Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady zadań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady zadań."— Zapis prezentacji:

1 Przykłady zadań

2 Bilans – Przykład Dane w tys. PLN 2010 r. Aktywa trwałe 4 000 Aktywa obrotowe 1 000 Kapitał własny 3 500 Zobowiązania długoterminowe 500 Zobowiązania krótkoterminowe Zarząd spółki XYZ może swobodnie dokonywać operacji finansowych bez zgody Rady Nadzorczej o ile zobowiązania ogółem nie są większe od kapitałów własnych i spełniona jest co najmniej srebrna reguła bilansowa. Czy zarząd spółki może zaciągnąć kredyt długoterminowy na 3 lata w wysokości 2 mln złotych, z czego 1,5 mln złotych sfinansuje zakup środków trwałych, a pozostała kwota będzie przeznaczona na krótkoterminowe inwestycje?

3 RZiS - Przykład Dane w mln PLN 2011 r. 2012 r. (p) Przychody ze sprzedaży 1 500 2 000 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 750 1 250 Koszty sprzedaży 100 50 Koszty ogólnego zarządu 150 200 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Podatek dochodowy Zarząd spółki planuje przeznaczyć część zysku netto z 2011 r. na dywidendę dla akcjonariuszy. Jaka powinna być wielkość jeżeli zarząd chce sprostać oczekiwaniom rynku – wzrost zysku netto o 20% oraz utrzymać wartość wskaźnika zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej.


Pobierz ppt "Przykłady zadań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google