Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 11.10.2012 X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 11.10.2012 X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 11.10.2012 X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

2 » JST funkcjonuje w ramach ograniczonych zasobów i nieograniczonych potrzeb » Następuje proces decentralizacji zadań publicznych, przy równoczesnej centralizacji zasobów niezbędnych do ich realizacji » JST funkcjonuje jako wielopodmiotowa struktura świadczący usługi publiczne na rzecz społeczności lokalnej » Ustrój, a co za tym idzie gospodarka finansowa JST poddana jest silnej regulacji prawnej

3 » W związku z przyjętymi założeniami należy zwrócić uwagę, że w działaniu JST należy w równym stopniu uwzględnić konieczność zarządzania zadłużeniem jak i zarządzania płynnością finansową

4 » Należy wykorzystać istniejące modele oraz techniki zarządzania płynnością, np. w przedsiębiorstwach, bankach do zarządzania płynnością JST uwzględniając specyfikę sektora publicznego » Płynność finansowa w JST to stan, w którym w każdym momencie czasu JST posiada środki finansowe na pokrycie niezbędnych wydatków i rozchodów

5 » Silna regulacja prawna w JST – UOFP, ustawy ustrojowe i ustawy branżowe » Zamknięty krąg możliwych formuł organizacyjnych funkcjonowania JST » Rodzaje, charakter prawny i struktura źródeł dochodów i przychodów dostępnych JST » Kategorie, wymagalność i struktura wydatków i rozchodów występujących w JST

6 » Analiza luki płynności – zestawianie zapadalności i wymagalności transakcji w JST » Analiza wskaźnikowa – obserwacja wskaźników płynności

7 » Określenie sposobu pozyskiwania zewnętrznych środków na utrzymanie płynności JST: ˃rynek pożyczkowy – kredyt kupiecki, umowy faktoringowe ˃rynek finansowy – kredyt na przejściowe finansowanie deficytu » Roczny harmonogram przepływów pieniężnych służący do określenia wielkości kredytu na przejściowe finansowanie deficytu

8 » Skonsolidowany rachunek bankowy – rachunek podstawowy organu (gminy) oraz rachunki wydatków jednostek budżetowych (podległych) gminie – struktura organizacyjna gminy » Raport miesięczny z planowanych przepływów pieniężnych przygotowywany ex-ante i korygowany w trakcie miesiąca wg formuły

9 = Dochody bieżące (prognoza statystyczna) -Wydatki bieżące (prognoza wydziałów i jednostek) + Dostępny kredyt na przejściowy deficyt = Nadwyżka/ Deficyt operacyjny + Dochody majątkowe prognoza wydziałów i jednostek -Wydatki majątkowe prognoza wydziałów i jednostek + Dostępny dług na finansowanie deficytu -Spłaty rat długu zaciągniętego na deficyt = 0 PROGNOZĘ SPORZĄDZA SIĘ NA KAŻDY DZIEŃ MIESIĄCA

10 » Organizacja gospodarki finansowej gminy: ˃Poprawność planowania podstawowych wielkości budżetowych ˃Pobór dochodów – nowoczesne technologie (e- usługi) ˃Ponoszenie wydatków » Struktura organizacyjna gminy: ˃Formy organizacyjno-prawne jednostek podległych gminie (finansowanie brutto, finansowanie netto, zdolność „wynoszenia” płynności poza budżet miasta)


Pobierz ppt "Warszawa 11.10.2012 X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google