Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. T. Musioł 1 Ergonomia na stanowisku pracy biurowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. T. Musioł 1 Ergonomia na stanowisku pracy biurowej."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. T. Musioł 1 Ergonomia na stanowisku pracy biurowej

2 dr inż. T. Musioł 2 Tematyka Co to jest ergonomia? Kryteria stanowiska dla pracy biurowej Wymagania związane z procesem pracy biurowej Zagrożenia wynikające z pracy biurowej Redukcja zagrożeń w pracy biurowej

3 dr inż. T. Musioł 3 Co to jest ergonomia? Interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się przystosowaniem środowiska pracy do wymagań psychofizjologicznych człowieka Obszarem Obszarem badań jest proces pracy człowieka Przedmiotem Przedmiotem badań jest redukcja wysiłku psychicznego i biologicznego człowieka na stanowisku pracy Podmiotem Podmiotem jest człowiek i jego bezpieczeństwo w procesie pracy

4 dr inż. T. Musioł 4 Co to jest ergonomia? Ergonomia ma zastosowanie w fazie: koncepcji koncepcji, czyli podczas projektowania procesu pracy korekcji korekcji, czyli podczas ciągłego doskonalenia procesu pracy Odbywa się to w określonym systemie

5 dr inż. T. Musioł 5 Co to jest ergonomia? Ideogram systemu pracy

6 dr inż. T. Musioł 6 Kryteria stanowiska pracy biurowej Czynności, czyli ustalenie mapy procesów na danym stanowisku Metody pracy, np. bank, urząd miejski Warunki i środowisko pracy, np. księgowość, sala operacyjna w banku Przedmioty i środki pracy, np. makler, sekretarka

7 dr inż. T. Musioł 7 Kryteria stanowiska pracy biurowej

8 dr inż. T. Musioł 8 Wymagania związane z procesem pracy biurowej Usytuowanie sprzętu komputerowego Organizacja przestrzeni roboczej Rodzaj oświetlenia Warunki mikroklimatyczne Poziom monotonii pracy Warunki środowiska akustycznego Środowisko psychiczne

9 dr inż. T. Musioł 9 Wymagania związane z procesem pracy biurowej

10 dr inż. T. Musioł 10 Zagrożenia wynikające z pracy biurowej Identyfikacja zagrożeń. Metody: Lista kontrolna Wywiady Pomiary i monitoring Analiza statystyczna Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego wynika z identyfikacji zagrożeń

11 dr inż. T. Musioł 11 Zagrożenia wynikające z pracy biurowej Czynniki mogące powodować wypadki Czynniki fizyczne np. hałas, promieniowanie Czynniki chemiczne i pyły Czynniki biologiczne Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

12 dr inż. T. Musioł 12 Redukcja zagrożeń w pracy biurowej Likwidacja „bałaganu” dokumentacyjnego Prawidłowo dobrane wykładziny i podłogi Wyposażenie biura w urządzenia pomocnicze np. schodki, podesty itd. Likwidacja prowizorycznych instalacji elektrycznych (np. przedłużaczy) Dobór mebli biurowych według kryteriów ergonomicznych

13 dr inż. T. Musioł 13 Redukcja zagrożeń w pracy biurowej

14 dr inż. T. Musioł 14 Zagrożenia wynikające z pracy biurowej Kto to jest sekretarka? Sekretarka jest pracownikiem, który pomaga swojemu przełożonemu/przełożonej w sprawach administracyjnych, w korespondencji, w sporządzaniu notatek, umawianiu spotkań, opiece nad gośćmi, pośredniczy w kontaktach między szefem i personelem oraz między szefem i interesantami, nadzoruje zgodnie z ustalonym harmonogramem przebieg dnia pracy a także zajmuje się innymi czynnościami pomocniczymi. MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH SEKRETARKA Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu? Sekretarki zazwyczaj pracują w biurach, w których mogą występować uciążliwości typowe dla takiego miejsca pracy spowodowane długotrwałą pracą przy komputerze (bóle pleców, rąk i barków, zmęczenie wzroku itp.) oraz związane ze słabą wentylacją pomieszczeń biurowych. Stanowisko sekretarki może stwarzać dyskomfort psychiczny i problemy osobiste np. sekretarki są często zmuszone zostawać po godzinach w pracy, stają się obiektami niewłaściwego zachowania ich szefów lub gości itp.

15 dr inż. T. Musioł 15 Podsumowanie Kto się potrafi zaprzyjaźnić z ergonomią - ma zysk Kto nie lubi ergonomii, bo nie wie o co chodzi, musi mieć straty, począwszy od zdrowotnych, a skończywszy na finansowych

16 dr inż. T. Musioł 16 Źródła: Wieczorek Z.: Bezpieczeństwo higiena pracy i ergonomia w pracy biurowej. OSPIP, Wrocław 2005. Praca pod red. M. Złowodzkiego i in.: Ergonomia pracy biurowej. mat. konferencyjne Komitet Ergonomii - PAN. Kraków 2004 Musioł T., Grzesiek J.: Podstawowa problematyka projektowania stanowisk pracy. W przygotowaniu do druku. Portal CIOP PIB: www.ciop.pl, hasło: Ocena ryzyka zawodowegowww.ciop.pl

17 dr inż. T. Musioł 17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dr inż. T. Musioł 1 Ergonomia na stanowisku pracy biurowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google