Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolski program edukacyjno- alternatywny kształtujący pozytywne zachowania dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych JESTEM KIBICEM PRZEZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolski program edukacyjno- alternatywny kształtujący pozytywne zachowania dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych JESTEM KIBICEM PRZEZ."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolski program edukacyjno- alternatywny kształtujący pozytywne zachowania dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych JESTEM KIBICEM PRZEZ DUŻE K!

2 Założenia programu

3 BIG IDEA Pokażmy dzieciom, że dopingowanie sportowców to wspaniała zabawa i zdrowa rywalizacja. Nauczmy je właściwych zachowań i postaw prospołecznych. Wypromujmy wśród nich aktywność sportową i rekreacyjną, uczestnictwo w zajęciach ruchowych. Pokażmy rodzicom jak ważny jest ich udział w wychowaniu dzieci i kształtowaniu zachowań.

4 Założenia programu GRUPA DOCELOWA: Bezpośrednia: dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum młodzież szkół ponadgimnazjalnych dzieci i młodzież z grup ryzyka - przebywająca w świetlicach socjoterapeutycznych - przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - przebywająca w ośrodkach kuratorskich, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych - przebywająca w policyjnych izbach dziecka - przebywająca w innych placówkach rodzice i opiekunowie prawni

5 Założenia programu GRUPA DOCELOWA: Pośrednia: kadra pedagogiczna szkół i placówek oświaty funkcjonariusze policji, w tym spottersi, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji i podmiotów działających w środowiskach lokalnych na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, zapewnienia bezpieczeństwa oraz krzewienia sportu i kultury fizycznej ogół społeczeństwa

6 Założenia programu CELE: Główne: kształtowanie wartości oraz postaw prospołecznych dzieci i młodzieży poprzez aktywność sportową i rekreacyjną integrowanie środowiska lokalnego wokół idei uczestnictwa w aktywności sportowej oraz rekreacyjnej dzieci i młodzieży bezpośrednie dotarcie do rodziców oraz opiekunów prawnych

7 Założenia programu CELE: Szczegółowe: podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży oraz ich rodziców / opiekunów prawnych w zakresie kulturalnego kibicowania oraz zasad fair play; ograniczenie liczby zdarzeń związanych z przejawami uprzedzeń rasowych, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji na stadionach i w obiektach sportowych; wzrost liczby uczniów korzystających z różnych form aktywności związanej ze sportem i rekreacją;

8 Założenia programu CELE: Szczegółowe: modelowanie zachowań dzieci i młodzieży poprzez angażowanie w działania profilaktyczne sportowców odnoszących sukcesy na arenie międzynarodowej; utworzenie lokalnych koalicji na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych podczas organizacji imprez masowych, takich jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012; podniesienie poziomu kompetencji kadry pedagogicznej, policjantów w zakresie wykorzystania aktywności ruchowej w działaniach profilaktycznych.

9 CZAS TRWANIA PROGRAMU: 4 lata - od września 2011 do września 2015 etap 1 - wrzesień 2011 - styczeń 2015 - obejmie zasadniczą realizację, wdrożenie inicjatyw dla poszczególnych adresatów programu, osiągnięcie założonych celów przedsięwzięcia; etap II - styczeń 2015 - wrzesień 2015 - obejmie ewaluację programu, sformułowanie wniosków Założenia programu etap II etap 1 IX.2011 2011201220132014 IX.2015 2015

10 Mechanika programu

11 Platformae-learningowa Dotarcie do placówek oświatowych Certyfikaty Placówki partnerskie programu Dotarcie do rodziców Konkursy w placówkach oświatowych Turniej piłkarski PR Media* Lokalne środowiska sportowe Znani sportowcy Certyfikaty Nauczyciel - koordynator programu Social media AZSSZS Kluby sportowe

12 Partnerzy programu

13 MENPOLICJA Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania MSMSWiAPKOL PARTNERZY SPONSOR ZY MEDIAPARPA FUNDACJA na rzecz wspierania edukacji szkolnej

