Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROWADNICE FALOWE TEM Rodzaje fal (przyjęto kierunek rozchodzenia się fali +0z ) - fala typu TEM, E z = 0, H z = 0 - fala typu E (zwana też TM) E z 0,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROWADNICE FALOWE TEM Rodzaje fal (przyjęto kierunek rozchodzenia się fali +0z ) - fala typu TEM, E z = 0, H z = 0 - fala typu E (zwana też TM) E z 0,"— Zapis prezentacji:

1 1 PROWADNICE FALOWE TEM Rodzaje fal (przyjęto kierunek rozchodzenia się fali +0z ) - fala typu TEM, E z = 0, H z = 0 - fala typu E (zwana też TM) E z 0, H z = 0 - fala typu H (zwana też TE)E z = 0, H z 0 - fala typu EH, E z 0, H z 0 Przykłady linii TEM Symetryczna linia paskowa Niesymetryczna linia paskowa Linia dwuprzewodowa

2 2 Analiza linii TEM Wektor nabla dzielimy na część: prostopadłą oraz wzdłużną y x 0 Prowadnicę TEM w przekroju poprzecznym pokazano na rysunku.

3 3 Równania zawierające różniczkowanie względem z są takie same jak dla fali TEM w przestrzeni nieograniczonej. Wynika stąd, że stałe i Z oblicza się w przypadku linii TEM z tych samych wzorów co w przypadku przestrzeni nieograniczonej i tak samo się te stałe wykorzystuje.

4 4 Równania zawierające różniczkowanie względem zmiennych x i y ( ) mówią, że w przestrzeni dwuwymiarowej 0xy zarówno pole jak i pole jest bezwirowe. ma więc w tej przestrzeni potencjał skalarny U(x,y): Potencjał ten w przestrzeni między przewodami linii (w której nie ma ładunków) musi spełniać równanie Laplacea: Potencjał U (x,y) musi spełniać określone warunki brzegowe na przewodzących ściankach linii. Ścianki te ( w płaszczyźnie 0xy są to kontury) są ekwipotencjalne, czyli warunki brzegowe mają postać: Taki typ zagadnienia - rozwiązać równanie Laplacea z zadanymi wartościami funkcji na brzegu obszaru - nazywa się zagadnieniem Dirichleta.

5 5 Znaleźć pole i w powietrznej linii współosiowej. Promienie przewodów a, b (a > b). Przyjąć warunki brzegowe: U ( = b) = U 0, U ( = a) = 0 - (przewód zewnętrzny uziemiony). Fala rozchodzi się w kierunku +0z Przykład Należy rozwiązać zagadnienie Dirichleta w układzie współrzędnych biegunowych ( ), przy czym ułatwia nam to fakt, że potencjał U zależy tylko od zmiennej (nie zależy od ). Po dwukrotnym scałkowaniu:U = A ln + B Warunki brzegowe: A ln a + B = 0,A ln b + B = U 0

6 6 ; Rozkład pola elektromagnetycznego w linii współosiowej a) dla fali bieżącej b) dla fali stojącej c) dla fali bieżącej - linia o stratnych ściankach a) b) c)

7 7 Parametry obwodowe linii TEM gdzie 1 – strumień indukcji magnetycznej obejmującej jeden z przewodów odcinka linii o długości 1m, Q 1 – ładunek zgromadzony na tym odcinku przewodu.

8 8 Wyznaczyć parametry obwodowe bezstratnej linii współosiowej o promieniach a, b (a > b) jeśli znana jest amplituda pola elektrycznego E 0 :

9 9 Zauważmy, że: L 1 C 1 = Parametry jednostkowe L 1, C 1 w linii TEM grają podobną rolę jak stałe materiałowe w ośrodku nieograniczonym.

10 10 Impedancja wejściowa krótkiego odcinka linii zwartego na końcu: Schemat zastępczy krótkiego odcinka linii TEM ( l << ) Impedancja wejściowa krótkiego odcinka linii rozwartego na końcu:

11 11 Niejednorodne linie TEM Niesymetryczne linia paskowa (NLP) Niejednorodna linia współosiowa Zastępcza stała elektryczna w linii współosiowej:

12 12 Stratne linie TEM C 1 l G 1 l R 1 l L 1 l l Współczynnik strat w linii oblicza się ze wzoru Re ( ).


Pobierz ppt "1 PROWADNICE FALOWE TEM Rodzaje fal (przyjęto kierunek rozchodzenia się fali +0z ) - fala typu TEM, E z = 0, H z = 0 - fala typu E (zwana też TM) E z 0,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google