Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Dobre polskie praktyki – energia słoneczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Dobre polskie praktyki – energia słoneczna."— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Dobre polskie praktyki – energia słoneczna Chwieduk Dorota Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES Ul. Świętokrzyska 21, 00 049 Warszawa

2 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki W Polsce istnieją warunki do efektywnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy czym konieczne jest dopasowanie typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do charakteru, struktury i rozkładu w czasie energii promieniowania słonecznego.

3 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Warunki nasłonecznienia w Polsce Roczne całkowite napromieniowanie: 950-1150 kWh/m 2 Średnie usłonecznienie- liczba godzin słonecznych – 1600/ rok Nierównomierny rozkład napromieniowania w cyklu rocznym 80% rocznego napromieniowania- od początku kwietnia do końca września Nierównomierny rozkład napromieniowania w cyklu dziennym Struktura promieniowania słonecznego znaczny udział promieniowania rozproszonego w promieniowaniu całkowitym średni roczny udział promieniowania rozproszonego - 54% w miesiącach zimowych - od 65 do 78%

4 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

5 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Energia promieniowania słonecznego w kraju może być wykorzystywana do celów grzewczych w: budownictwie rolnictwie drobnym przemyśle turystyce i rekreacji Do podstawowych rozwiązań instalacyjnych należą: aktywne cieczowe systemy słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej wyposażone w kolektory słoneczne

6 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Termo-modernizacja Sanatorium Włókniarz w Busku Zdroju i jego systemów energetycznych

7 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Rok Prace modernizacyjne 92-94Wymiana izolacji lokalnej sieci ciepłowniczej sanatorium 93-94Modernizacja sieci parowej i odpowiednich urządzeń kotłowni 93-99Wymiana okien w budynkach hotelowych 98-99Modernizacja systemu ciepłowniczego. Likwidacja kotłów węglowych wprowadzenie kotłów gazowo- olejowych i nowej wymiennikowni. Kotłownia pracuje obecnie w zakresie temperatury 90/70 o C, moc zainstalowana 3,45 MW. 2001Termo-modernizacja budynku administracyjnego, docieplenie ścian, wymiana okien. 2002Budynek hotelowy A. Zastosowanie systemu wentylacyjnego z rekuperacją. wydajność– 27450 m 3 /h Obciążenie grzewcze - 229 KW Moc elektryczna zainstalowana - 72,5 KW 2002 - 2003 Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynkach hotelowych. Budynek A – 3006 m 2 Budynek B – 2136 m 2 Budynek terapeutyczny – 2900 m 2

8 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki 2003 Zainstalowanie systemu HVCA z odzyskiem ciepła w pomieszczeniu basenu i sali gimnastycznej w budynku terapeutyczny 2004 Budynek hotelowy B. Zastosowanie systemu wentylacyjnego z rekuperacją: wydajność– 27450 m3/h Obciążenie grzewcze - 229 KW Moc elektryczna zainstalowana – 72,5 kW 2005 Ocieplenie sufitów w budynku terapeutycznym o powierzchni 1897 m 2 2005 Wymiana okien, likwidacja mostków cieplnych w budynku B. 2005 Zainstalowanie kolektorów słonecznych o powierzchni 550 m 2, które są wykorzystywane do podgrzewania c.w.u. zasilającej budynki hotelowe 2005 Zainstalowanie pomp ciepła wykorzystujących ciepło odpadowe z wód kąpielowych siarkowych. Pompy ciepło podgrzewają wodą siarkowa do kąpieli siarkowych w budynku terapeutycznym. 2005 Zastosowanie pomp ciepła wykorzystujących ciepło odpadowe agregatu lodowego do podgrzewania wody basenowej. 2005 Czyszczenie instalacji grzewczej. Zainstalowanie zaworów termostatycznych w budynku hotelowym A.

9 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Busko-Zdrój Sanatorium Włókniarz Typ systemu zainstalowanego w ramach modernizacji energetycznej obiektu Oszczędności energii finalnej [GJ/year] Sprawność procesu Oszczędności energii pierwotnej [GJ/year] Oszczędności w zużuciu gazu [m 3 /year] 1Odzysk ciepła z wód pokąpielowych siarkowych dzięki pompom ciepła wykorzystanie do podgrzewania wody do kąpieli siarkowych 1 659,0 0,88x0,95 = 0,836 1 984,555 743 2Zainstalowanie kolektorów słonecznych 834,0 0,88x 0,95= 0,836 997,628 023 3Zmniejszenie zużycia wody użytkowej 717,0 0,88x0,90 =0,792 905,325 430 4Odzysk ciepła z agregatu wody lodowej i wykorzystanie do podgrzewania wody basenowej 81,3 0,88x0,90 =0,792 102,72 883 Suma 3 291,3-3 990,0112 079

10 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Przykład modernizacji systemów energetycznych w sanatorium Włókniarz w Busko-Zdrój jako CASE STUDY dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem energii słonecznej jest tematem analiz projektu CA CAMELIA 6PR UE prowadzonego w IPPT PAN No. TREN/04/FP6EN/S07.31777/506486

11 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki W Polsce istnieją warunki do efektywnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy czym konieczne jest rozpowszechnianie wiedzy na temat energetyki słonecznej i jej zastosowań; tworzenie bazy informacyjnej o dobrych praktykach wspomaganie badań i prac wdrożeniowych z zakresu energetyki słonecznej.

