Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 22 czerwca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 22 czerwca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 22 czerwca 2007 r.

2 Stan realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Nina Dobrzyńska Dyrektor Departamentu Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Według stanu na 08.06.2007 r. złożono 56 257 wniosków. Wydano 53 558 decyzji przyznających prawo do renty strukturalnej. Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne Do 08.06.2007 r. płatności otrzymało 53 558 beneficjentów, wypłacono kwotę 1 629 88 252,95 PLN. Stanowi to 77,63 % przyznanych środków.

4 Nabór wniosków rozpoczęto 01.02.2005 r. (wstrzymano – 23.03.2005 r.) Nabór uruchomiono ponownie 06.11.2006 r. (wstrzymano 16.11.2006 r.) Wg stanu na 08.06.2007 r. w systemie zarejestrowano 114 737 wniosków i wydano 105 570 decyzji (dla 92,01% wnioskodawców) w ramach pierwszego naboru. W ramach drugiego naboru wg stanu na dzień 08.06.2007 r. zarejestrowano 56 562 wnioski i wydano 51 213 decyzji (dla 90,54% wnioskodawców). Liczba beneficjentów w ramach pierwszego i drugiego naboru wg stanu na 08.06.2007 r. wynosi 153 649. Wypłacono 1 179 346 469,42 PLN. Stanowi to 92,65 % przyznanych środków. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Działanie 2 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

5 Według stanu na 08.06.2007 r. płatności otrzymało 1 987 726 beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: 3 671 568 649,39 PLN. Stanowi to 98% przyznanych środków. W kampanii 2005 złożono 706 366 wniosków. Wydano 692 667 decyzji. W kampanii 2006 złożono 717 646 wniosków. Wydano 705 536 decyzji. Działanie 3 Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

6 Do 08.06.2006 r. złożono 72 368 wniosków Działanie 4Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Działanie 4 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Do 08.06.2007 r. płatności otrzymało 70 255 beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: 780 366 534,92 PLN. Stanowi to 91,20 % przyznanych środków.

7 Według stanu na dzień 08.06.2007 r. złożono: -w kampanii 2004 r. - 2 061 wniosków, -w kampanii 2005 r. - 4 365 wniosków, -w kampanii 2006 r. - 4 092 wnioski. W ramach wniosków złożonych w roku 2004, do 08.06.2007 r. wydano 1 701 decyzji, a płatność otrzymało 1 701 beneficjentów W ramach wniosków złożonych w roku 2005, do 08.06.2007 r. wydano 3 555 decyzji, a płatność otrzymało 3 383 beneficjentów Kwota dokonanych płatności w ramach tych kampanii: 210 099 430,14 PLN. Stanowi to 62,67 % przyznanych środków. Działanie 5 Zalesianie gruntów rolnych

8 Nabór wniosków rozpoczęto 1.02.2005 r. (wstrzymano 15.03.2005 r.) Działanie 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Wg stanu na 08.06.2007 r. zarejestrowano 73 495 wniosków. Wydano 70 612 decyzji (dla 96,08% wnioskodawców) Płatność otrzymało 70 382 beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: 1 928 914 636,61 PLN. Stanowi to 77,85 % przyznanych środków.

9 Nabór wniosków rozpoczęto 15.12.2004 r. Do 08.06.2007 r. złożono 102 wnioski. W dniu 16.11.2005 r. rozpoczęto wypłacanie środków. Do 08.06.2007 r. wydano 76 decyzji przyznających wsparcie - płatności otrzymało 49 grup. Kwota dokonanych płatności: 11 633 147,05 PLN. Stanowi to 46,61 % przyznanych środków. Działanie 7 Grupy producentów rolnych

10 Wnioski złożyło 19 podmiotów: – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ministerstwo Finansów – Ośrodki Doradztwa Rolniczego – Izby Rolnicze – Centra Doradztwa Rolniczego – Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach – Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie – Opolskie Stowarzyszenie Doradców w Łosiowie – Wigierski Park Narodowy w Krzywe – Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie – Instytut Zootechniki w Krakowie – Towarzystwo Przyrodnicze Bocian w Siedlcach – Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa im. Norberta Aleksiewicza – Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży – Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią – Augustowsko-podlaskie stowarzyszenie Eko-Rolników im. Ludwika Paca i Karola Brzostowskiego – ABC Poland Sp. z o.o. (Agro Business Consult Poland) – Podlaskie Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego – Przedsiębiorstwo wydawnicze MEDIA 500 Sp. z o.o. Nabór wniosków rozpoczęto 1.10.2004 r. Do 08.06.2007 r. złożono 69 wniosków. Złożone wnioski opiewają na kwotę 37 876 079,76 PLN. Działanie 8 Pomoc techniczna Według stanu na dzień 08.06.2007 r. podpisano 36 umów z wnioskodawcami. Wypłacono dla 19 beneficjentów wsparcie w wysokości 5 864 744,13 PLN. Stanowi to 7,03 % przyznanych środków.

