Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawy organizacyjne 1.Wzajemne przedstawienie się, 2.Wytłumaczenie dlaczego w programie studiów znalazł się przedmiot Finanse przedsiębiorstwa 3.Omówienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawy organizacyjne 1.Wzajemne przedstawienie się, 2.Wytłumaczenie dlaczego w programie studiów znalazł się przedmiot Finanse przedsiębiorstwa 3.Omówienie."— Zapis prezentacji:

1 Sprawy organizacyjne 1.Wzajemne przedstawienie się, 2.Wytłumaczenie dlaczego w programie studiów znalazł się przedmiot Finanse przedsiębiorstwa 3.Omówienie programu przedmiotu 4.Omówienie literatury do przedmiotu 5.Omówienie czynników wpływających na rezultaty osiągane przez studentów 6.Omówienie kryteriów oceny studenta

2 Definicja Finanse to : dziedzina nauki (wiedzy) o lokowaniu zasobów (w czasie) Finanse przedsiębiorstwa to część działu wiedzy - finansów

3 Na co zwrócić uwagę w definicji 1.dziedzina wiedzy 2.lokowanie zasobów

4 Umiejscowienie służb finansowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa V-ce Prezes ds. finansowych Departamenty : planowania, finansowy, księgowy.

5 Czas a wartość Wartość czasu – spadek subiektywnej wartości dóbr wraz z upływem czasu Wartość nominalna a wartość bieżąca (zaktualizowana)

6 Stopy dyskontowe jako narzędzie obliczania wartości w przestrzeni czasowej wzór czynnika dyskontującego d=1/(1+r) gdzie: r – spodziewana stopa zwrotu (dochodu) z inwestycji – stopa dyskontowa zastosowanie metod dyskontowych.

7 Składniki oczekiwanej stopy dochodu stopa inwestycji wolnej od ryzyka – marża za odłożenie konsumpcji w czasie – złotówka dziś warta jest więcej niż złotówka jutro marża za ryzyko (i przedsiębiorczość inwestora) – złotówka dziś jest bardziej pewna niż złotówka jutro inflacja

8 Inwestycja wolna od ryzyka Inwestycja wolna od ryzyka = inwestycja bez ryzyka = inwestycja pewna, tzn. taka, która przyniesie określony dochód ze 100% pewnością.

9 Przykłady inwestycji traktowanych jako inwestycje wolne od ryzyka krótkookresowa lokata w stabilnym banku bony skarbowe emitowane przez bank centralny stabilnego państwa

10 Poziom stopy od inwestycji wolnej od ryzyka Niestabilny Zależny od sytuacji makroekonomicznej Zależny od okresu czasu projekcji UWAGA: stopa wolna od ryzyka może być ujemna

11 Definicja ryzyka Ryzyko to – niepewność wystąpienia przyszłych zdarzeń i skutków tych zdarzeń.

12 Rodzaje ryzyka Ryzyko rynkowe (systematyczne) Ryzyko specyficzne (niesystematyczne)

13 Krzywa ryzyka (1). f d

14 Krzywa ryzyka (2). f d A B

15 Krzywa ryzyka (3). f d A B

16 Zabezpieczanie się przed ryzykiem Ubezpieczenia Transakcje hedge Rozproszenie ryzyka – metoda portfelowa

17 Kalkulacja stopy procentowej cd. Stopa inwestycji wolnej od ryzyka Marża za ryzyko Inflacja

18 Stopa procentowa w warunkach inflacji – równanie Fishera – dwa warianty równania.

19 Tytuł kolejnego wykładu Zarządzanie majątkiem obrotowym i jego finansowanie Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i inwestowanie wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstwa


Pobierz ppt "Sprawy organizacyjne 1.Wzajemne przedstawienie się, 2.Wytłumaczenie dlaczego w programie studiów znalazł się przedmiot Finanse przedsiębiorstwa 3.Omówienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google