12 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki ROZBUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH JAKO ELEMENTU KRAJOWEGO LABORATORIUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W EUROPEJSKIM CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ PRZY CENTRALNYM LABORATORIUM NAFTOWYM Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych (LBKS), w ramach Sieci SolarKeymark laboratoriów akredytowanych państw UE, będzie propagowało wyniki krajowych badań kolektorów słonecznych. Temu celowi będzie służyć strona internetowa EC BREC www.ecbrec.pl/laboratorium w wersji obcojęzycznej (obecnie istnieje w języku polskim), do której link jest umieszczony na stronie internetowej Sieci Solarkeymark http://www.estif.org/solarkeymark/reglabs.php.)www.ecbrec.pl/laboratorium http://www.estif.org/solarkeymark/reglabs.php

13 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Źródła Finansowania Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw - działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką – poddziałanie 1.4.2: Rozbudowa laboratorium badawczego kolektorów słonecznych jako elementu krajowego laboratorium energetyki odnawialnej w Europejskim Centrum Energii Odnawialnej przy Centralnym Laboratorium Naftowym. 75% kosztów inwestycji z funduszy strukturalnych, zaś 25% ze środków Ministra Nauki.

14 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Opis Przedsięwzięcia Rozbudowa laboratorium do badań kolektorów słonecznych o następujące elementy: Modernizacja dwóch pomieszczeń, zlokalizowanych w remontowanym obecnie budynku należącym do Centralnego Laboratorium Naftowego, przy ul. Jagiellońskiej 55, bud. 6, 03-301 Warszawa, w tym: wykonanie izolacji cieplnej ścian oraz wyposażenie ich w instalacje wodne i ściekowe. Budowa od podstaw stanowiska do badań kolektorów słonecznych w warunkach oświetlenia sztucznego (zgodnie z normą PN-EN 12975-2). Wymaga to dostosowania jednego z dwóch pomieszczeń, stosownie do wymagań wspomnianej normy, poprzez jego uszczelnienie i wykonanie termoizolacji, aby móc wytwarzać żądany mikroklimat, a następnie wyposażeniu go w odpowiednie urządzenia i aparaturę sterującą i pomiarową

15 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Utworzenie następujących stanowisk do badań trwałościowych kolektorów słonecznych: do badania odporności na przeciekanie, do badania odporności na ciśnienie wewnętrzne, do badania odporności na uderzenie, pozostałe badania trwałościowe jak odporność na wysoką temperaturę, badania ekspozycyjne, szok termiczny, odporność na przeciekanie, będą wykonywane na stanowisku badawczym wewnętrznym lub zewnętrznym.

16 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Obecnie używane stanowisko do badań wydajności cieplnej kolektorów słonecznych

17 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Widoki zainstalowanego w laboratorium Fraunhofer (Niemcy) symulatora do badań kolektorów słonecznych, na wzór którego ma być wykonane krajowe urządzenie

18 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Rozbudowane Laboratorium do Badań Kolektorów Słonecznych ma przede wszystkim służyć jako zaplecze badawcze dla producentów kolektorów słonecznych. Biorąc pod uwagę obecny oraz przewidywany wzrost liczby instalowanych kolektorów słonecznych w Polsce oraz powstawanie nowych oraz rozwój istniejących firm wytwarzających ten wyrób, należy liczyć się ze stałym wzrostem zapotrzebowania na badania oraz na certyfikację nowych typów kolektorów słonecznych.

19 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Rozbudowa laboratorium do badań kolektorów słonecznych Zakłada, że do 2010 r nastąpi przyrost mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych wodnych do 700 MW, co odpowiada 700 tys. m 2 powierzchni paneli kolektorów słonecznych, wobec obecnie zainstalowanych 100 tys. m 2. Zdecydowanie większy przyrost budowy kolektorów słonecznych ma nastąpić po 2010 r., czemu będzie służyła także planowana dyrektywa UE, dotycząca wytwarzania ciepła ze źródeł odnawialnych oraz zdecydowanie zwiększenie środków na badania w tym zakresie.

20 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Szacunkowy potencjał techniczny energii słonecznej w Polsce [wg TERES] Energia słoneczna [PJ/rok] Energia całkowita Cieplna: kolektory rozwiązania pasywne Elektryczna: fotowoltaika oświetlenie światłem dziennym 333,3 117 172 40 4,3 Szacunkowa roczna redukcja 40 mln ton CO 2

21 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Konieczność promowania architektury słonecznej i rozwiązań pasywnych w budownictwie Energetyka słoneczna to nie tylko : rozwiązania instalacyjne, to także koncepcja architektoniczna budynku, ustrój budynku, zastosowane materiały budowlane, lokalizacja i usytuowanie budynku otoczenie budynku


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Dobre polskie praktyki – energia słoneczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google