14 Rekomendacja w ramach programu Razem Bezpieczniej Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem bezpieczniej" udzielił poparcia programowi Jestem Kibicem przez duże K i tym samym zapewnił rekomendację Rządu. Razem Bezpieczni ej

15 Platforma e-learningowa

16 Zawartość merytoryczna Znani sportowcy Materiały dydaktyczne Gry i zabawy Platformy konkursowe Forum nauczycielskie

17 Na stronie internetowej umieścimy szkolenia e-learningowe programu: - porady metodyczne - wskazówki dydaktyczne - treści dotyczące problematyki uczestnictwa w imprezach sportowych - sposobów współdziałania, etc. - forum nauczycielskie ODBIORCY TREŚCI: - policjanci, w tym spottersi - kadra pedagogiczna szkół i placówek systemu oświaty - przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz instytucji lub podmiotów działających na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, a także zapewnienia bezpieczeństwa oraz krzewienia sportu i kultury fizycznej. Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl Platforma e-learningowa Forum nauczycielskie

18 Zawartość merytoryczna Serwis internetowy - platforma do komunikacji z grupą docelową projektu. W ramach struktury portalu znajdą się 4 strefy: informacje dotyczące celów programu treści edukacyjne na temat zdrowego współzawodnictwa, szanowania zasad fair play, promocja aktywnego spędzania czasu informacje o konsekwencjach społecznych i prawnych negatywnych zachowań podczas rozgrywek sportowych Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl

19 Znani sportowcy Na serwisie internetowym umieścimy wypowiedzi znanych sportowców na temat wpływu pseudokibicowania na jakość gry i emocje samych sportowców podczas rozgrywek komentarze sportowych idoli mogą mieć znaczący wpływ na postępowanie dzieci i młodzieży podczas meczów Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl Sławomir Szmal Mariusz Wlazły Łukasz Kadziewicz Wojciech Grzyb Marcin Gortat Radosław Majdan Jerzy Dudek Robert Lewandowski Artur Boruc Piotr Brożek

20 Materiały dydaktyczne Na stronie internetowej programu zostaną umieszczone wszystkie materiały edukacyjne, niezbędne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi lub młodzieżą - scenariusze lekcji, przykłady zabaw, ćwiczeń i gier. Osobno dołączone zostaną scenariusze zajęć / szkoleń dla rodziców, które będą przeprowadzone przez pedagoga na terenie szkoły. Dostęp do materiałów dydaktycznych będzie możliwy po zalogowaniu przez nauczyciela / przedstawiciela szkoły lub innej placówki edukacyjnej. Dane statystyczne posłużą do podsumowania i ewaluacji projektu. Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl

21 Gry i zabawy Platforma internetowa www.jestemkibicemprzezduzek.pl będzie też miejscem gdzie bezpośrednia grupa docelowa programu znajdzie elementy służące zabawie i rozrywce: www.jestemkibicemprzezduzek.pl gry zabawy rebusy łamigłówki i inne - wszystko w tematyce sportu, aktywności fizycznej i kibicowania Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl

22 Platformy konkursowe Każdy konkurs organizowany przez placówki oświatowe będzie miał osobną podstronę. Na niej znajdą się następujące informacje: szczegółowy opis konkursu wraz z regulaminem informacje o przeprowadzonych konkursach w poszczególnych placówkach galeria reportaży i dokumentacji zdjęciowych z przeprowadzonych w szkołach konkursów Przewidziane konkursy: - konkurs edukacyjny Podróż kibiców dookoła świata - konkurs fotograficzny Radość kibica w obiektywie - konkurs plastyczny Szalik atrybutem kibica - turniej sportowy Gram i wspieram - Międzyświetlicowy turniej piłki nożnej Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl Serwis internetowy programu www.jestemkibicemprzezduzek.plwww.jestemkibicemprzezduzek.pl

23 Edukacja

24 e-learning SERWIS INTERNETO WY spotkania ze sportowcam i filmy szkolenia koordynator ów szkolenia spottersó w zajęcia edukacyjn e szkolenia rodziców konkursy PLACÓWKI EDUKACYJNE PKOL KOMENDA GŁÓWNA POLICJI EDUKACJA Edukacja - wg miejsc

