Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tadeusz Szymańczak Skrzelew 53 96-516 Szymanów tel. (046) 86 135 51 tel/fax.(046) 86 145 00 mob.0 502 56 94 85

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tadeusz Szymańczak Skrzelew 53 96-516 Szymanów tel. (046) 86 135 51 tel/fax.(046) 86 145 00 mob.0 502 56 94 85"— Zapis prezentacji:

1 Tadeusz Szymańczak Skrzelew Szymanów tel. (046) tel/fax.(046) mob

2 Bilans zysków i strat po 2004 r

3 Do rekompensat (dopłat obszarowych) przyjęto 2004 r. 1 euro = 4,74 zł 2005 r. 1 euro = 3,92 zł spadek 2004/2005 – 18% 2006 r. 1 euro = 3,97 zł spadek 2004/2006 – 17% 2007 r. 1 euro = 3,77 zł spadek 2004/2007 – 22% 2008 r. 1 euro = 3,38 zł spadek 2004/2008 –29% 2009 r. 1 euro = 4,22 zł spadek 2004/2009 – 11% 2010 r. 1 euro = 3,98 zł spadek 2004/2010 – 17% 2011 r. 1 euro = 4,40 spadek 2004/2011 – 8 % Następuje rzeczywisty spadek płatności obszarowych

4 Bilans zysków i strat Nawozy Sól pot zł/t 2.Mocznik zł/t 3.Fosforan am zł/t

5 Bilans zysków i strat Nawozy Sól pot zł/t 2.Mocznik zł/t 3.Fosforan am zł/t

6 Bilans zysków i strat Nawozy 2011 Wzrost w procentach 1.Sól pot % 2.Mocznik % 3.Fosforan am %

7 Bilans strat Rok 2004 Olej napędowy - 2,50 zł/l Nasiona op. Suszenie na 1ha zł/ha

8 Bilans strat Rok 2011 Olej napędowy - 5,50 zł/l Nasiona op. Suszenie na 1ha zł/ha

9 Bilans strat Rok 2011 Olej napędowy % Nasiona % Suszenie na 1ha - 65 %

10 Bilans strat Kukurydza Straty na 1 ha z tytułu podwyżek po 1 maja Nawozy – 1484 – 527 = 957 zł 2.Nasiona – 304 = 236 zł 3.Suszenie na 1 ha – 1048 = 552 zł 4.Paliwo na 1 ha – 215 = 258 zł Razem = 2003 zł/ha

11 Płatności obszarowe w poszczególnych latach po wejściu do UE Poszczególne lata Płatności obszarowe JPO i UPO na 1 ha przelicznik Euro na z ł 4,743,913,973,773,384,223,984,40 JPO było 710 była 562 UPO było 275 teraz jest 327 różnica - 52 zł/ha Grecy 550 E x 4,40 zł =2420 zł/ha

12 Jak widać z poniższej tabeli w 2007 r - Zwrot akcyzy powinniśmy dostawać do 126 l/ha przy zwrocie 0,85 zł/l co czyniło różnicę 34 zł/ha - Pełny zwrot akcyzy powinien być 1,05 zł/l co czyniło różnicę 59,2 zł/ha W 2011 roku do budżetu powinno się przyjąć pełen zwrot podatku akcyzowego i do pełnej ilości zużytego ON na ha policzonego przez Instytut Ekonomiki Zwrot ten powinien być 163,8 zł/na Rok Ilość paliwa na ha która powinna byćIlość paliwa na hazwrot akcyzy zł/lKwota w zł na ha ,8573,1 Powinno być 126 0,85107,1 Różnica34 Powinno być ,0590,3 Powinno być 126 1,05132,3 Różnica42 Powinno być ,3163,8

13 Jak widać po 2007 r. do obecnej chwili przy cenie paliwa 3,8 zł/l i 86 l/ha zużytego paliwa do produkcji rolniczej kwota na ha wynosiła 326,8 zł Rolnicy ponosili faktyczne koszty przy cenie 3,8 zł/l x 126 l/ha czyni kwotę 478,8 Różnica jaka wynika z tego jest 152 zł/ha RokIlość paliwa na hacena za litrKwota w zł na ha ,8326,8 1263,8478,8 Różnica152

14 RokIlość paliwa na hacena za litrKwota w zł na ha ,7490,2 1265,7718,2 1266,1768,6 Różnica278,4 W 2011 r. przy cenie paliwa 5,7 zł/l i 86 l/ha zużytego paliwa do produkcji rolniczej kwota na ha wynosiła 490 zł/ha Rolnicy ponoszą faktyczne koszty przy cenie obecnie 5,7 zł/l x 126 l/ha czyni kwotę 718 zł/ha Różnica jaka wynika z tego jest 228 zł/ha Zapowiadana podwyżka akcyzy w ON spowoduje że będziemy płacić za ON 6,0 do 6,2 zł/l różnica będzie jeszcze większa 278 zł/ha

