Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r. 2 Ewa Janczar Zastępca Dyrektora Departament Geodezji i Kartografii Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r. 2 Ewa Janczar Zastępca Dyrektora Departament Geodezji i Kartografii Urząd."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r. 2 Ewa Janczar Zastępca Dyrektora Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego REGIONY PRZYSZŁE OŚRODKI AKTYWNOŚCI KOSMICZNEJ

3 3 Cechą charakterystyczną województwa mazowieckiego jest zróżnicowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego. W województwie znajduje się 105 z 500 najbiedniejszych gmin w Polsce. Celem Województwa Mazowieckiego jest osiągnięcie spójności terytorialnej - zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie. Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r.

4 4 Wzrost konkurencyjności regionu jest możliwy poprzez rozwój działalności gospodarczej, któremu sprzyja transfer i wykorzystanie nowych technologii. Działania Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju nowych technologii wpisują się w szerszy kontekst Europejski – Europa 2020 oraz działania na szczeblu krajowym wyrażone w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r.

5 5 Województwo Mazowieckie jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne – NEREUS. Poprzez uczestnictwo w Stowarzyszeniu NEREUS Samorząd Województwa inspiruje tworzenie w naszym regionie miejsc absorpcji środków finansowych, które mogą przyczynić się do organizacji nowych miejsc pracy w sektorze wysokich technologii. Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r.

6 6 Aktywność w Stowarzyszeniu NEREUS przyczyniła się do powstania Klastra Kosmicznego Mazovia skupiającego 20 członków - instytucji sektora biznesu i badawczo-rozwojowego, podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem i rozwijaniem technologii kosmicznych Oraz do utworzenia Forum Inicjatyw Regionalnych Mazowsza w zakresie inteligentnego transportu, będącego efektem prac w ramach projektu „THE ISSUE”. Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r.

7 7 INTELIGENTNE SPECJALIZACJE MAZOWSZA czyli obszary o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego to wśród obszarów gospodarczych: sektor chemiczny, sektor medyczny, sektor rolno-spożywczy, sektor energetyczny, sektor IT. wśród technologii uznano za wiodące: biotechnologia, technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologie, fotonika elektronika oraz najważniejsze procesy usługowe: usługi B2B i usługi B+R. Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r.

8 8 ZASTOSOWANIA: 1.Telefony komórkowe, Internet, karty kredytowe, opłaty drogowe, transmisje telewizyjne oraz prognozy pogody. 2.Precyzyjne rolnictwo, monitorowanie zagrożeń i zanieczyszczeń dla klimatu i środowiska. 3.Nawigacja satelitarna i pozycjonowanie satelitarne. 4.Obserwacje Ziemi: wykorzystanie danych Sentinel Copernicus, przetwarzanie i kalibracja danych z przestrzeni kosmicznej, monitorowanie zmian w przestrzeni. Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r.

9 9 ZASTOSOWANIA: 5.Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub kataklizmów, opracowanie scenariuszy reagowania, pomoc przy usuwaniu skutków np.: Symulacja fali powodziowej jako efekt przerwania wałów przeciwpowodziowych. Monitorowanie pożarów na podstawie danych satelitarnych w tym skala pożaru, intensywność pożaru, prędkość i kierunek rozprzestrzeniania się ognia, określenie emisji dymów oraz charakterystyka obszar spalony w tym np. stopień zniszczenia roślinności i tempa odradzania się roślinności po pożarze. 6.Budowa infrastruktury pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim - poprawa efektywności działania służb ratowniczych w tym skrócenie czasu rejestracji zgłoszenia, skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie, skrócenie czasu dotarcia do miejsca interwencji, optymalizacja wysyłania zespołów ratownictwa, monitorowanie w czasie rzeczywistym lokalizacji zespołu ratownictwa, Poprawa funkcjonowania Regionalnej Stacji Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”. Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r.

10 10 Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r. www.geodezja.mazovia.p l www.wrotamazowsza.pl


Pobierz ppt "1. Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych - Rzeszów 19 czerwca 2015 r. 2 Ewa Janczar Zastępca Dyrektora Departament Geodezji i Kartografii Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google