immunostymul., antywirusowyN-gliko G-SCF przeciwnowotworowyO-gliko Przeciwciała monoklonalneTerapia i diagnostykaN-gliko


Pobierz ppt "Przemysłowe wytwarzanie białek wytwarzanie przeciwciał hodowle komórek ssaków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google