Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIAŁKA PROSTO Z... KOMPUTERA Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIAŁKA PROSTO Z... KOMPUTERA Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski."— Zapis prezentacji:

1 BIAŁKA PROSTO Z... KOMPUTERA Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

2 Co to są białka i jaka jest ich funkcja? Białko – polimer zbudowany z łańcuchów aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniem chemicznym (wiązanie peptydowe) Główne funkcje białek w organizmie: Enzymy ( katalizatory biologiczne) Przeciwciała systemu immunologicznego (immunoglobuliny) Czynniki transportujące (np. transport O 2 przez hemoglobinę) Czynniki regulatorowe (hormony) Materiał budulcowy (skóra, włosy, itd.) i zapasowy Elementy ruchu (białka kurczliwe) (mięśnie, wici, rzęski) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

3 Białka są to długie polimery aminokwasów. Składają się z jednego lub więcej takich łańcuchów. Niektóre białka zawierają inne, dodatkowe komponenty ( cukry, tłuszcze, nukleotydy, atomy metali, inne związki organiczne... ) – są to tzw. białka złożone. Podstawową jednostką budulcową białek jest 20 rodzajów aminokwasów (kodowanych genetycznie). Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

4 Aminokwasy Aminokwas – związek organiczny zawierający grupę aminową i kwasową (zazwyczaj karboksylową) AlaninaWzór ogólny Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

5 Aminokwas – polipeptyd – białko Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

6 HEXOKINASE_I (2 domains) HEXOKINASE_II (2 domains) HEXOKINASE_III (2 domains) HEXOKINASE_IV (1 domain) Analiza porównawcza sekwencji białkowych Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

7 Analiza porównawcza sekwencji białkowych Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

8 Jacek Leluk

9 Zwijanie się łańcucha białkowego Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

10 Wizualizacja struktury białka Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

11 Wizualizacja struktury białka – c.d. Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

12 Regularne typy struktur w białku helix Helisa ( -helisa) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

13 Regularne typy struktur w białku sheet Łańcuch ( -kartka) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

14 TOKSYNA FS2 Z JADU MAMBY RICYSHKASLPRATKTCVENTCYKMFIRTHREYISERGCGCPTAMWPYQTECCKGDRCNK APAMINA - PEPTYD Z JADU SKORPIONA VSCEDCPEHCSTQKAQAKCDNDKCVCEPI 1CTI - INHIBITOR TRYPSYNY RVCPRILMECKKDSDCLAECVCLEHGYCG INSULINA – ŁAŃCUCH A i B GIVEQCCTSICSLYQLENYCN FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKA ROP: REPRESOR PRIMERA – REGULATOR TRANSKRYPCJI MTKQEKTALNMARFIRSQTLTLLEKLNELDADEQADICESLHDHADELYRSCLARFGDDGENL Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

15 BIAŁKO ROP TOKSYNA JADU MAMBY APAMINA Z JADU SKORPIONA INHIBITOR TRYPSYNY INSULINA Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

16 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją GlukagonBiałko ROP Insulina Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

17 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją Cytochrom c Mioglobina Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

18 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją Dehydrogenaza mleczanowa Lizozym Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

19 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją Białka transmembranowe Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

20 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją Delta –krystalina (soczewka oka) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

21 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją Ukwiał - toksyna Wąż - toksyna Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

22 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją RNaza bakteryjna RNaza ssaków Inhibitor Rnazy (hamuje aktywność obu Rnaz) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

23 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją Białka rozpoznające fragmenty DNA Białko wirusa Białko TATA Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

24 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją Układy łańcuchów Beta sandwich (kanapka) Beta barrel (baryłka) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

25 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją Przeciwciała Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

26 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją Konkanawalina A Lizaza pektynianowa Poryna Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

27 Struktury przestrzenne białek Związek między strukturą i funkcją Białkowe śmigło Oksydaza galaktozy Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

28 Złożoność strukturalna białek Struktura czwartorzędowa Heksamer insuliny Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

29 Złożoność strukturalna białek Struktura czwartorzędowa Mikrotubule i białka kurczliwe Miozyna Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

30 Złożoność strukturalna białek Przykłady innych struktur czwartorzędowych Dodekamer syntetazy glutaminianowej Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

31 Złożoność strukturalna białek Przykłady innych struktur czwartorzędowych Białko asymilujące światło u bakterii purpurowych Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

32 Złożoność strukturalna białek Białka wirusowe Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

33 Złożoność strukturalna białek Białka wirusowe Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

34 Złożoność strukturalna białek Białka wirusowe Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

35 Złożoność strukturalna białek Białka wirusowe Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

36 Złożoność strukturalna białek Białka wirusowe Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

37 Złożoność strukturalna białek Białka wirusowe Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

38 Złożoność strukturalna białek Białka wirusowe Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

39 Mutacje i ich konsekwencje Anemia sierpowata Anemia sierpowata – choroba dziedziczna wywołana zamianą jednego aminokwasu w łańcuchu hemoglobiny (jednego spośród 146). Hemoglobina typu S w łańcuchu zamiast kwasu glutaminowego zawiera walinę.Cecha letalna dla homozygot (HbSS),heterozygoty (Hb AS) z objawami anemii,lecz odporne na malarię. Hemoglobina – łańcuch VHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPK VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFG KEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH >Hemoglobina S VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPK VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFG KEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

40 Mutacje i ich konsekwencje Anemia sierpowata Hemoglobina NormalnaZmutowana Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

41 Mutacje i ich konsekwencje Anemia sierpowata Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

42 Mutacje i ich konsekwencje Anemia sierpowata Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

43 Struktury białkowe nie są sztywne! Białka chaperonowe (chaperones) Białko chaperonowe (ang. chaperone, chaperonin) - Białko uczestniczące w procesie prawidłowego zwijania innych białek oraz współoddziaływania struktur złożonych z wielu podjednostek białkowych. Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

44 Struktury białkowe nie są sztywne! Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

45 Struktury białkowe nie są sztywne! Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

46 Struktury białkowe nie są sztywne! Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

47 Struktury białkowe nie są sztywne! Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

48 Struktury białkowe nie są sztywne! Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

49 Struktury białkowe nie są sztywne! Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

50 Czy potrafimy poprawiać naturę na poziomie biomolekularnym? A do czego nam to jest potrzebne? Celem jest poznanie naturalnych mechanizmów i wykorzystanie tej wiedzy oraz poznanych procesów, a nie ingerencja w istniejący porządek Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

51 Znaczenie i sens teoretycznych symulacji i modelowania molekularnego Oszczędność czasu Oszczędność pieniędzy Oszczędność wysiłku i materiału Ogromne znaczenie poznawcze Wspomaganie badań eksperymentalnych Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

52 Wartość pracy jednego twórcy wirtualnych białek = Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BIAŁKA PROSTO Z... KOMPUTERA Jacek Leluk, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google