Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie programu PerseusWM do zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych Perseus Sp. z o. o. ul. Grzybowska 77 00-844 Warszawa tel. (0-22)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie programu PerseusWM do zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych Perseus Sp. z o. o. ul. Grzybowska 77 00-844 Warszawa tel. (0-22)"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie programu PerseusWM do zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych Perseus Sp. z o. o. ul. Grzybowska 77 00-844 Warszawa tel. (0-22) 45-70-355 www.perseus.com.pl

2 Program PerseusWM może pracować w wersji jednostanowiskowej i sieciowej, instalowany w systemach operacyjnych LINUX, WINDOWS,może pracować w wersji jednostanowiskowej i sieciowej, instalowany w systemach operacyjnych LINUX, WINDOWS, jest zabezpieczony systemem haseł i grupami uprawnień do poszczególnych funkcji,jest zabezpieczony systemem haseł i grupami uprawnień do poszczególnych funkcji, jego cena nie jest uzależniona od ilości obsługiwanych:jego cena nie jest uzależniona od ilości obsługiwanych: wspólnot mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, budynków należących do wspólnoty, budynków należących do wspólnoty, lokali w budynku. lokali w budynku. Zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości

3 parametrów, parametrów, liczników, liczników, formuł pośrednich, formuł pośrednich, opłat, opłat, kosztów, kosztów, rozliczeń mediów. rozliczeń mediów. Parametryzacja programu umożliwiająca elastyczne definiowanie bez ograniczeń ilości: SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

4 automatyczne naliczanie opłat na lokale,automatyczne naliczanie opłat na lokale, możliwość generowaniamożliwość generowania not, rachunków, faktur na podstawie naliczeń, not, rachunków, faktur na podstawie naliczeń, możliwość generowania druków przelewów dla właścicieli,możliwość generowania druków przelewów dla właścicieli, automatyczne księgowanie naliczeń.automatyczne księgowanie naliczeń. Pakiet PerseusWM zawiera: SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

5 Ewidencja kosztów: Możliwość rozpisywania kosztów na lokale według określonego klucza podczas wprowadzania faktury. SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

6 Dwuwymiarowy plan kont, w pełni definiowalny przez użytkownika, pozwalający na szczegółową analizę naliczeń opłat i kosztów na nie przypadających, dla każdego lokalu w rożnych układach. SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

7 System zawiera bardzo rozbudowany i elastyczny moduł rozrachunków. Przeglądanie rozrachunków właścicieli w różnych właścicieli w różnych układach, układach, możliwość naliczania możliwość naliczania odsetek, odsetek, możliwość budowania możliwość budowania raportów według własnych raportów według własnych potrzeb. potrzeb. SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

8 rejestrację odczytów rzeczywistych i prognozowanych z liczników instalowanych w budynkach i lokalach,rejestrację odczytów rzeczywistych i prognozowanych z liczników instalowanych w budynkach i lokalach, dokonywanie rozliczeń mediów za dowolne okresy.dokonywanie rozliczeń mediów za dowolne okresy. Operacje na licznikach umożliwiające: SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

9 Korespondencja seryjna, umożliwiająca przygotowywanie w dowolnych układach: informacji o obowiązujących naliczeniach,informacji o obowiązujących naliczeniach, informacji o nadpłatach,informacji o nadpłatach, wezwań do zapłaty z możliwością naliczania wstępnych odsetek,wezwań do zapłaty z możliwością naliczania wstępnych odsetek, not odsetkowych,not odsetkowych, sprawozdań finansowych (analitycznych dla właścicieli, jak i zbiorczych dla budynków i wspólnoty),sprawozdań finansowych (analitycznych dla właścicieli, jak i zbiorczych dla budynków i wspólnoty), zestawień definiowalnych z dowolnymi informacjami na raporcie,zestawień definiowalnych z dowolnymi informacjami na raporcie, bilansu i rachunku w układzie uproszczonym, przyjętym indywidualnie przez Użytkownika.bilansu i rachunku w układzie uproszczonym, przyjętym indywidualnie przez Użytkownika. SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

10 Pełny pakiet raportów w części FK wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości: zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, subsyntetycznych, analitycznych,zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, subsyntetycznych, analitycznych, kartoteki kont,kartoteki kont, sprawozdania:sprawozdania: bilans, bilans, rachunek zysków i strat metodą porównawczą i kalkulacyjną, rachunek zysków i strat metodą porównawczą i kalkulacyjną, przepływy pieniężne metodą pośrednią i bezpośrednią, przepływy pieniężne metodą pośrednią i bezpośrednią, CIT 2, CIT 8, CIT 2, CIT 8, deklaracja VAT -7. deklaracja VAT -7. SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

11 Raporty dodatkowe Budowanie dowolnych raportów w arkuszach kalkulacyjnych (Excel, Open Office Calc) za pomocą funkcji własnych opracowanych przez Perseus Spółkę z o. o. analiz wieloletnich,analiz wieloletnich, konstruowania budżetu i analizy wykonania,konstruowania budżetu i analizy wykonania, zaawansowanej analizy rozrachunków.zaawansowanej analizy rozrachunków. Narzędzie szczególnie przydatne do: SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

12 Dla wspólnot będących płatnikami VAT istnieje możliwość: automatycznego generowania faktur VAT na podstawie naliczeń,automatycznego generowania faktur VAT na podstawie naliczeń, ewidencji faktur VAT zakupów,ewidencji faktur VAT zakupów, pełnej obsługi rejestrów VAT u należnego i naliczonego,pełnej obsługi rejestrów VAT u należnego i naliczonego, drukowania deklaracji VAT-7.drukowania deklaracji VAT-7. SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

13 Dodatkowe moduły PerseusWM to między innymi: moduł raportów kasowych,moduł raportów kasowych, moduł wystawiania przelewów bankowych,moduł wystawiania przelewów bankowych, moduł Home Banking – możliwość elektronicznego wysyłania przelewów i wczytywania wyciągów bankowych,moduł Home Banking – możliwość elektronicznego wysyłania przelewów i wczytywania wyciągów bankowych, moduł Group Office – internetowy dostęp do indywidualnych raportów właścicieli.moduł Group Office – internetowy dostęp do indywidualnych raportów właścicieli. SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

14 Oferujemy: stały rozwój programu – co najmniej raz w roku stały rozwój programu – co najmniej raz w roku dostępny upgrade systemu, dostępny upgrade systemu, indywidualnie dostosowane zmiany dla indywidualnie dostosowane zmiany dla Użytkownika, Użytkownika, stałą opiekę konsultanta. stałą opiekę konsultanta. SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

15 Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prezentacji programu w siedzibie firmy Perseus lub w Państwa firmie. SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

16 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do współpracy perseus@perseus.com.pl www.perseus.com.pl (0-22) 45 70 355


Pobierz ppt "Wykorzystanie programu PerseusWM do zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych Perseus Sp. z o. o. ul. Grzybowska 77 00-844 Warszawa tel. (0-22)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google