Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 FALOWODY Pola E i H spełniają następujące warunki brzegowe na ściankach falowodu: Falowody prostokątne Zakłada się: a > b falowód jest bezstratny (ścianki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 FALOWODY Pola E i H spełniają następujące warunki brzegowe na ściankach falowodu: Falowody prostokątne Zakłada się: a > b falowód jest bezstratny (ścianki."— Zapis prezentacji:

1 1 FALOWODY Pola E i H spełniają następujące warunki brzegowe na ściankach falowodu: Falowody prostokątne Zakłada się: a > b falowód jest bezstratny (ścianki doskonale przewodzące, konduktywność dielektryka = 0)

2 2 Rodzaje typu E (E z 0) - równanie Helmholtza

3 3

4 4 Jeśli f > f g, czyli > g to z jest urojone, fala rozchodzi się bez tłumienia, a stała fazowa fali w falowodzie jest równa:

5 5 Rodzaj E 11

6 6 składowe poprzeczne pola E x, E y są w fazie, a składowa E z jest względem nich przesunięta o /2. Oznacza to, że w danej płaszczyźnie z = const. maksima składowych poprzecznych i E z są przesunięte o ćwierć okresu, a w danej chwili czasowej t = const są one wzdłuż falowodu przesunięte o ćwierć fali. jeśli f g ) to impedancja falowa Z f jest urojona. Średni w czasie wektor Poyntinga równa się zeru. Nie ma przenoszenia mocy wzdłuż falowodu (fala zanikająca) jeśli f > f g to Z f jest rzeczywiste, (Z fE < Z), moc fali jest przenoszona wzdłuż falowodu za pomocą będących w fazie składowych E x, E y, H x, H y. parametry fali w falowodzie wyrażają się wzorami:

7 7 Rodzaje typu H (H z 0) składowa styczna osiąga maksimum na ściankach, czyli: na ściankach się zerują., Istnieją rodzaje H m0 oraz H 0n ( nie istnieje tylko rodzaj H 00 ). Przy założeniu a > b rodzajem podstawowym wśród rodzajów H jest H 10. Jest on rodzajem podstawowym w pełnym zbiorze rodzajów E i H, gdyż ma niższą częstotliwość graniczną niż E 11. W praktyce wykorzystuje się przeważnie falowody jednomodowe (jednorodzajowe), to znaczy tak dobiera się do częstotliwości fali i wymiary falowodu, aby mógł się rozchodzić tylko jeden rodzaj. Stąd duże znaczenie rodzaju podstawowego (H 10 ), głównie ten rodzaj jest wykorzystywany. Pasmem pracy falowodu jest pasmo, w którym rozchodzi się tylko rodzaj podstawowy. W przypadku falowodu prostokątnego jest to pasmo: lub, zależnie od proporcji boków falowodu.

8 8 Rodzaj H 10 (podstawowy)

9 9 Rodzaj H 11

10 10 Impedancja charakterystyczna Z c dla rodzaju podstawowego U = E 0 b

11 11 Falowody kołowe Rodzaje typu E (E z 0)

12 12 Po podstawieniu nowej zmiennej: otrzymujemy równanie Bessela: Rozwiązaniem równania Bessela jest funkcja Bessela rzędu m-tego, J m ( g ). W wyniku tego wyrażenie na składową E z przyjmuje postać: Wartość granicznej stałej fazowej g wynika z zerowania się funkcji Bessela na ściankach falowodu: 01 = = m,n oznacza n - ty pierwiastek funkcji Bessela rzędu m - tego - J m ( ).

13 13 Rodzaje typu H (H z 0) Tym razem na ściankach falowodu zeruje się pierwsza pochodna funkcji Bessela. m,n - oznacza n - ty pierwiastek pierwszej pochodnej funkcji J m. Rodzajem podstawowym w falowodzie kołowym jest rodzaj H 11

14 J 0 ( ) J 1 ( ) J 2 ( ) J 3 ( ) a) N 0 ( ) N 1 ( N 2 ( ) N 3 ( ) b) Przebieg funkcji Bessela (kilka niższych rodzajów) a)funkcja Bessela pierwszego rodzaju b) funkcja Bessela drugiego rodzaju (funkcja Neumanna)

15 15 H 11 (rodzaj podstawowy) H 01 E 01 Rozkłady pól dla najważniejszych rodzajów w falowodzie kołowym

16 16 Rodzaje falowodowe w linii współosiowej b W falowodach nie mogą rozchodzić się fale TEM. W liniach TEM mogą rozchodzić się rodzaje falowodowe. Są to wyższe rodzaje (rodzajem podstawowym jest rodzaj TEM) i są one szkodliwe - ograniczają pasmo pracy w którym można stosować linie TEM, od góry. Najniższą częstotliwość graniczną ma rodzaj H 11, o rozkładzie pól podobnym do rozkładu H 11 w falowodzie kołowym. Można dowieść, że H 11 Linia współosiowa może być stosowana w przedziale częstotliwości

17 17 Inne rodzaje falowodów a)Goubau b)drutowyc)dielektryczny Pole E 01 w falowodzie Goubau Pole HE 11 w falowodzie dielektrycznym


Pobierz ppt "1 FALOWODY Pola E i H spełniają następujące warunki brzegowe na ściankach falowodu: Falowody prostokątne Zakłada się: a > b falowód jest bezstratny (ścianki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google