15 W grudniu 2011 przyjęto zmianę wysokości wypłacanej akcyzy w oleju napędowym zużytym do produkcji rolniczej z 0,85 zł/l do 0,95 zł/l Wzrost nastąpił o 0,10 zł/l co w przeliczeniu na 1 ha dało kwotę 8,60 zł/ha Natomiast od 1 stycznia 2012 r następuje wzrost akcyzy w oleju napędowym. W rezultacie rolnicy stracą ponad 0,15 zł/l co z rachunku wynika że rolnicy nie zyskają a stracą prawie 5,0 zł/ha

16 Jak rosną koszty w 2012 r. Gminy przyjęły stawki do podatku rolnego z 1ha przeliczeniowego od 125 zł/ha do 185 zł/ha W 2011 r średnia stawka podatku rolnego była 85 zł/ha Wzrost nastąpił od 40 do 100 zł/ha na 1 ha przeliczeniowy. Jeśli rolnik ma klasę ziemi III to zrost podatku na 1 ha fizyczny wyniesie od 68 zł/ha do 170 zł/ha

17 17 Szacunkowe zużycie paliwa w rolnictwie przez wybrane grupy środków energetycznych Wyszczególnienie (stan na koniec 2007 r.) Liczba Wykorzys- tanie Zużycie paliwa tys. szt.h/rokl/hmln ltys. ton Ciągniki ( śred. 33,9 kW, 24,7 lat) 1450,0 300 {275} 4,2 1827,0 {1675} 1527,4 {1400} Kombajny zbożowe (85 kW, 23 lata) - 95% zboża, rzepak, kukurydza 129,08,7 mln ha 22 l/ha198,1160,0 Sieczkarnie samobieżne5, ,18,4 Kombajny samobieżne do zbioru buraków i ziemniaków 0,5 (0,4) ,04,2 Ładowarki samobieżne15,01004,06,05,0 Inne…..…… 0,1 Razem × × × 2046,31705,1 Wg J.Pawlaka (2007) = 114 l/ha UR (rolnictwo) Wg Z.Wójcickiego (2001) = l/ha UR (gospodarstwa) Dopłaty do paliwa do 86 l/ha (zwrot części podatku akcyzowego) Technologie prod. roślinnej = 68 (90) – 210 (300) l/ha (zboża – okopowe) 16,177 mln ha UR = 126 litrów ON/ha UR

18 18 Średnie ceny detaliczne ON i Pb95 - notowania miesięczne i roczne Wzrost cen w okresie styczeń 2000 – czerwiec Olej Napędowy : 2,54 4,32 = 1,78 zł/litr (wzrost o 70%) W okresie styczeń 2000 – czerwiec 2008 – wzrost 2.krotny 2,54 2,60 2,59 2,84 3,18 3,71 3,86 3,79 4,32 Ceny średnioroczne Źródło: Dr Mazulewski

19 19 Koszty produkcji a wzrost cen ON - technologie produkcji roślinnej Wzrost kosztów produkcji (w %) w zależności od zmian cen ON Źródło: Dr Mazulewski

20 20 Udział (%) biokomponentów w rynku paliw według wartości opałowej Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) Biopaliwa - NCW Szacunki MRiRW oraz POPiHN 2007 r. bioetanol – 63 tys. ton estry – 30 tys. ton Źródło: Dr Mazulewski

21 21 Uprawy roślin energetycznych, biopaliwa Szacunki powierzchni upraw wybranych roślin, jako surowca do produkcji bioetanolu i estrów rzepakowych Bio paliwoRoślina Plon (t/ha) Powierzchnia upraw (tys.ha) w roku: Bio etanol Żyto2, Pszenica3, Ziemniaki19, Kukurydza5, Buraki cukrowe42, Estry rzepakowe Rzepak3, Źródło: A.Grzybek IBMER

22 22 Uprawy roślin energetycznych w sezonie 2007/2008 POLSKA 180,5 tys. ha = 1,1 % UR Źródło: Obl. Dr Mazulewski na podstawie ARiMR Grupy roślinha% Oleiste ,6 Zboża ,4 Kukurydza ,0 Plantacje trwałe (wierzba i inne) 68163,8 Trawy19471,1 Okopowe2070,1 Inne40,0 Razem RE


Pobierz ppt "Tadeusz Szymańczak Skrzelew 53 96-516 Szymanów tel. (046) 86 135 51 tel/fax.(046) 86 145 00 mob.0 502 56 94 85"

Podobne prezentacje


Reklamy Google