Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zidentyfikowane zagrożenia w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) w Słupsku oraz ocena ryzyka KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Bezpieczeństwo i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zidentyfikowane zagrożenia w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) w Słupsku oraz ocena ryzyka KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Bezpieczeństwo i."— Zapis prezentacji:

1 Zidentyfikowane zagrożenia w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) w Słupsku oraz ocena ryzyka KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Słupska i wybranych obszarów Powiatu Słupskiego Piotr Czerwczak Mistrz produkcji wody Spółki Wodociągi Słupsk

2 = WODA NAJWAŻNIEJSZYM PRODUKTEM ŻYWNOŚCIOWYM

3 CEL PLANU BEZPIECZEŃSTWA WODY (PBW) Ciągłe zapewnienie bezpieczeństwa i akceptowalności dostaw wody do spożycia! cele zdrowotne (spełnienie wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia) cele związane z dystrybucją wody (zapewnienie wody w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem) cele estetyczne (prowadzenie procesu w taki sposób aby wody była apetyczna, bezbarwna, czysta, chłodna, doskonała pod kątem zapachu i smaku)

4 JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

5 METODYKA OPRACOWANIA PBW WERYFIKACJA MINIMALIZACJA RYZYKA OCENA SYSTEMU ZAOPATRZENIA Analiza zagrożeńSzacowanie ryzyka OPIS SYSTEMU DOSTAW OKRESOWY PRZEGLĄD

6 WERYFIKACJA MINIMALIZACJA RYZYKA OCENA SYSTEMU ZAOPATRZENIA Analiza zagrożeńSzacowanie ryzyka OPIS SYSTEMU DOSTAW OKRESOWY PRZEGLĄD METODYKA OPRACOWANIA PBW

7 POJĘCIA ZWIĄZANE Z ANALIZĄ ZAGROŻEŃ ZAGROŻENIE – czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w wodzie bądź stan jakości wody mogący powodować negatywne skutki zdrowotne. ZDARZENIE NIEBEZPIECZNE – zdarzenia powodujące zagrożenia w systemie zaopatrzenia w wodę lub zapobiegające eliminacji takiego zagrożenia. RYZYKO – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych skutków dla zdrowia oraz dotkliwość tych skutków w następstwie zagrożenia pochodzącego z wody wodociągowej. ANALIZA RYZYKA – proces, składający się z następujących elementów: identyfikacja zagrożenia, charakterystyka zagrożenia, określenie poziomów zagrożeń i prawdopodobieństwo wystąpienia.

8 Teren zlewni Ujęcia wody Rurociąg technologiczny Stacja uzdatniania Magazyn wody Pompownie II-go stopnia Sieć dystrybucyjna Instalacje wewnętrzne SCHEMAT BLOKOWY SZZW Co w danym miejscu może pójść nie tak?

9 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I ZDARZEŃ NIEBEZPIECZNYCH

10 KATEGORIA ZIDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ mikrobiologiczne, fizykochemiczne, przerwa w dostawie wody,

11 PRZYKŁADOWE ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA Zagrożenia związane z działalnością rolniczą, Dostęp osób niepowołanych do studni głębinowych, Brak kontroli nad procesem uzdatniania, Awaria urządzeń biorących udział w procesie technologicznym, Zagrożenia związane z awarią na sieci wodociągowej, Nieodpowiednie wykonanie przyłączy wodociągowych.

12 RODZAJE ZIDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ Teren zlewni Ujęcia wody Rurociąg technologiczny Stacja uzdatniania Magazyn wody Pompownie II-go stopnia Sieć dystrybucyjna Instalacje wewnętrzne ILOŚĆ ZIDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ IZDARZEŃ POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH: 64 10 3 3 23 5 5 4 4 9 9 ? ?

13 OCENA RYZYKA Poziom zagrożenia (R) = P x D x A x N gdzie: P – prawdopodobieństwo wystąpienia P=1, Nigdy nie obserwowano niezgodności (zgodność parametru 100% czasu), P=2, Przypadkowe (zgodność parametru ok. 100% czasu) P=3, Regularne/Cykliczne (zgodność parametru 50-80% czasu) P=4, Stałe (zgodność parametru <50%) D – dotkliwość zdarzenia D=1, Zagrożenie powodujące niewielkie pogorszenie jakości wody bez zrodzenia niezgodności produktu, D=2, Zagrożenie wywołujące pogorszenie jakości wody bez przekraczania akceptowalnych poziomów, ale wymagające bezpośredniego działania, D=3, Zagrożenie wywołujące przekroczenie akceptowalnego poziomu wywołujące pośredni wpływ na zdrowie konsumentów, D=4, Zagrożenie wywołujące bezpośredni wpływ na zdrowie konsumentów, powodujące zakaz spożycia.

14 OCENA RYZYKA Poziom zagrożenia (R) = P x D x A x N gdzie: A – Czy eliminacja lub redukcja zagrożenia do poziomu akceptowalnego jest niezbędna? A=1, Nie A=2, Tak N – Czy nadzorowanie zagrożenia jest konieczne do osiągnięcia akceptowalnego poziomu? N=1, Nie N=2, Tak

15 OCENA RYZYKA

16 INTERPRETACJA UZYSKANYCH WYNIKÓW R8 zagrożenia znaczące - wymagane jest określenie środków nadzoru R<8 zagrożenia nieznaczące - nie ma potrzeby stosowania środka nadzoru

17 Niektóre najwyższe poziom zagrożeń: skażenie wody w trakcie usuwania awarii (48), wykonanie przyłączy wodociągowych przez osoby niewykwalifikowane (36), skażenie wód głębinowych wskutek intensywnego nawożenia; stosowanie złej praktyki rolniczej (32), włamanie osób niepowołanych do studni bądź też do otworów piezometrycznych (32), przedostawanie się owadów, robactwa i gryzoni na obiekty technologiczne (32), dostęp osób nieupoważnionych do cystern z wodą przeznaczoną do spożycia będących na awarii (32). INTERPRETACJA UZYSKANYCH WYNIKÓW

18 SPRÓBUJMY RAZEM Konieczne jest podjęcie współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zidentyfikowane zagrożenia w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) w Słupsku oraz ocena ryzyka KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Bezpieczeństwo i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google