Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

kwas 1 zasada 1 + proton zasada 2 + proton kwas 2 kwas 1 + zasada 2 zasada 1 + kwas 2 NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - zasada 1 kwas 2 sprzężonysprzężona kwas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "kwas 1 zasada 1 + proton zasada 2 + proton kwas 2 kwas 1 + zasada 2 zasada 1 + kwas 2 NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - zasada 1 kwas 2 sprzężonysprzężona kwas."— Zapis prezentacji:

1

2 kwas 1 zasada 1 + proton zasada 2 + proton kwas 2 kwas 1 + zasada 2 zasada 1 + kwas 2 NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - zasada 1 kwas 2 sprzężonysprzężona kwas 1 zasada 2

3 H 2 PO 4 - +H 3 O + H 3 PO 4 +H 2 O zasada 1 kwas 2 kwas 1 zasada 2 Związki amfiprotyczne H 2 PO 4 - +OH - HPO 4 2- +H 2 O kwas 1 zasada 2 zasada 1 kwas 2 NH 2 CH 2 COOH NH 3 + CH 2 COO - glicynajon obojnaczy

4 Autoprotoliza jest innym przykładem oddziaływania kwas – zasada: zasada 1 + kwas 2 kwas 1 +zasada 2 H 2 O+H 2 O H 3 O + +OH - CH 3 OH+CH 3 OH CH 3 OH 2 + +CH 3 O - HCOOH+HCOOH HCOOH 2 + +HCOO - NH 3 + NH 3 NH 4 + +NH 2 -

5 HCl + H 2 O H 3 O + + Cl - H 3 PO 4 + H 2 O H 3 O + + H 2 PO 4 - Al(H 2 O) 6 3+ + H 2 O H 3 O + + AlOH(H 2 O) 5 2+ CH 3 COOH + H 2 O H 3 O + + CH 3 COO - H 2 PO 4 - + H 2 O H 3 O + + HPO 4 2- NH 4 + + H 2 O H 3 O + + NH 3 Najmocniejszy kwas Najsłabszy kwas Najsłabsza zasada Najmocniejsza zasada HClO 4 + H 2 O H 3 O + + ClO 4 -

6 CH 3 COOH+HClO 4 CH 3 COOH 2 + +ClO 4 - zasada 1 kwas 2 kwas 1 zasada 2 rozpuszczalnik różnicujący Bezwodny kwas octowy jest rozpuszczalnikiem różnicującym moc kwasów, które zachowują się jak mocne kwasy w wodzie. Jak będzie działał ciekły amoniak jako rozpuszczalnik?

7 Stopień dysocjacji Prawo rozcieńczeń Ostwalda Mocne elektrolity =1 %=100% Stopień dysocjacji =n zdys /n całk =c zdys /c całk Słabe elektrolity <1 %<100% Im większe stężenie c HA tym mniejszy stopień dysocjacji

