Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD II) Zarządzanie kulturą Bytom 29-30 sierpnia 2011 Projekt: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD II) Zarządzanie kulturą Bytom 29-30 sierpnia 2011 Projekt: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD II) Zarządzanie kulturą Bytom 29-30 sierpnia 2011 Projekt: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach) Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Zespół projektowy w ZMP -Tomasz Potkański – kierownik projektu -Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Specjalista ds. GWD/ koordynator komponentu GWD -Aneta Kręc– Specjalista SAS w Biurze ZMP - wsparcie techniczne i logistyczne pracy Grupy -Joanna Orlik - moderator grupy zarządzanie kulturą Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 3 JST uczestniczące w projekcie powiaty gminy miejskie i miejsko- wiejskie gminy wiejskie 1 Powiat Polkowicki 1 Dąbrowa Górnicza 1 Koźminek - woj. wlkp 2 Powiat Oleśnicki 2 Kartuzy 2 Rokietnica - woj. wlkp 3 Powiat Prudnicki 3 Turek 3 Mieścisko - woj. wlkp 4 Powiat Bieruńsko – Lędziński 4 Szydłowiec 4 Budzyń - woj. wlkp 5 Powiat Brzeziński 5 Ełk 5 Długosiodło - woj. mazowieckie 6 Powiat Kielecki 6 Działdowo 6 Dywity - woj. warmińsko - mazurskie 7 Powiat Hajnowski 7 Sochaczew 7 Grudusk - woj. mazowieckie 8 Powiat Otwocki 8 Biała Podlaska 8 Prabuty - woj. pomorskie 9 Powiat Lubaczowski 9 Murowana Goślina 10 Powiat Tarnowski 10 Oleśnica 11 Powiat Żyrardowski 11 Złotów 12 Opolski (Opole Lubelskie) 12 Poznań 13 Legnica 14 Mława 15 Częstochowa 16 Nowy Tomyśl 17 Kalisz 18 Opole 19 Szklarska Poręba 20 Legionowo 21 Piotrków Trybunalski 22 Słupsk 23 Olsztyn 24 Lublin 25 Bytom

4 4 Główny cel projektu Kompleksowe wzmocnienie zdolności instytucjonalnej 45 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin i powiatów) do podniesienia jakości, efektywności i dostępności usług publicznych oraz do monitorowania realizacji strategii rozwoju Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 5 Podstawowe informacje o projekcie -Czas trwania projektu: czerwiec 2011- czerwiec 2013 -Realizatorzy - partnerzy projektu: -Cztery komponenty projektu : 1. Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) - 13 różnych grup 2. