Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Śledzińska Ewa Skotnicka. Części składowe transgenu promotor podstawowy –TATA box –sekwencja Inr –element dpe (downstream promoter element) wzmacniacze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Śledzińska Ewa Skotnicka. Części składowe transgenu promotor podstawowy –TATA box –sekwencja Inr –element dpe (downstream promoter element) wzmacniacze."— Zapis prezentacji:

1 Anna Śledzińska Ewa Skotnicka

2 Części składowe transgenu promotor podstawowy –TATA box –sekwencja Inr –element dpe (downstream promoter element) wzmacniacze (enhancer) wyciszacze (silencer) sekwencja liderowa (5UTR) –wzmacniacze translacji np. z wirusa AMV –sekwencja Kozak – 5-ACCAUGG-3, zawiera kodon inicjacji translacji

3 Części składowe transgenu c.d.n. wprowadzony gen miejsce poliadenylacji w regionie 3UTR (często pochodzi z genu syntazy oktopiny) – oddziaływuje z regionem 5UTR podczas inicjacji translacji

4 Transgene expression and control B. Miki Eastern Cereal and Oil Research Center

5 Najczęściej stosowane promotory Promotory genów konstytutywnych CaMV 35 S nos ocs Promotory enzymów tkankowo specyficznych fazeoliny gluteniny α-amylazy Pochodzenie Wirus mozaiki kalafiora Syntaza nopaliny (T-DNA) Syntaza oktopiny (T-DNA) Miejsce ekspresji genu liścienie bielmo warstwa aleuronowa

6 Rośliny zakażone wirusem mozaiki kalafiorowej Source: Institut National de la echerche Agronomique, Versailles-Grignon

7 Zwiększanie ekspresji transgenu usunięcie kryptycznych miejsc dla splicingu mRNA i poliadenylacji z regionu kodującego (dotyczy najczęściej genów bakteryjnych) miejsca te powodują zbyt szybkie zakończenie translacji i powstawanie skróconych białek modyfikacja sekwencji w celu eliminacji rzadkich dla rośliny kodonów wprowadzenie intronów do sekencji 5UTR powoduje znaczące zwiekszenie ekspresji transgenu – mechanizm słabo poznany

8 Zwiększanie ekspresji transgenu c.d.n. umieszczenie wzmacniacza GAL4 z drożdży przed promotorem powoduje powstanie nowego miejsca oddziaływania ze sztucznymi czynnikami transkrypcji (domena wiążąca DNA z GAL 4, a domena aktywatorowa z roślinnych czynników transkrypcyjnych) np. podobną metodę zastosowano do uzyskania transgenicznego ryżu tworzenie mieszanych promotorów w przypadku promotora 35S duplikacja całej sekwencji promotora lub wielokrotne powtórzenie sekwencji dystalnej w promotorze zwiększa poziom ekspresji

9 Charakterystyczne cechy regulacji transkrypcji u roślin Transkrypcja regulowana u roślin jest bardzo specyficzna w stosunku do danego gatunku i danego typu komórek np.u Arabidopsis odkryto 2 – 3 razy więcej genów kodujących czynniki transkrypcyjne niż u Drosophila czy Caenorhabditis elegans W roślinach nie opisano dotychczas wzmacniaczy o tak dalekim zasięgu jakie spotykamy u ssaków Nie występują również wzmacniacze oddziaływujące z pozycji trans

10 Geny kryptyczne elementy regulatorowe, które w swoim oryginalnym położeniu są nieaktywne, po zmianie położenia wykazują aktywność istnieją we wszystkich organizmach jako promotory, wzmacniacze transkrypcji i translacji oraz sygnały poliadenylacji i miejsca splicingu regulują ekspresję konstytutywną i komórkowo specyficzną są bardzo liczne w genomie i tworzą zbiornik elementów regulatorowych, które mogą być nabyte przez geny

11 Geny kryptyczne c.d.n. zmiana ich miejsca połżenia może zachodzić na skutek niesymetrycznego crossing over, a także poprzez transpozony

12 Remodelowanie chromatyny w procesie tym biorą udział kompleksy remodelujące chromatynę CRM oddziałujące z ogonkami histonów powodując niewielkie zmiany w strukturze nukleosomów, co umożliwia ich przemieszczanie w efekcie pozwala to na wiązanie się do DNA białek biorących udział w ekspresji genów

13 Remodelowanie chromatyny c.d.n. promotor genu fazeoliny (białko zapasowe występujące w liścieniach fasoli) jest indukowalny ABA w nasionach, natomiast wprowadzony do liści transgenicznego tytoniu nie wykazuje aktywności. Powodem tego był brak w liściach czynnika PvALF (powoduje zmiany w konformacji chromatyny umożliwiające przyłączenie się czynnika transkrypcyjnego TFIID do promotora) przy stałej ekspresji PvALF w liściach transgenicznego tytoniu promotor fazeoliny staje się aktywny i indukowalny ABA

14 Acetylacja histonów acetylacja ogonków histonów (zasadowe fragmenty N-końcowe) katalizowana przez acetylotransferazy histonów osłabia oddziaływanie DNA z histonami deacetylacja przeprowadzana przez deacetylazy (HDACs) wzmacnia te oddziaływania badania na mutancie Arabidopsis PICKLE z mutacją w HDAC wykazały brak zahamowania ekspresji genów embrionalanych, co uniemożliwiło dalszy rozwój zarodka

15 Metylacja histonów związana ze zmniejszaniem stopnia acetylacji histonów i dlatego indukuje powstawanie bardziej upakowanych struktur chromatyny w metylowanych rejonach chromosomowego DNA mechanizm wyciszania genów poprzez metylacje DNA nie jest u roślin dokładnie poznany

16 poznanie molekularnych mechanizmów ekspresji genów pozwala na wydajniejsze konstruowanie roślin transgenicznych ułatwia zrozumienie procesów metabolicznych zachodzących w roślinie


Pobierz ppt "Anna Śledzińska Ewa Skotnicka. Części składowe transgenu promotor podstawowy –TATA box –sekwencja Inr –element dpe (downstream promoter element) wzmacniacze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google