Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

There is a difference. Forum Facility Management & Property Management Renata Miazga Raportowanie w Asset Management 29 marca 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "There is a difference. Forum Facility Management & Property Management Renata Miazga Raportowanie w Asset Management 29 marca 2012."— Zapis prezentacji:

1 There is a difference. Forum Facility Management & Property Management Renata Miazga Raportowanie w Asset Management 29 marca 2012

2 2 Raportowanie w Asset Management Co to jest Raport? Sprawozdanie z jakichś prac lub relacja o stanie czegoś; Ustne lub pisemne sprawozdanie z czegoś albo doniesienie o czymś, które podwładny składa przełożonemu albo instytucja podrzędna – nadrzędnej;

3 3 Raportowanie w Asset Management Narzędzia raportowe Excel jako podstawowe narzędzie raportowe Systemy wycen (np. Argus) Systemy księgowe jako bazy danych – podstawa przygotowania raportów Systemy księgowe zintegrowane z systemami property / asset managementu Systemy analityczne – modelowanie inwestycji na poziomie pojedynczej nieruchomo ś ci oraz na poziomie portfela

4 4 Raportowanie w Asset Management Procesy Raportowe (1) Poziom indywidualnej nieruchomości – property management: –Raport księgowy – wycena aktywow netto oraz wyliczenie wyniku netto (GAAP) –Sprawozdanie operacyjne zarz ą dcy nieruchomo ś ci –Wymagana kooperacja zarz ą dcy nieruchomo ś ci i ksiegowo ś ci – zazwyczaj raport jako wspólny pakiet dostarczany do Asset Managementu Poziom portfela – Asset /Portfolio Management –Analiza finansowa oraz porownawcza z zalozeniami inwestycyjnymi na poziomie asset managemntu –Weryfikacja pozycji operacyjnej inwestycji oraz analiza wskaznikowa –Weryfikacja wartosci inwestycji poprzez jej zdolnosci generowania ś rodkow pienieznych –Weryfikacja strategi inwestycyjnej – hold / sell analysis

5 5 Raportowanie w Asset Management Procesy Raportowe (2) Raportowanie do Inwestorow: –Sprawozdanie Finansowe – wycena aktywów netto oraz wyliczenie wyniku netto –Sprawozdanie z dzialalno ś ci – opis wa ż nych zdarze ń w ramach portfela, jak rownie ż makroekonomicznych maj ą cych wpływ na warto ść portfela –Raport dotycz ą cy pozycji zad ł u ż enia i stosowanych instrumentow finansowych –Analizy wska ź nikowe: Wska ź niki zwrotu z inwestycji (IRR, TWR, Multiple) –Analiza ryzyka płynno ś ci finansowej oraz pozycji finansowej i operacyjnej –Analiza zagro że ń i mo ż liwo ś ci –Rekomendacje strategii inwestycyjnej – hold /sell analysis Raportowanie do instytucji finansujących: –Miesi ę czny / kwartalny raport finansowo-operacyjny nieruchomo ś ci –Analiza płynno ś ci finansowej –Raport dotycz ą cy spełnienia wska ź ników finansowych (debt covenants)

6 6 Raportowanie w Asset Management Rodzaje Raportów w Asset Management Budżet Projekcja (forecast) Kalkulacja wartości aktywów netto (NAV) Raport operacyjny Raport porównawczy wykonania do budżetu Analiza wskaźnikowa (performance management) Sprawozdania finansowe Zeznania podatkowe Sprawozdanie przepływów pięnieżnych Raporty dla instytucji finansujących – bank covenets Etc….

7 7 Raportowanie w Asset Management Odbiorcy Raportów w Asset Management Inwestorzy Portfolio Management Asset Management Property Management Analitycy Finansowi – Kontrolerzy Finansowi Instytucje finansujące Instytucje państwowe: urzędy podatkowe, sądy etc. Instytucje nadzorujące: KNB, KNF, CSSF etc.

8 8 Raportowanie w Asset Management Wyzwania zwiazane z raportowaniem w Asset Management Oczekiwania różnych grup –Szczególnie zmiany w oczekiwaniach ze względu na zmieniające się warunki gospodarki globalnej Podział obowiazków dotyczących raportowania Kompleksowość koordynacji różnych procesów raportowania Ograniczenia zasobów: –Ludzkich –Technologicznych Częstptliwość i terminowość

9 9 Raportowanie w Asset Management Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "There is a difference. Forum Facility Management & Property Management Renata Miazga Raportowanie w Asset Management 29 marca 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google