8 Krzywe miareczkowania alkacymetrycznego Mocny kwas + mocna zasada Mocny kwas Mocna zasada Roztwór obojętny

9 Krzywe miareczkowania alkacymetrycznego słaby kwas + mocna zasada Sł. kwas bufor Sł. zasada Mocna zasada

10 Krzywe miareczkowania alkacymetrycznego słaba zasada + mocny kwas Sł. zasada bufor amfiprotyczna Sł. kwas Mocny kwas

11 Miareczkowanie sody kwasem solnym Mol/l (g, mol, litr)

12 Wskaźniki alkacymetryczne Słabe kwasy i zasady o różnym zabarwieniu formy kwasowej i zasadowej żółty czerwony żółty

13 Wskaźniki alkacymetryczne Jednobarwne (fenoloftaleina)

14 fenoloftaleina

15 Jak dobrać wskaźnik? fenoloftaleina Oranż metylowy

16 Charakterystyka wskaźników

17 pH gleby 4 – 4,5 pH gleby 5,5 - 6 hortensja

18 MakiChabry pH soków w makach < pH soków w chabrach Ten sam barwnik jest odpowiedzialny za barwę maków i chabrów

19 Automatyczny titrator

20

21 Wyrażenia opisujące stałą równowagi wW + xX yY + z Z [Y] y [Z] z K = [W] w [X] x Wyrażenia algebraiczne przedstawiające zależności istniejące pomiędzy stężeniami (stałe stężeniowe) (lub aktywnościami – stałe termodynamiczne) substratów i produktów. [Y] – stężenie molowe, jeśli reagent jest gazem – ciśnienie cząstkowe zamiast stężenia np. py, jeśli Y jest czystą cieczą, rozpuszczalnikiem w dużym nadmiarze, jego symbol nie pojawia się w wyrażeniu opisującym stałą równowagi. Wartość stałej zależy od temperatury, ciśnienia, siły (mocy) jonowej roztworu dla stałej stężeniowej. Położenie stanu równowagi chemicznej jest niezależne od drogi, na której ten stan został osiągnięty.

22 Równowagi i stałe równowagi ważne w chemii analitycznej Rodzaj równowagi Nazwa i symbol stałej równowagi Typowy przykład Wyrażenie opisujące stałą równowagi Dysocjacja wodyIloczyn jonowy wody, K w 2 H 2 O H 3 O + + OH - Kw = [H 3 O + ][OH - ] Równowaga heterogeniczna pomiędzy substancją trudno rozpuszczalną i jej jonami w nasyconym roztworze Iloczyn rozpuszczalności, K so BaSO 4 (s) Ba 2+ + SO 4 2- K so = [Ba 2+ ][ SO 4 2- ] Dysocjacja słabego kwasu lub słabej zasady Stała dysocjacji, K a lub K b CH 3 COOH + H 2 O H 3 O + + CH 3 COO - CH 3 COO - + H 2 O OH - + CH 3 COOH [H 3 O + ][ CH 3 COO - ] K a = _________________ [CH 3 COOH] K b = _ [OH - ][CH 3 COOH] [CH 3 COO - ] Tworzenie kompleksuStała kompleksowania, n Ni 2+ + 4CN - Ni(CN) 4 2- 4 = ______________ [Ni(CN) 4 2- ] [Ni 2+ ][CN - ] 4 Równowaga reakcji utlenienia/redukcji K redox MnO 4 - + 5Fe 2+ + 8H + Mn 2+ + 5Fe 3+ + 4H 2 O K redox = ____________________ [Mn 2+ ][Fe 3+ ] 5 [MnO 4 - ][Fe 2+ ] 5 [H + ] 8 Równowaga podziału substancji rozpuszczonej pomiędzy nie mieszające się rozpuszczalniki KDKD I 2 (aq) I 2 (org) K D = ­­­­­­­­­­­­_____ [I 2 ] org [I 2 ] aq

23 Równowagi i stałe równowagi ważne w chemii analitycznej Rodzaj równowagi Nazwa i symbol stałej równowagi Typowy przykład Wyrażenie opisujące stałą równowagi Dysocjacja wodyIloczyn jonowy wody, K w 2 H 2 O H 3 O + + OH - Kw = [H 3 O + ][OH - ] Iloczyn rozpuszczalności, K so BaSO 4 (s) Ba 2+ + SO 4 2- K so = [Ba 2+ ][ SO 4 2- ] Tworzenie kompleksuStała kompleksowania, n Ni 2+ + 4CN - Ni(CN) 4 2- 4 = [Ni(CN) 4 2- ] [Ni 2+ ][CN - ] 4 Równowaga reakcji utlenienia/redukcji K redox MnO 4 - + 5Fe 2+ + 8H + Mn 2+ + 5Fe 3+ + 4H 2 O K redox = [Mn 2+ ][Fe 3+ ] 5 [MnO 4 - ][Fe 2+ ] 5 [H + ] 8 Równowaga podziału substancji rozpuszczonej pomiędzy nie mieszające się rozpuszczalniki KDKD I 2 (aq) I 2 (org) [I 2 ] org K D = [I 2 ] aq


Pobierz ppt "kwas 1 zasada 1 + proton zasada 2 + proton kwas 2 kwas 1 + zasada 2 zasada 1 + kwas 2 NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - zasada 1 kwas 2 sprzężonysprzężona kwas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google