Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 6. Równanie ruchu harmonicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 6. Równanie ruchu harmonicznego."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 6

2 Równanie ruchu harmonicznego

3 Szukamy funkcji x(t), która spełni to równanie

4 Równanie ruchu harmonicznego

5 Ruch harmoniczny - częstość ruchu harmonicznego amplituda Okresem funkcji cos jest 2 faza początkowa

6 Ruch harmoniczny - częstotliwość ruchu Jednostka: Hz [s -1 ] Jeśli faza początkowa:

7

8

9 Energia potencjalna w ruchu harmonicznym

10 Energia kinetyczna w ruchu harmonicznym = k

11 Energia całkowita w ruchu harmonicznym

12

13 Drgania harmoniczne tłumione Częstość mniejsza od częstości własnej. - współczynnik tłumienia Siła tłumiąca

14 Drgania harmoniczne tłumione Tłumienie zwiększa okres: Amplituda zmniejsza się w czasie wykładniczo:

15 Drgania harmoniczne tłumione Zachodzą drgania, których charakter zależy od wartości współczynnika tłumienia. Układ nie wykonuje drgań, ale wraca do stanu równowagi w sposób aperiodyczny.

16 Drgania harmoniczne tłumione Zależność położenia od czasu dla drgań swobodnych i tłumionych:

17 Drgania harmoniczne wymuszone Równanie ruchu: Siła wymuszająca:

18 Drgania harmoniczne wymuszone Rozwiązanie: Amplituda zależy od różnicy:

19 Rezonans Największa wartość amplitudy, gdy: wtedy: Zależność amplitudy od częstości dla różnych współczynników tłumienia: (s -1 ) amplituda (m) 1 = 0,05 s -1 2 = 0,09 s -1 3 = 0,2 s -1 4 = 0,4 s -1 5 = 1 s -1

20 Składanie drgań równoległych Amplituda

21 Składanie drgań równoległych Dudnienia

22 Składanie drgań prostopadłych Gdy częstości równe i = 0: Gdy częstości równe i = : -A y x y AxAx AyAy -A x x y AxAx AyAy -A y -A x

23 Składanie drgań prostopadłych Gdy częstości równe i = ± /2: Elipsa A x = A y =A Równanie okręgu

24 Związek ruchu harmonicznego z ruchem po okręgu ·t y(t)

25 Figury Lissajou w x /w y = n x /n y Stosunek liczby stycznych do obu boków:

26 Fala poprzeczna vT 0 12345

27 Fala podłużna 0 vT 1 234 5

28 Fala płaska i kulista czoło fali powierzchnie falowe

29 Długość fali x

30 Równanie fali płaskiej x x = 0

31 Prędkość fazowa prędkość fazowa faza Związek między czasem t i położeniem x, w którym faza ma ustaloną wartość: Z jaką prędkością przemieszcza się dana wartość fazy?

32 Liczba falowa Równanie falowe : będzie symetryczne względem t i x, jeśli wprowadzimy wielkość: liczba falowa Inna postać liczby falowej:

33 Równanie falowe Równanie ruchu punktu drgającego:, jest rozwiązaniem równania: Jaka jest postać równania, którego rozwiązaniem jest:

34 Równanie falowe Obliczamy drugie pochodne cząstkowe po współrzędnych przestrzennych i czasu:

35 Równanie falowe

36 Fale stojące Fala biegnąca w prawo: Fala biegnąca w lewo: x Zasada superpozycji:

37 Fale stojące amplituda drgań zależna od położenia punktu częstość drgań Amplituda maksymalna, gdy: (n = 0, 1, 2,...) Amplituda równa 0, gdy:

38 Fale stojące Strzałki: Węzły: x t t+T/4 t+T/2

39 Drgania struny Fala stojąca w strunie: n = 1 n = 2 n = 3


Pobierz ppt "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 6. Równanie ruchu harmonicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google