Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 22 czerwca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 22 czerwca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 22 czerwca 2007 r.

2 Stan realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Nina Dobrzyńska Dyrektor Departamentu Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Według stanu na r. złożono wniosków. Wydano decyzji przyznających prawo do renty strukturalnej. Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne Do r. płatności otrzymało beneficjentów, wypłacono kwotę ,95 PLN. Stanowi to 77,63 % przyznanych środków.

4 Nabór wniosków rozpoczęto r. (wstrzymano – r.) Nabór uruchomiono ponownie r. (wstrzymano r.) Wg stanu na r. w systemie zarejestrowano wniosków i wydano decyzji (dla 92,01% wnioskodawców) w ramach pierwszego naboru. W ramach drugiego naboru wg stanu na dzień r. zarejestrowano wnioski i wydano decyzji (dla 90,54% wnioskodawców). Liczba beneficjentów w ramach pierwszego i drugiego naboru wg stanu na r. wynosi Wypłacono ,42 PLN. Stanowi to 92,65 % przyznanych środków. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Działanie 2 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

5 Według stanu na r. płatności otrzymało beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: ,39 PLN. Stanowi to 98% przyznanych środków. W kampanii 2005 złożono wniosków. Wydano decyzji. W kampanii 2006 złożono wniosków. Wydano decyzji. Działanie 3 Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

6 Do r. złożono wniosków Działanie 4Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Działanie 4 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Do r. płatności otrzymało beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: ,92 PLN. Stanowi to 91,20 % przyznanych środków.

7 Według stanu na dzień r. złożono: -w kampanii 2004 r wniosków, -w kampanii 2005 r wniosków, -w kampanii 2006 r wnioski. W ramach wniosków złożonych w roku 2004, do r. wydano decyzji, a płatność otrzymało beneficjentów W ramach wniosków złożonych w roku 2005, do r. wydano decyzji, a płatność otrzymało beneficjentów Kwota dokonanych płatności w ramach tych kampanii: ,14 PLN. Stanowi to 62,67 % przyznanych środków. Działanie 5 Zalesianie gruntów rolnych

8 Nabór wniosków rozpoczęto r. (wstrzymano r.) Działanie 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Wg stanu na r. zarejestrowano wniosków. Wydano decyzji (dla 96,08% wnioskodawców) Płatność otrzymało beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: ,61 PLN. Stanowi to 77,85 % przyznanych środków.

9 Nabór wniosków rozpoczęto r. Do r. złożono 102 wnioski. W dniu r. rozpoczęto wypłacanie środków. Do r. wydano 76 decyzji przyznających wsparcie - płatności otrzymało 49 grup. Kwota dokonanych płatności: ,05 PLN. Stanowi to 46,61 % przyznanych środków. Działanie 7 Grupy producentów rolnych

10 Wnioski złożyło 19 podmiotów: – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ministerstwo Finansów – Ośrodki Doradztwa Rolniczego – Izby Rolnicze – Centra Doradztwa Rolniczego – Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach – Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie – Opolskie Stowarzyszenie Doradców w Łosiowie – Wigierski Park Narodowy w Krzywe – Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie – Instytut Zootechniki w Krakowie – Towarzystwo Przyrodnicze Bocian w Siedlcach – Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa im. Norberta Aleksiewicza – Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży – Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią – Augustowsko-podlaskie stowarzyszenie Eko-Rolników im. Ludwika Paca i Karola Brzostowskiego – ABC Poland Sp. z o.o. (Agro Business Consult Poland) – Podlaskie Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego – Przedsiębiorstwo wydawnicze MEDIA 500 Sp. z o.o. Nabór wniosków rozpoczęto r. Do r. złożono 69 wniosków. Złożone wnioski opiewają na kwotę ,76 PLN. Działanie 8 Pomoc techniczna Według stanu na dzień r. podpisano 36 umów z wnioskodawcami. Wypłacono dla 19 beneficjentów wsparcie w wysokości ,13 PLN. Stanowi to 7,03 % przyznanych środków.

11 . Działanie 9 Uzupełnienie płatności obszarowych Według stanu na dzień r. w ramach kampanii 2004 wydano decyzji; płatności otrzymało (99,90%) beneficjentów. Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii 2004: ,60 PLN. Według stanu na dzień r. w ramach kampanii 2005 wydano decyzji; płatności otrzymało (98,50 %) beneficjentów. Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii 2005: ,18 PLN. Według stanu na dzień r. w ramach kampanii 2006 wydano decyzji; płatności otrzymało: (98,08 %) beneficjentów. Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii 2006: ,89 PLN. Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii stanowi 99,02 % przyznanych środków Według stanu na r. złożono: -w kampanii wniosków, -w kampanii wniosków, -w kampanii wniosków.

12 Liczba złożonych wniosków w ramach kampanii 2004, 2005 oraz Działanie 9 Uzupełnienie płatności obszarowych

13 Działanie 10 SAPARD Według stanu na dzień r. złożono wniosków. Wydano decyzji beneficjentów otrzymało płatności w wysokości ,17 PLN. Stanowi to 99,74 % przyznanych środków. Działanie 10 SAPARD

14 Realizacja finansowa PROW

15 Do 8 czerwca 2007 r. dokonano płatności w wysokości ,45 PLN dla beneficjentów dziesięciu działań PROW

16 Prognoza wykorzystania środków finansowych PROW Działanie Limit na lata Wykorzystanie ( ) Prognozowane wykorzystanie ( ) EURPLNEUR%PLNEUR% (A1) 1. Renty strukturalne , , ,7277,63% , ,21158,18% (A2) 2. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych , , ,2492,25% , ,55157,79% (A3) 7. Grupy producentów rolnych , , ,1146,61% , ,87185,20% Priorytet A - razem , , ,0782,93% , ,63158,23% (B1) 3. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) , , ,7697,94% , ,00100,14% (B2) 4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt , , ,1391,18% , ,95171,77% (B3) 5. Zalesianie gruntów rolnych , , ,2862,33% , ,01132,04% (B4) 6. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej , , ,5377,78% , ,01100,76% Priorytet B - razem , , ,7088,80% , ,97110,03% 8.Pomoc techniczna , , ,567,03% , ,58100,67% 9. Uzupełnienie płatności obszarowych , , ,5899,02% , ,6499,47% 10 Projekty w ramach rozporządzenia nr 1268/1999 (Sapard) , , ,5899,74% , ,5899,74% Pozostałe działania - razem , , ,7196,72% , ,7999,54% PROW - RAZEM , , ,4889,19% , ,39119,30%


Pobierz ppt "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 22 czerwca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google