Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równowagi chemiczne. TEORIA BRØNSTEDA i LAWRYEGO Teoria powstała w 1923 roku. kwasem Brønsteda, HA, jest donor protonu zasadą Brønsteda, B, jest akceptor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równowagi chemiczne. TEORIA BRØNSTEDA i LAWRYEGO Teoria powstała w 1923 roku. kwasem Brønsteda, HA, jest donor protonu zasadą Brønsteda, B, jest akceptor."— Zapis prezentacji:

1 Równowagi chemiczne

2 TEORIA BRØNSTEDA i LAWRYEGO Teoria powstała w 1923 roku. kwasem Brønsteda, HA, jest donor protonu zasadą Brønsteda, B, jest akceptor protonu HA A - + H + HA + A + H +, HA 2+ A + + H + … HA - A 2- + H +, HA 2- A 3- + H + … B + H + BH + B + + H + BH 2+, B 2+ + H + BH 3+ B - + H + BH, B 2- + H + BH -

3 TEORIA BRØNSTEDA i LAWRYEGO HA + H 2 O A - + H 3 O + Kwas 1 Kwas 2 Zasada 2Zasada 1 BH + H 2 O BH + + OH - Zasada 1 Zasada 2 Kwas 2Kwas 1

4 ROZPUSZCZALNIKI Protyczne Aprotyczne CHCl 3 THF CH 2 Cl 2 DMF DMSO Heksan Benzen H 2 O CH 3 OH, C 2 H 5 OH i-propanol Gliceryna CH 3 COOH TFA TCL

5 DYSOCJACJA WODY, SKALA pH H 2 O (c) + H 2 O (c) H 3 O + (aq) + OH - (aq)

6 pH INDYKATORY pH (fenoloftaleina)

7 INDYKATORY pH (oranż metylowy)

8 RÓWNANIE HENDERSONA-HASSELBALCHA

9 Miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą kwasu mocną zasadą Miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą kwasu mocną zasadą + Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą kwasu mocną zasadą

10 Miareczkowanie mocnej zasady mocnym kwasem + Miareczkowanie słabej zasady mocnym kwasem Miareczkowanie słabej zasady słabym kwasem

11 Miareczkowanie kwasów o różnej mocy mocną zasadą (porównanie) mocną zasadą (porównanie)

12 Miareczkowanie kwasów o różnej mocy mocną zasadą (porównanie) mocną zasadą (porównanie)

13 Miareczkowanie mocnego kwasu o różnym stężeniu mocną zasadą (porównanie)

14

15 Bufory używane w badaniach biologicznych (wybrane) (wybrane)

16 Bufory używane w badaniach biologicznych (wybrane) (wybrane) MES HEPES TRIS H+H+ OH - H+H+ H+H+

17 pH - metry

18 pH – metry – charakterystyka elektrody

19 pH – metry - kalibracja

20 -karboksyl -karboksyl (C-końcowa grupa peptydów oraz białek) ~2.8 - 4.0 Asp, Glu Asp, Glu (wewnątrzłańcuchowe grupy karboksylowe) ~3.3 – 5.0 His His (imidazol) ~6.0 - 7.4 Cys Cys (tiol, SH) ~8.5 - 9.2 Tyr Tyr (fenylowy OH) ~9.5 - 10.5 -aminowa -aminowa (N-początkowa grupa aminowa) ~8.0 - 9.9 Lys Lys ( -amino) ~9.8 - 10.4 Arg Arg (guanidynowa) ~12.0 - 12.8 Wartości pK a grup funkcyjnych aminokwasów o właściwościach kwasowo-zasadowych o właściwościach kwasowo-zasadowych (białka) (białka)

21 Glicyna (Gly) pK a1 = 2,3 pK a2 = 9,6 H2A+H2A+H2A+H2A+ HA A-A-A-A- logβ HA = 9,6 logβ H2A = 11,9

22 Glicyna (Gly) H2A+H2A+H2A+H2A+ HA A-A-A-A- pK a1 pK a2 Punkt izelektryczny

23 Histydyna (His) pK a1 = 1,8 pK a2 = 6,0 pK a3 = 9,2 H 3 A 2+ H2A+H2A+H2A+H2A+ A-A-A-A-HA logβ HA = 9,2 logβ H2A = 15,2 logβ H3A = 17,0

24 Histydyna (His) H 3 A 2+ H2A+H2A+H2A+H2A+ A-A-A-A- HA pK a1 pK a2 pK a3 Punkt izolektryczny

25 Kwas glutaminowy (Glu) (Glu) pK a1 = 2,1 pK a2 = 4.2 pK a3 = 9.6 logβ HA = 9,9 logβ H2A = 13,8 logβ H3A = 15,9

26 Kwas glutaminowy (Glu) H3A+H3A+H3A+H3A+ H2AH2AH2AH2A A 2- HA - Punkt izoelektryczny pK a1 pK a2 pK a3

27 Lizyna (Lys) pK a1 = 2,1 pK a2 = 9,1 pK a3 = 10,8 logβ HA = 10,8 logβ H2A = 19,9 logβ H3A = 22,0

28 Lizyna (Lys) H 3 A 2+ H2A+H2A+H2A+H2A+ A-A-A-A- HA Punkt izoelektryczny pK a1 pK a2 pK a3

29 Punkt izoelektryczny (pI) pI = pH izoelektryczne = punkt izoelektryczny = wartość pH, przy którym sumaryczny ładunek molekuły o właściowościach kwasowo-zasadowych wynosi ZERO. Jeżeli pH < pI to sumaryczny ładunek molekuły jest dodatni Jeżeli pH > pI to sumaryczny ładunek molekuły jest ujemny + - 0

