Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakres Przedział wiekowy Cele Oprogramowanie Opis Autorzy Dokumenty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakres Przedział wiekowy Cele Oprogramowanie Opis Autorzy Dokumenty"— Zapis prezentacji:

1 Zakres Przedział wiekowy Cele Oprogramowanie Opis Autorzy Dokumenty
matematyka, technologia informacyjna, geografia 16-19 lat uczeń poznaje sposoby przedstawiania danych, odczytuje dane z tabel i diagramów, tworzy tabele i diagramy stosując przy tym także technologię informacyjną, rozwija umiejętność analizowania i interpretowania danych, uczy się pracować w grupie, uczy się dokładności, precyzji, uczeń wie co oznaczają pojęcia: przyrost naturalny, wyż demograficzny, niż demograficzny, powojenny wyż kompensacyjny, „echo” wyżu powojennego, saldo migracji, struktura wykształcenia; uczeń rozumie: że zmiany przyrostu naturalnego związane są z historią kraju, sytuacją gospodarczą oraz ogólną tendencją zmian cywilizacyjnych; że przestrzenne zróżnicowanie salda migracji ma podłoże w dysproporcjach w rozwoju gospodarczym regionów, ich przeszłości oraz dorobku kulturowym regionów; że zmiany w strukturze wykształcenia są odzwierciedleniem przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Polsce; potrafi zaprezentować swoją pracę; umie ocenić efekty własnej pracy oraz pracy kolegów. Arkusz kalkulacyjny EXCEL Projekt realizowany był w jednej z klas liceum profilowanego. Obejmował on 7 jednostek lekcyjnych. Zajęcia odbywały się w pracowni matematycznej oraz w pracowni komputerowej (przy jednym stanowisku komputerowym pracowało 2 uczniów). Autorzy Agnieszka Kuczmowska i Ewa Stelczyk Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oławie Dokumenty

2 Planowanie i zarządzanie działaniami nauczyciela
Dokumenty umieszczone poniżej pomogą Ci zrozumieć kontekst tego przykładowego projektu edukacyjnego: Zaplecze i planowanie: Przedstawienie uwarunkowań zewnętrznych projektu edukacyjnego, jego genezy i celów oraz opis sposobów planowania i zarządzania projektem. Zdjęcia z klasy: Fotografie dołączone, aby lepiej oddać układ klasy i atmosferę panującą podczas realizacji projektu. Dokumenty

3 Przykłady prac, opinie nauczycieli i uczniów
Dokumenty umieszczone poniżej zawierają przykładowe prace oraz opinie nauczycieli i uczniów: Przykłady prac uczniów: Przykłady prac uczniów, powstałych w czasie uczestniczenia w tym projekcie edukacyjnym. Refleksje nauczycieli: Przemyślenia i komentarze nauczycieli uczestniczących w projekcie, w tym rady na temat wykorzystania go w przyszłości. Wrażenia uczniów: Komentarze uczniów dotyczące przebiegu zajęć. Dokumenty

4 Materiały dydaktyczne
Dokumenty umieszczone poniżej zawierają materiały dydaktyczne wykorzystywane do nauczania w tym projekcie edukacyjnym: Scenariusze lekcji: matematyki, technologii informacyjnej i geografii wraz z kartami pracy uczniów. Pliki źródłowe. Dokumenty

5 Ocenianie i standardy Dokumenty umieszczone poniżej zawierają kryteria oceny oraz standardy dla tego projektu edukacyjnego: Kryteria oceny: Przykłady punktacji i kryteriów oceny udostępnianych uczniom, aby pokazać jak projekt był oceniany. Powiązania ze standardami: Powiązanie celów dydaktycznych tego projektu ze standardami określonymi w podstawie programowej. Dokumenty

6 Przewodnik nauczyciela
Kliknij poniższe dokumenty, aby zapoznać się z tym projektem i utworzyć własny projekt w swojej klasie: Punkt wyjścia: Pytania, które należy mieć na uwadze zapoznając się z tym projektem. Stosowanie modelu WWK: Pytania do rozważenia przed przystąpieniem do realizacji projektu integrującego technologię, bazującego na tej „Wirtualnej wizycie w klasie”. Autentyczność oceny: Zrozumienie, że nadanie ocenianiu większej autentyczności może pomóc uczynić nauczanie bardziej znaczącym dla uczniów. Wdrażanie projektu: Pytania, które należy rozważyć na etapie wdrażania projektu edukacyjnego. Zanotuj swoje myśli: Dokument, w którym możesz zanotować swoje przemyślenia i komentarze dotyczące tworzonego przez ciebie projektu edukacyjnego. Dokumenty

7 Przewodnik początkującego nauczyciela
Kliknij poniższe dokumenty, aby zapoznać się z tym projektem i utworzyć własny projekt w swojej klasie: Punkt wyjścia: Pytania, które należy mieć na uwadze zapoznając się z tym projektem. Stosowanie modelu WWK: Pytania do rozważenia przed przystąpieniem do realizacji projektu integrującego technologię, bazującego na tej „Wirtualnej wizycie w klasie”. Autentyczność oceny: Zrozumienie, że nadanie ocenianiu większej autentyczności może pomóc uczynić nauczanie bardziej znaczącym dla uczniów. Wdrażanie projektu: Pytania, które należy rozważyć na etapie wdrażania projektu edukacyjnego. Zanotuj swoje myśli: Dokument, w którym możesz zanotować swoje przemyślenia i komentarze dotyczące tworzonego przez ciebie projektu edukacyjnego. Dokumenty

8 Przewodnik doradcy ds. rozwoju zawodowego nauczycieli
Kliknij poniższe dokumenty, aby zapoznać się z tym projektem i utworzyć własny projekt w swojej klasie: Punkt wyjścia: Pytania, które należy mieć na uwadze przeglądając ten projekt z podopiecznym. Stosowanie modelu WWK: Zagadnienia, które należy rozważyć podczas asystowania innym w tworzeniu projektu integrującego technologię, bazującego na tej Wirtualnej wizycie w klasie. Autentyczność oceny: Zagadnienia promujące zrozumienie, że ocenianiu należy nadać autentyczność, aby uczynić nauczanie bardziej znaczącym dla uczniów. Wdrażanie projektu: Pytania, które należy rozważyć na etapie wdrażania projektu edukacyjnego. Dokumenty

9 Zasoby szkoleniowe Microsoft Office
Kliknij poniższe linki, aby uzyskać dostęp do zasobów szkoleniowych zawiązanych z Microsoft Office i innych programów : Partnerstwo dla przyszłości - wieloletni program edukacyjny, który ma na celu upowszechnienie korzystania z nowoczesnych i legalnych rozwiązań informatycznych w polskich szkołach (strona w języku polskim). Microsoft Innovative Teachers - program, który umożliwia dostęp do najnowszych zasobów edukacyjnych, narzędzi rozwoju zawodowego oraz społeczności praktyków i ekspertów (strona w języku angielskim). Tutorials - zbiór szczegółowych instrukcji dotyczących tworzenia bogatych doświadczeń edukacyjnych wykorzystujących produkty i technologie firmy Microsoft (strona w języku angielskim). Lesson Plans - zestaw planów lekcji ze świetnymi pomysłami na wykorzystanie technologii w procesie nauczania i uczenia się (strona w języku angielskim). Office Tips for Teachers - zbiór pomysłów, jak wykorzystać możliwości programów MS Office w nauczaniu różnych przedmiotów (strona w języku angielskim).


Pobierz ppt "Zakres Przedział wiekowy Cele Oprogramowanie Opis Autorzy Dokumenty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google