25 Edukacja - grupa docelowa szkoła podstawowa i gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne grupy ryzyka EDUKACJA zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych szkolenia w szkołach forum nauczycielskie PKOl forum nauczycielskie PKOl, KGP, e- learning kampania społeczna w mediach rodzice koordynatorzy policjanci spottersi społeczeństwo

26 zajęcia edukacyjn e Materiały edukacyjne dostosowane są do poszczególnych grup docelowych. Scenariusze dotyczą zajęć podczas lekcji w klasie, w świetlicy oraz w sali gimnastycznej. W pracach nad dostosowaniem zawartości programu Jestem Kibicem przez duże K aktywnie uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, a mianowicie: Pani Teresa Szopińska – Główny Wizytator w Departamencie Wyrównywania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pani Joanna Szymańska – Kierownik Pracowni Profilaktyki Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej będącego centralną publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej. Placówki edukacyjne

27 Uczniowie klas I-III - proponowane formy zajęć szkoły podstawowe klasy I- III Nie prowokuję i potrafię radzić sobie z gniewem oraz innymi negatywnymi emocjami sala gimnastyczna zabawa OGONKI zabawa JENIEC zabawa PRZECIĄGANIE W PARACH zabawa WALKA KOGUTÓW Jestem kibicem przez duże K bo potrafię dopingować w sposób kulturalny sala gimnastyczna zabawa NAŚLADUJ MISTRZA zabawa WYŚCIGI zabawa WYŚCIGI SZEREGÓW www.jestemkibicemprzezduzek.pl Internet przekaz informacyjny, gry, zabawy o tematyce sportowej filmy o tematyce sportowej szkoła podstawowa spotkania z gwiazdami sportu PKOl

28 Uczniowie klas IV-VI i gimnazjum- proponowane formy zajęć Dopinguję bez agresji szanując rywali sala gimnastyczna zabawa TACZKI zabawa WYŚCIG NA KOCACH zabawa WYŚCIG NA ROLERACH zabawa WYŚCIG Z PRZENOSZENIEM PIŁEK PIŁKARSKICH Odpowiedzialność prawna za zachowania chuligańskie sala lekcyjna lub świetlica wyjaśnianie pojęć kategorie czynów karalnych rozmowa z uczniami www.jestemkibicemprzezduzek.pl Internet przekaz informacyjny, gry, zabawy o tematyce sportowej filmy o tematyce sportowej szkoła podstawowa spotkania z gwiazdami sportu PKOl zabawa SKOKI W DAL konsekwencje prawne szkoły podstawowe klasy IV- VI i gimnazjum

29 Profilaktyka selektywna - proponowane formy zajęć Gram fair play sala gimnastyczna warsztaty - praca w grupach www.jestemkibicemprzezduzek.pl Internet przekaz informacyjny, gry, zabawy o tematyce sportowej filmy o tematyce sportowej szkoła podstawowa spotkania z gwiazdami sportu PKOl młodzież z grupy ryzyka dzieci z grupy ryzyka Fair play sala gimnastyczna lub sala do zajęć warsztaty - praca w grupach

30 Rodzice - proponowane formy zajęć Wskazówki w zakresie metod wychowawczych wykorzystywanych przez rodziców sala lekcyjna lub świetlica szkolenie rodzice dzieci z klas I-III rodzice dzieci z klas IV-VI Jak radzić sobie z agresją oraz innymi negatywnymi emocjami u dzieci? sala lekcyjna lub świetlica szkolenie Odpowiedzialność rodziców / opiekunów prawnych za czyny zabronione popełnione przez nieletnich sala lekcyjna lub świetlica szkolenie