30 Punkt izoelektryczny (pI) Asp, Glu Lys, Arg

31 DAHKSEVAHR FKDLGEENFK ALVLIAFAQY LQQCPFEDHV KLVNEVTEFA KTCVADESAE NCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEMADC CAKQEPERNE CFLQHKDDNP NLPRLVRPEV DVMCTAFHDN EETFLKKYLY EIARRHPYFY APELLFFAKR YKAAFTECCQ AADKAACLLP KLDELRDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGERA FKAWAVARLS QRFPKAEFAE VSKLVTDLTK VHTECCHGDL LECADDRADL AKYICENQDS ISSKLKECCE KPLLEKSHCI AEVENDEMPA DLPSLAADFV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVVLLLRLA KTYETTLEKC CAAADPHECY AKVFDEFKPL VEEPQNLIKQ NCELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGSKCCKH PEAKRMPCAE DYLSVVLNQL CVLHEKTPVS DRVTKCCTES LVNRRPCFSA LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADICTLSEKE RQIKKQTALV ELVKHKPKAT KEQLKAVMDD FAAFVEKCCK ADDKETCFAE EGKKLVAASQ AALGL Albumina ludzka (HSA) (585 aa) Punkt izoelektryczny pI = 5,2

32 MSGRGKQGGK ARAKAKTRSS RAGLQFPVGR VHRLLRKGNY AERVGAGAPV YLAAVLEYLT AEILELAGNA ARDNKKTRII PRHLQLAIRN DEELNKLLGK VTIAQGGVLP NIQAVLLPKK TESHHKAKGK Histon ludzki H2A1 Histon ludzki H2A1 (130 aa) pI = 11,3 Punkt izoelektryczny

33 Chromatografia jonowymienna Chromatografia jonowymienna (anionity i kationity) (anionity i kationity)

34 Chromatografia jonowymienna Chromatografia jonowymienna

35 Protein A – białko naładowane dodatnio Protein B – białko naładowane ujemnie

36 Asocjacja in vivo, Asocjacja in vivo, oddziaływanie biomolekuł Hormon, insulina odgrywa bardzo wiele funkcji w organizmach regulując procesy fizjologiczne. Regulacja ta zachodzi poprzez bezpośrednie oddziaływanie z innymi makromolekułami (najczęściej receptorami zawartymi w błonie komórkowej), wywołując kaskadę kolejnych procesów. w komórkach mięśniowych wywołuje wzrost metabolizmu glukozy; w fibroblastach insulina działa jako czynnik wzrostu; w komórkach wątrobowych insulina aktywność enzymów odpowiadających za syntezę glikogenu.

37 Asocjacja in vivo, Asocjacja in vivo, oddziaływanie biomolekuł Palce cynkowe Palce cynkowe – regulujące domeny białkowe, Oddziaływujące z DNA, RNA lipidami oraz innymi białkami Oddziaływanie regulujące => proces odwracalny (stała oddziaływania, asocjacji średnia lub umiarkowanie silna) Oddziaływanie strukturyzujące => proces zazwyczaj nieodwracalny (stała oddziaływania, asocjacji bardzo silna)

38 Oddziaływanie K d (M) Rozpoznawanie komórka- komórka 10 -5 -10 -4 Przeciwciało/antygen10 -8 Cytokina/receptor10 -9 Enzym/inhibitor (Trypsyna/BPTI) 10 -13 Asocjacja in vivo, Asocjacja in vivo, oddziaływanie biomolekuł

39 Pomiary stałej asocjacji/dysocjacji przy stałym pH stałym pH (stałe warunkowe, kondycyjne) A + B AB AB A + B Stała asocjacji (wiązania, trwałości): Stała dysocjacji: Związek pomiędzy stałą asocjacji i dysocjacji: [M] Wyższe powinowactwo, niższa wartość K d

40 Miareczkowanie UV-Vis

41

42 (widma różnicowe) (widma różnicowe)

43 Miareczkowanie UV-Vis (widma różnicowe) (widma różnicowe)

44 Miareczkowanie UV-Vis (punkt izosbestyczny) (punkt izosbestyczny)

45 Spectrophotometric equilibrium binding titration of P450 3A4 with ketoconazole. Isin E M, Guengerich F P J. Biol. Chem. 2007;282:6863- 6874 ©2007 by American Society for Biochemistry and Molecular Biology

46 Miareczkowanie CD

47 Miareczkowanie UV-Vis i CD

48 Pomiar szybkości reakcji, a jej postęp

49 Miareczkowanie ITC

50 Miareczkowanie NMR

51

52 Postęp reakcji asocjacji- stała dysocjacji

53 Kompleks (a. u.) [A], M Postęp reakcji asocjacji- stała dysocjacji

54 K d = 43 M = 4.3×10 -5 M

55 Postęp reakcji asocjacji – równanie Hilla d 1, d 2 – intensywności dwóch różnych stanów n – współczynnik Hilla

56 Postęp reakcji asocjacji – równanie Hilla n = 0,25 n = 0,5 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4

57 57 Iloczyn rozpuszczalności


Pobierz ppt "Równowagi chemiczne. TEORIA BRØNSTEDA i LAWRYEGO Teoria powstała w 1923 roku. kwasem Brønsteda, HA, jest donor protonu zasadą Brønsteda, B, jest akceptor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google