Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pierwszy miesiąc CEIDG… doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pierwszy miesiąc CEIDG… doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2."— Zapis prezentacji:

1 1 Pierwszy miesiąc CEIDG… doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczy Punkt Kontaktowy Warszawa

2 2 Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną elektroniczna wymiana danych pomiędzy organami zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o kontrahentach ujednolicenie zasad obsługi przedsiębiorców i dążenie do realizacji wysokiej jakości usług w modelu one stop shop

3 3 Zostały uruchomione m.in. następujące usługi on-line: możliwość złożenia on-line wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji; informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG a także inne informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; udostępnianie informacji o przedsiębiorcach-osobach fizycznych wg różnych kryteriów wyszukiwania: NAZWA, NIP, REGON oraz powiązanie z informacja KRS; jak również udostępnianie informacji o koncesjach, zezwoleniach, zakazach oraz wpisach do rejestru działalności regulowanej, terminie i zakresie zmian we wpisie etc. Ponadto w ramach utrzymania i rozwoju systemu CEIDG przewiduje się rozszerzenie liczby usług w zależności od potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców oraz obywateli.

4 4

5 5 Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania: Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie. Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. * Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

6 6 Ewidencjonowanie przedsiębiorców przebiega z wykorzystaniem zintegrowanego formularza CEIDG-1 zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz dla organów współdziałających, tzn.: a) urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, możliwość wyboru formy opodatkowania oraz złożenia deklaracji płatnika podatku VAT), b) GUS (wniosek o wpis do REGON lub o zmianę cech objętych wpisem), c) ZUS (zgłoszenie/zmiana płatnika składek), d) KRUS (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). Podstawą do przyjęcia wniosku jest identyfikacja tożsamości przedsiębiorcy (elektronicznie lub w urzędzie gminy).

7 7 CEIDG Karta PolakaPESELPOBYT CRP-KEP NIP Podatek GUS REGON KRKKRS Rejestry Działalności Regulowanych ZUSKRUS

8 8 Statystyki

9 9 Upraszczanie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych Główne cele projektu to: Elektronizacja procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, Przeszkolenie pracowników administracji publicznej i sądów z zakresu nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowania CEIDG, procedur elektronicznych, elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) i e-podpisu, Zapoznanie firm oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą, za pomocą kampanii informacyjnej o nowych zasadach rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowaniu CEIDG, ePK oraz procedurach elektronicznych, Analizowanie, mapowanie, uproszczenie i elektronizacja procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, Utworzenie elektronicznego Punkt Kontaktowy (ePK) zawierającego informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej jak również informacje wynikające z Dyrektywy usługowej 2006/123/WE, Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Help Desk.

10 10 Struktura PPK (ePK) w Polsce Minister Gospodarki II-ga LINIA WSPARCIA Departament Administrowania Obrotem LEGISLACJA Sekretariat Ministra KOORDYNACJA Departament Administrowania Obrotem Właściwe Organy I-sza LINIA WSPARCIA Krajowa Izba Gospodarcza III-cia LINIA WSPARCIA Instytut Logistyki i Magazyn. Help Desk W chwili obecnej nie ma fizycznych PPK ale będą… KSU

11 11 Więcej informacji: Warszawa Infolinia 8:00-18: Informacje dotyczące funkcjonowania CEIDG pracownicy urzędów i przedsiębiorcy mogą uzyskać poprzez Punkt Informacyjny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny pod numerem telefonu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15


Pobierz ppt "1 Pierwszy miesiąc CEIDG… doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google