Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo a wolontariat Agnieszka Buczyńska. Podstawa prawna USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ś ci po ż ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo a wolontariat Agnieszka Buczyńska. Podstawa prawna USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ś ci po ż ytku publicznego i o wolontariacie (Dz."— Zapis prezentacji:

1 Prawo a wolontariat Agnieszka Buczyńska

2 Podstawa prawna USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ś ci po ż ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

3 Kim jest wolontariusz? Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ś ci po ż ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pó ź n. zm.) uregulowała status prawny wolontariusza. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia, wykonuje ś wiadczenia na rzecz korzystaj ą cych.

4 Gdzie może działać wolontariusz? PRYWATNO - PUBLICZNY PUBLICZNY PRYWATNY

5 Porozumienie wolontarystyczne Czym jest porozumienie wolontarystyczne? Jaki charakter prawny ma porozumienie? Kontrakt psychologiczny Umowa cywilnoprawna

6 Porozumienie wolontarystyczne Do 30 dniForma pisemna Gentelman agrement Powy ż ej 30 dniForma pisemna

7 Porozumienie wolontarystyczne

8 Ubezpieczenie Ubezpieczenie od NNW Do 30 dni Powy ż ej 30 dni

9 Inne formy ubezpieczenia - nieobligatoryjne Ubezpieczenie zdrowotne - Ustawa stwarza mo ż liwo ść opłacania wolontariuszowi składki ubezpieczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie od odpowiedzialno ś ci cywilnej - Polisa OC chroni, bowiem korzystaj ą cego przed roszczeniami osób lub placówek na rzecz, których ś wiadczył pomoc wolontariusz.

10 Zaświadczenie

11 Punkty za wolontariat

12 DZIĘKUJĘ 058 341 61 77 Ul. Ks. J. Zator-Przytockiego 4, Gda ń sk www.kiwi.org.pl


Pobierz ppt "Prawo a wolontariat Agnieszka Buczyńska. Podstawa prawna USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ś ci po ż ytku publicznego i o wolontariacie (Dz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google