Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady zadań. Bilans – Przykład Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500 Zobowiązania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady zadań. Bilans – Przykład Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500 Zobowiązania."— Zapis prezentacji:

1 Przykłady zadań

2 Bilans – Przykład Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500 Zobowiązania krótkoterminowe1 000 Zarząd spółki XYZ może swobodnie dokonywać operacji finansowych bez zgody Rady Nadzorczej o ile zobowiązania ogółem nie są większe od kapitałów własnych i spełniona jest co najmniej srebrna reguła bilansowa. Czy zarząd spółki może zaciągnąć kredyt długoterminowy na 3 lata w wysokości 2 mln złotych, z czego 1,5 mln złotych sfinansuje zakup środków trwałych, a pozostała kwota będzie przeznaczona na krótkoterminowe inwestycje?

3 RZiS - Przykład Dane w mln PLN 2011 r.2012 r. (p) Przychody ze sprzedaży1 5002 000 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7501 250 Koszty sprzedaży10050 Koszty ogólnego zarządu150200 Pozostałe przychody operacyjne50100 Pozostałe koszty operacyjne15050 Przychody finansowe50200 Koszty finansowe100 Podatek dochodowy100150 Zarząd spółki planuje przeznaczyć część zysku netto z 2011 r. na dywidendę dla akcjonariuszy. Jaka powinna być wielkość jeżeli zarząd chce sprostać oczekiwaniom rynku – wzrost zysku netto o 20% oraz utrzymać wartość wskaźnika zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej.


Pobierz ppt "Przykłady zadań. Bilans – Przykład Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500 Zobowiązania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google