31 Policjanci spottersi, kadra pedagogiczna, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz instytucji działających na rzecz dzieci - proponowane formy zajęć Szkolenia dla policjantów współpracujących podczas masowych imprez sportowych ze środowiskiem kibiców nauczyciele instytucje policjanci spottersi Forum nauczycielskie www.jestemkibicemprzezduzek.pl Internet porady metodyczne wskazówki dydaktyczne treści dotyczące problematyki uczestnictwa w imprezach sportowych, sposobów współdziałania KGP PKOL szkolenia spotkania tematyczne

32 konkursy Uzupełnieniem zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży będą konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Placówki edukacyjne

33 Edukacja - grupa docelowa klasy IV-VI konkurs fotograficzny Radość kibica w obiektywie konkurs edukacyjny Podróż kibiców dookoła świata konkurs plastyczny Szalik atrybutem Kibica ogólnopolski turniej sportowy Gram i wspieram zajęcia alternatywne Międzyświetlicowy turniej piłki nożnej klasy IV-VI gimnazjum ponadgimnazjalne gimnazjum ponadgimnazjalne młodzież z grupy ryzyka konkursy

34 Główne cele konkursu to: a) promowanie kulturalnego kibicowania i postaw pro sportowych; b) rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o grach zespołowych; d) zapoznanie dzieci i młodzieży z kulturą, geografią oraz historią sportu innych krajów; e) przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w sporcie; f) rozwijanie zrozumienia oraz akceptacji dla odmienności innych kultur; g) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. Zadaniem szkoły jest wystawienie 4-osobowej drużyny, która będzie reprezentowała daną placówkę podczas konkursu wiedzy na temat wylosowanego przez nich uprzednio kraju i drużyny piłki nożnej tego kraju. Dodatkowymi elementami podlegającymi ocenie będą: pokaz dopingowania (zawierający elementy charakterystyczne dla danego kraju i elementy związane z dyscypliną sportu) oraz projekt stoiska prezentującego kraj w kontekście tożsamości kulturowej, pomysłu na promocję danego kraju. Konkurs jest 2-etapowy - w ramach placówki szkolnej i finał na szczeblu krajowym. konkurs edukacyjny Podróż kibiców dookoła świata klasy IV-VI młodzież z grupy ryzyka

35 Główne cele konkursu to: a) promowanie kulturalnego kibicowania; b) propagowanie postaw pro sportowych; c) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży; d) wykorzystanie fotografowania jako sposobu na spędzanie wolnego czasu oraz alternatywy dla zachowań społecznie niepożądanych. W pierwszym etapie szkoły organizują konkurs wewnętrzny na najlepsze zdjęcie o tematyce związanej ze sportem i kibicowaniem. Zdjęcie powinno przedstawiać pozytywne emocje wyrażane przez kibiców podczas dopingowania. Zdjęcie może przedstawiać dowolną dyscyplinę sportu. Po rozstrzygnięciu konkursu oraz wyłonieniu zwycięskich prac, szkoła zgłasza maksymalnie trzy fotografie do etapu ogólnopolskiego. konkurs edukacyjny Podróż kibiców dookoła świata klasy IV-VI gimnazjum ponadgimnazjalne konkurs fotograficzny Radość kibica w obiektywie

36 konkurs plastyczny Szalik atrybutem Kibica gimnazjum Główne cele konkursu to: a) wzmacnianie przynależności do społeczności lokalnej; b) promowanie lokalnych klubów sportowych; c) promowanie kulturalnych postaw kibiców; c) rozwijanie kreatywności młodzieży; d) wykorzystanie aktywności plastycznej jako sposobu na spędzanie wolnego czasu oraz alternatywy dla zachowań społecznie niepożądanych. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu szalika lokalnego klubu sportowego oraz wspieranej drużyny. Uczestnikami mogą być osoby indywidualne, kluby sportowe lub szkoły. W przypadku szkół, wymagany jest etap I, który ma na celu wyłonienie do 3 prac biorących udział w kolejnym etapie - finale lokalnym.

