Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sport – drogą do siebie i drugiego człowieka wrzesień 2009 – czerwiec 2010 Projekt dofinansowany w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej Wnioskodawca:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sport – drogą do siebie i drugiego człowieka wrzesień 2009 – czerwiec 2010 Projekt dofinansowany w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej Wnioskodawca:"— Zapis prezentacji:

1 Sport – drogą do siebie i drugiego człowieka wrzesień 2009 – czerwiec 2010 Projekt dofinansowany w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej Wnioskodawca: Powiat Policki Realizator projektu: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

2 Cele realizacji projektu: Popularyzowanie sportu jako aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz popularyzowanie zasad kulturalnego kibicowania zapewnienie młodym ludziom różnorodnych form aktywnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie masowych imprez sportowych, stworzenie młodzieży warunków do bezpiecznego uczestniczenia w masowych imprezach sportowych, popularyzacja sportu i jego różnych dyscyplin, a tym samym promowanie aktywnego trybu życia wśród młodych ludzi, organizacja zajęć pozalekcyjnych, a tym samym organizacja młodym ludziom wolnego czasu, poznawanie przez młodych ludzi siebie, swoich mocnych i słabych stron, ograniczeń i talentów, zapewnienie prawidłowego wychowania młodych ludzi, opartego na dyscyplinie, wytrwałości, odpowiedzialności, promowanie współzawodnictwa zgodnego z zasadami walki fair play, motywowanie młodzieży do podejmowania wysiłku fizycznego, przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, poprzez organizację wolnego czasu, przygotowanie młodych ludzi do radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami i porażkami życiowymi.

3 Działania realizowane w projekcie: Edukacyjne: - profesjonalne zajęcia treningowe - piłka siatkowa dziewcząt, - piłka nożna chłopców, - pływanie, - sekcja biegowa dziewcząt i chłopców. Informacyjno – promocyjne: - cykliczne spotkania z ludźmi sportu, - cykliczne prelekcje i pogadanki promujące aktywność ruchową i bezpieczne kibicowanie, - relacjonowanie przebiegu działań w ramach projektu na szkolnej stronie internetowej www.zspolice.pl,www.zspolice.pl - promocja działań w lokalnych mediach. Inne: - organizacja rozgrywek i turniejów, - wspólne kibicowanie, - organizacja Dnia Sportu (czerwiec 2010).

4 Piłka siatkowa dziewcząt -Powołano do życia Regionalna Szkołę Mistrzostwa Sportowego w piłce siatkowej dziewcząt: -dziewczęta mają 20 godzin wychowania fizycznego w tygodniu, -patronat nad szkołą objął Polski Związek Piłki Siatkowej, -drużyny szkolne biorą udział w rozgrywkach Szczecińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej oraz II ligi polskiej. -do szkoły uczęszcza 45 uczennic w trzech klasach sportowych, -znakomita kadra trenerska (Leszek Piasecki, Jerzy Taczała), -Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, -Założono UKS Elfy dla wszystkich młodych ludzi, którzy chcą brać udział w zajęciach lub zawodach sportowych.

5 Piłka nożna chłopców -Powołano drużynę szkolną, która stale trenuje i reprezentuje szkołę w turniejach szkolnych regionalnych (o puchar dyrektora szkoły, Policka Amatorska Liga Piłkarska), -Zbudowano boiska w ramach programu rządowego Moje boisko Orlik 2012, -rozpoczęto działania w celu założenia klas sportowych w piłce nożnej chłopców.

6 Pływanie -W ramach lekcji wychowania fizycznego klasy maja zajęcia nauki i doskonalenia pływania -Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Wodnik prowadzi działalność wspólnie ze szkołą i osiągnął już szereg sukcesów -Wzorem dla uczniów są wychowankowie Klubu i absolwenci lub obecni uczniowie szkoły (Paulina Woźniak, Piotr Majka)

7 Bieganie -Zajęcia w ramach szkolnego klubu sportowego – biegi przełajowe -Wzorem dla uczniów są absolwenci – wychowankowie szkoły (Marcin Lewandowski, Bartosz Nowicki)

8 Sporty zimowe -Zorganizowano lodowisko na ferie

9 Spotkania z ludźmi sportu -Marcin Lewandowski -Paulina Woźniak -Drużyna Pogoni Szczecin -Piotr Majka i Jolanta Pawlak -Trenerzy piłki siatkowej

10 Promocja działań w lokalnych mediach -TVP Szczecin i Głos Szczeciński objęły akcję patronatem, -Lokalne media (TVKab oraz Informator Samorządowy) na bieżąco relacjonują wydarzenia

11 Wspólne kibicowanie -Zakupiono akcesoria do kibicowania: -Założono Klub Kibica, w ramach którego prowadzone są zajęcia przygotowania do kulturalnego i bezpiecznego kibicowania (nauka okrzyków kibica, walka ze stresem, wsparcie drużyny w trudnych chwilach), -Każda klasa i drużyna szkolna ma swój klub, który kibicuje drużynie w rozgrywkach, -Skutkiem projektu jest pomysł na utworzenie klasy siatkarskiej dla chłopców.

12 Turnieje i rozgrywki -Ferie w Białej -Zawody pływackie, -Rozgrywki o puchar dyrektora szkoły

13 Partnerzy projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Policach Powiatowy Urząd Pracy w Policach Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki Wodnik Rada Rodziców w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Policach Powiatowa Komenda Policji w Policach Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Główne zadania partnerów: wsparcie merytoryczne i kadrowe (zatrudnienie specjalistów do prowadzenia zajęć sportowych); udostępnienie obiektów sportowych; wsparcie w realizacji projektu w zakresie wymiany doświadczeń, organizacja wspólnych imprez sportowych.

14 Zakładane rezultaty projektu: Realizacja projektu realnie przyczyni się do ograniczenia przestępczości i patologii społecznej poprzez: promowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia, motywowanie młodych ludzi do podejmowania systematycznego wysiłku fizycznego, zorganizowanie młodym ludziom wolnego czasu, wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu ich talentów sportowych, promowanie bezpiecznego kibicowania, umożliwienie młodym ludziom udziału w bezpiecznym kibicowaniu w trakcie masowych imprez sportowych, wzmocnienie wiary młodych ludzi we własne siły, poznawanie swoich ograniczeń i talentów, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, frustracją, porażkami, kierowanie się przez młodych ludzi zasadami fair play w sporcie i w życiu, osobistą odpowiedzialność uczestników dotyczącą troski o dobre samopoczucie własne i innych, dążenie do osiągnięcia sukcesu na możliwie najwyższym poziomie; naukę akceptowania decyzji sędziego i przestrzeganie reguł gry, naukę samokontroli w przypadku zwycięstwa i porażki.

15 W imieniu uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz młodzieży Powiatu Polickiego, serdecznie dziękuję za wsparcie przy realizacji projektu. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sport – drogą do siebie i drugiego człowieka wrzesień 2009 – czerwiec 2010 Projekt dofinansowany w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej Wnioskodawca:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google