11 . Działanie 9 Uzupełnienie płatności obszarowych Według stanu na dzień 08.06.2007 r. w ramach kampanii 2004 wydano 1 356 435 decyzji; płatności otrzymało 1 351 068 (99,90%) beneficjentów. Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii 2004: 1 167 542 239,60 PLN. Według stanu na dzień 08.06.2007 r. w ramach kampanii 2005 wydano 1 435 450 decyzji; płatności otrzymało 1 428 876 (98,50 %) beneficjentów. Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii 2005: 927 511 882,18 PLN. Według stanu na dzień 08.06.2007 r. w ramach kampanii 2006 wydano 1 416 621 decyzji; płatności otrzymało: 1 404 606 (98,08 %) beneficjentów. Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii 2006: 764 407 266,89 PLN. Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii 2004 -2006 stanowi 99,02 % przyznanych środków Według stanu na 08.06.2007 r. złożono: -w kampanii 2004 - 1 366 055 wniosków, -w kampanii 2005 - 1 450 595 wniosków, -w kampanii 2006 - 1 432 069 wniosków.

12 Liczba złożonych wniosków w ramach kampanii 2004, 2005 oraz 2006. Działanie 9 Uzupełnienie płatności obszarowych

13 Działanie 10 SAPARD Według stanu na dzień 08.06.2007 r. złożono 1 829 wniosków. Wydano 1 218 decyzji. 1 218 beneficjentów otrzymało płatności w wysokości 467 712 871,17 PLN. Stanowi to 99,74 % przyznanych środków. Działanie 10 SAPARD

14 Realizacja finansowa PROW

15 Do 8 czerwca 2007 r. dokonano płatności w wysokości 12 744 786 124,45 PLN dla beneficjentów dziesięciu działań PROW

16 Prognoza wykorzystania środków finansowych PROW 2004 -2006 Działanie Limit na lata 2004-2006 Wykorzystanie (31.05.2007) Prognozowane wykorzystanie (31.12.2008) EURPLNEUR%PLNEUR% (A1) 1. Renty strukturalne 534 880 000,001 629 801 095,16415 214 092,7277,63%3 267 147 852,00846 094 818,21158,18% (A2) 2. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 329 100 000,001 174 198 503,35303 579 189,2492,25%1 993 845 740,35519 275 830,55157,79% (A3) 7. Grupy producentów rolnych 6 400 000,0011 633 147,052 982 977,1146,61%45 338 253,1411 852 741,87185,20% Priorytet A - razem 870 380 000,002 815 632 745,56721 776 259,0782,93%5 306 331 845,491 377 223 390,63158,23% (B1) 3. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 957 770 000,003 669 313 632,60938 004 004,7697,94%3 749 609 883,12959 134 597,00100,14% (B2) 4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt 218 900 000,00780 174 890,01199 583 129,1391,18%1 450 606 985,54376 012 627,95171,77% (B3) 5. Zalesianie gruntów rolnych 84 700 000,00208 996 458,7452 789 852,2862,33%433 382 171,31111 838 724,01132,04% (B4) 6. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej 637 000 000,001 927 119 851,77495 456 839,5377,78%2 483 271 600,98641 812 563,01100,76% Priorytet B - razem 1 898 370 000,006 585 604 833,121 685 833 825,7088,80%8 116 870 640,952 088 798 511,97110,03% 8.Pomoc techniczna 21 500 000,005 864 744,131 512 353,567,03%82 366 500,0021 644 394,58100,67% 9. Uzupełnienie płatności obszarowych 682 420 000,002 859 278 360,56675 703 655,5899,02%2 871 518 649,06678 780 878,6499,47% 10 Projekty w ramach rozporządzenia nr 1268/1999 (Sapard) 119 730 000,00467 712 871,17119 413 829,5899,74%467 712 871,17119 413 829,5899,74% Pozostałe działania - razem 823 650 000,003 332 855 975,86796 629 838,7196,72%3 421 598 020,23819 839 102,7999,54% PROW - RAZEM 3 592 400 000,0012 734 093 554,543 204 239 923,4889,19%16 844 800 506,674 285 861 005,39119,30%


Pobierz ppt "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 22 czerwca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google