37 ogólnopolski turniej sportowy Gram i wspieram ponadgimnazjalne Główne cele przedsięwzięcia to: a) propagowanie postaw pro sportowych; b) wykorzystanie aktywności fizycznej jako alternatywy dla zachowań niepożądanych; c) rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o grach zespołowych; d) wykorzystanie uczestnictwa w rozgrywkach sportowych jako możliwości kształtowania właściwych postaw kibica e) promowanie kulturalnego kibicowania; f) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. W ramach turnieju mecze rozegrane zostaną z podziałem na rundę wstępną odbywającą się na poziomie lokalnym (miasto, powiat) oraz rundę zasadniczą na poziomie regionalnym (wojewódzkim). Natomiast finał odbędzie się na poziomie ogólnopolskim. Gali finałowej będzie towarzyszył konkurs kibicowania, w którym udział wezmą grupy kibiców każdej z poszczególnych drużyn zawodników.

38 zajęcia alternatywne Międzyświetlicowy turniej piłki nożnej młodzież z grupy ryzyka Cele projektu: a) wyzwolenie tkwiącego w wychowankach potencjału b) umożliwienie rozwijania umiejętności planowania i organizowania pracy stworzenie możliwości doświadczenia sukcesu i budowania prawdziwego obrazu siebie c) kształtowanie umiejętności współpracy z rówieśnikami i dorosłymi zaangażowanie w działania na rzecz innych – dostrzeganie ich potrzeb oraz podjęcie próby ich zaspokojenia d) zintegrowanie grupy e) nawiązanie przez młodzież kontaktów z osobami spoza grup podwyższonego ryzyka i pozytywne zaistnienie w środowisku lokalnym Wychowankowie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych będą mieli za zadanie zorganizować turniej piłki nożnej wcielając się w role specjalistów ds: - finansowych - sportowych - kontaktów z mediami i instytucjami - organizacyjno-biurowych - i innych.

39 Komunikacja

40 Założenia komunikacyjne do programu W związku z długim okresem realizacji programu oraz wieloma grupami docelowymi rekomendujemy stworzenie odrębnych kanałów komunikacyjnych dla każdej grupy docelowej, na różnych etapach realizacji programu. W przypadku każdej grupy docelowej wykorzystane zostaną inne narzędzia dotarcia. Jednak główną grupą docelową będą dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przekazy strategiczne komunikowane poprzez trafnie wytypowane key messages powinny: - popularyzować pozalekcyjną aktywność - sport, zwłaszcza piłkę nożną - promować zasady fair play w sporcie oraz życiu Sugerujemy oparcie komunikacji na: - mediach kluczowych – patroni mediowi - mediach dodatkowych – pozostałe media (informacyjne, sportowe, dziecięce, śniadaniowe)

41 Gwiazdy sportu w mediach Komunikacja w mediach będzie opierała się na promowaniu Złotych zasad Kibica przez duże K:.1..1..2..2.3..4..4..5..5. Kibicuję dla dobrej zabawy i nie pozwalam się prowokować Zasady Fair play są dla mnie podstawą dopingowania Wyrażam emocje bez agresji Szanuję przeciwnika oraz odmienność sportowców z innych krajów Przegraną traktuję jako wyzwanie i gratuluję zwycięzcom

42 Bohaterami spotów będą gwiazdy sportu pokazane jako kibice w nie swojej dyscyplinie - np. Adam Małysz na stadionie piłkarskim, Otylia Jędrzejczak na gali boksu.... Każdy sportowiec opowie o tym jak on kibicuje, jak kibicują (kibicowali) jemu - w kontekście jednej ze złotych zasad Kibica. Gwiazdy sportu w mediach Adam Małysz Otylia Jędrzejczak

43 Patronaty medialne Komunikacja tv internet radioprasa PR

44 PR

45 serwisy sportowe social media serwisy nauczyciel skie serwisy lifestylowe promocja turnieju prasa lokalna dzienniki ogólnopols kie wydawnict wa sportowe prasa nauczyciels ka PR tv TVP internet prasa radio audycje tematyczne

46 Informacje o projekcie na stronie www.policja.pl w zakładce Biura Prewencji


Pobierz ppt "Ogólnopolski program edukacyjno- alternatywny kształtujący pozytywne zachowania dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych JESTEM KIBICEM PRZEZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google