Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział Wydziału EiTI PW w międzynarodowych programach n-b Stan realizacji 6PR UE Perspektywy na 7PR UE oraz Programy Strukturalne Co możemy (powinniśmy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział Wydziału EiTI PW w międzynarodowych programach n-b Stan realizacji 6PR UE Perspektywy na 7PR UE oraz Programy Strukturalne Co możemy (powinniśmy)"— Zapis prezentacji:

1 Udział Wydziału EiTI PW w międzynarodowych programach n-b Stan realizacji 6PR UE Perspektywy na 7PR UE oraz Programy Strukturalne Co możemy (powinniśmy) robić? Panu Andrzejowi Trębickiemu, In Memoriam

2 Liczba i rodzaj projektów w ramach 6PR na PW RodzajLiczba Stan na X 2006 90 Zakontrak- towane 81 W negocja- cjach 9 Niektóre projekty są wielo-wydziałowe np. NEMO jest realizowany na 3 Wydziałach Typ projektuIlość STREP26 NoE15 IP13 CA9 SSA7 CRAFT4 Collective Research2 MC TOK1 MC SCF1 MC RTN1 MC EST1 I31

3 Liczba projektów zakontraktowanych –Wydziałami WydziałIlość projektów Elektroniki i Technik Informacyjnych28 Inżynierii Materiałowej8 Mechatroniki7 Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa6 Fizyki5 Inżynierii Środowiska5 Inżynierii Produkcji5 Inżynierii Chemicznej i Procesowej4 Elektryczny4 Chemiczny3 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Płock2 Matematyki i Nauk Informacyjnych1 Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Środowiska1 Samochodów i Maszyn Roboczych1 Inżynierii Lądowej1 Geodezji i Kartografii1 Transportu1

4 Finanse zakontraktowanych projektów w ramach 6PR na PW Dane dla 76 z 81 zakontraktowanych projektów; Dla niektórych projektów dane są tylko dla pierwszych 18 miesięcy realizacji Ok. 12-13 mln EUR na PW w tym ok. 5 mln EUR na WEiTI

5 Finanse zakontraktowanych projektów w ramach 6PR i prog. bilateralnych na WEiTI PW InstytutKwota [mln EUR] IRE1,5 IT1,35 ISE1,0 IMIO0,6 LF0,5 II0,1 IAiIS0,02

6 Finanse zakontraktowanych projektów w ramach 5/6PR na WEiTI PW (2004-2007) Kategoria finansowaKwota [mln PLN] personel7,5/3,5 mater. i usługi2,5/1,2 aparatura1/0,5 podróże2,5/1,3 koszty pośrednie2,5/1,2 razem16/7,7 całkowite/wydane

7 7 PR UE n Czas: 2007-2013 n Finanse: ok. 50 mld EUR n Podprogramy: –Współpraca (cooperation) -33 mld –Pomysły (ideas) - 8 mld –Ludzie (people) - 5 mld –Możliwości (capacities) - 4 mld –Europ.Centr.Bad. (IRC) -2mld

8 7 PR UE n Podprogram Współpraca (Cooperation) –CR, CP, NoE, Joint Technolo Init., I3, ERA-Net –Obszary tematyczne – żywność, ICT, nano, energia, środowisko, transport, kosmos, bezpieczeństwo, … –ICT (10mld EUR), sieci, robotyka, … –Konkursy XII/2006-I/2007 potem jesień 2007

9 7 PR UE n Podprogram Pomysły (Ideas) –Indywidualne zespoły badawcze –Badania wyprzedzające –200 projektów

10 7 PR UE n Podprogram Ludzie (People) –Inwestycja w europejski potencjał młodych naukowców –Zwiększenie siły przyciągania Europy dla wybitnych naukowców

11 7 PR UE n Podprogram Możliwości (Capacities) –Infrastruktura badawcza i wdrożeniowa –Małe i średnie przedsiębiorstwa

12 7 PR UE - co nas czeka? n Włączenie wynagrodzeń z 7PR do pensji: termin prawny – bardziej wartościowa praca (a nie dodatkowe godziny) – wyższa stawka za godzinę –prof. tyt. - 180PLN ; dr hab. - 150PLN –dr - 130PLN; mgr -110PLN; techn. 80PLN, admin. 60PLN n Przejście z modelu finansowego AC na FC

13 7 PR UE - co trzeba/można robić? n Jeśli ktoś nie ma tematyki (tzn. nie jest do tej pory nigdzie podłączony) to szukać w KPK, MNiSzW, FNP, Cordis, itp. n Jeśli ktoś jest podłączony, to aktywnie pilnować swoich kanałów dostępu n Włączać się (lub tworzyć samemu) w Polskie Platformy Technologiczne (PPT) n Tworzyć Konsorcja (porozumienia dobrowolne wg. wzoru UE) n Powołać Komisję RW ds. Programów UE (Istnieje Komisja prof. Janusza Hołysta, Kierowników PE) n Przygotować księgowość i logistykę PW (oraz WEiTI) do pracy w warunkach znacznie większego udziału programów europejskich

14 7 PR UE - co trzeba/można robić? n Jeśli byłoby zainteresowanie Rady Wydziału to możliwe jest zorganizowanie obszernego seminarium wydziałowego na temat Polskich Platform Technologicznych i 7PR z zaproszonymi referatami z KPK i Komitetu Koordynacyjnego PPT n Rozważyć wzięcie udziału w otwarciu 7PR w kraju: 16-17 XI Warszawa

15 Co oprócz 7 PR UE? n Mechanizm Norweski finansowania n Umowy bilateralne: Singapur, … n Specjalistyczne: British Council, DAAD, FNP, Humboldt, Fulbright, …specj. progr. dla młodych naukowców, n Fundusze STRUKTURALNE (PARP, MNiSzW, Samorządy –Marszałkowie Województw, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Rozwoj Zasobów Ludzkich,…) n Krajowy Program Ramowy, n Wędka Technologiczna, n Offset?


Pobierz ppt "Udział Wydziału EiTI PW w międzynarodowych programach n-b Stan realizacji 6PR UE Perspektywy na 7PR UE oraz Programy Strukturalne Co możemy (powinniśmy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google