Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ciepła woda użytkowa Mgr inż.Andrzej Jurkiewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ciepła woda użytkowa Mgr inż.Andrzej Jurkiewicz"— Zapis prezentacji:

1 Ciepła woda użytkowa Mgr inż.Andrzej Jurkiewicz andrzej.jurkiewicz@.egie.pl

2 Zużycie i parametry c.w.u. Normowe zużycie cwu: mieszkaniec 120 dm3/M/dobę (szkoła 20/ucznia; hotel 160/łóżko; szpital 200/łóżko) Rzeczywiste zużycie cwu: mieszkaniec 40-80 dm3/M/dobę (szkoła 6; hotel 120; szpital 120/łóżko) Temperatura wody: -zimnej: 10 st.C (2-22 st.C) -ciepłej: 60 st.C (+ - 5st.C) – pytanie po co? -przegrzew: 70 st.C (+chemiczne) Średnie: dobowa: Qśr=(Qr/365); Qr – roczne zużycie cwu godzinowa: Qśrh = (Qd/24)

3 Struktura zużycia wody CelDm3/MdZimna 10st.CCwu 55-60 st.C Picie gotowanie440 Mycie naczyń1266 Mycie ciała1266 Kąpiel (pry/wan)3316,5 ubikacja38 0 pranie18 0 Sprzątanie i in.844 Razem12592,532,5 %1007426

4 Energia na cwu Q cwu = c* *V*(t c -t z )/10^6 [GJ] Q cwu – energia potrzebna do przygotowania cwu c- ciepło właściwe 4,2 kJ/kg*K - gęstość wody 1000kg/m3 (999-970 w zal. od temperatury) V- ilość wody do podgrzania w m3 (przyjąć 1m3) tc – temperatura wody ciepłej tz – temperatura wody zimnej

5 Moc dla cwu cw =V hśr *Q cwu* N h *277,7 (kW) V hśr = V doba /18h Uwaga: czas dyspozycji 18h/12h/8h Qcwu – ciepło na podgrzanie 1m3 wody N h =9,32*U^(–0,244) N h - współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody U- liczba mieszkańców

6 Przykład Budynek zamieszkany przez 68 osób. Zużycie c.w.u. na 1 osobę w ciągu doby: 80 l = 0,08 m3/d Zużycie c.w.u. w budynku w ciągu doby : V d śr = 0,08 * 68 = 5,44 m3/d Średnie godzinowe zużycie c.w.u.w budynku: V h śr = 5,44 /18 = 0,30 m3/h Zużycie ciepła na ogrzanie 1m3 wody: 4,2 * (55 – 10) * 1000 /10^6 = 0,189 GJ/m3 Roczne zużycie ciepła na c.w.u. w budynku: Q = 5,44 * 365 * 0,189 = 375 GJ/a Max moc cieplna Φ = V h śr * Qcwj * Nh*278 = 0,30 * 0,189 * 3.33*278 = 52,48 kW

7 Metodyka wyliczania kosztów przygotowania cwu Liczba użytkowników Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla 1 użytkownika Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. w obiekcie Średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. w obiekcie (18 godzin) [V hśr ] temperatura wody zimnej temperatura wody ciepłej Zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania 1m3 c.w.u. [Q] Moc maksymalna: F= V hśr *Q*N h Współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody Nh Nh = 9,32*U (do potęgi -0,244) ….. U zależy od ilości osób wg normy Maksymalna moc cieplna cw =V hśr ·Q cwu N h · 277,7 (kW) Roczne zużycie c.w.u. Zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Koszt przygotowania c.w.u. Koszt wody zimnej Koszty roczne

8 Ciepła woda w świadectwach Obliczenie energii potrzebnej do przygotowania 1m3 ciepłej wody w systemie wystepujacym w rozpatrywanym budynku Qw1 wg wzoru : Q w1 =[c w *q*(t c -t z )*k t ]/( k * p ) [kJ/m3] gdzie: c w – ciepło właściwe wody, [kJ/kg×°C] przyjmowana jako 4,2 q - gęstość wody = 1000 [kg/m3] tc – temperatura wody w podgrzewaczu, [°C], tz – temperatura wody zimnej, [°C] przyjmowana jako 10°C, kt - jest współczynnikiem korekcyjnym uwzględniającym temperaturę wody w podgrzewaczu różna od 60°C. przyjmowanym z tablicy 4. k – sprawność źródła ciepła wykorzystywanego do przygotowania ciepłej wody, p – sprawność układu przewodów do przesyłu ciepłej wody, wg tabl. 5.

9 Podgrzewacze cwu Zasobnikowe Przepływowe Kombinowawne Gazowe Elektryczne Msc Msc+elektryczne zasobnikowe Kolektor słoneczny Pompa ciepła Priorytet cwu!!!

10 Węzeł dwufunkcyjny – błędny pomiar cwu!!!

11 Sprawności źródła cwu Kotłownia gazowa (olejowa) : 85% Kotłownia kondensacyjna: 92% Kotłownia węglowa: 75% (lub mniej) Podgrzewacz elektryczny bezpośr.: 100% Podgrz. el. z zasobnikiem: 93% Pompa ciepła: 250-350% Msc: 95%-100% Podgrzewacz gazowy: 50-60%

12 Oszczędzamy cwu - Perlator (mieszanka wodno-powietrzna) Np. bateria 10-15 dm3/min perlator 5-8 dm3/min -Bateria jednouchwytowa: 25% oszczędności -Bateria termostatyczna: 50% oszczędności -Bateria bezdotykowa: 60% oszczędności Dodatkowo: -Regulacja hydrauliczna instalacji cyrkulacji: 5% -Ograniczenia nocne (zegar pompy cyrk.): 5% -Zawory podpionowe termostatyczne cwu: 10% -Izolacja przewodów cwu: 5%


Pobierz ppt "Ciepła woda użytkowa Mgr inż.Andrzej Jurkiewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google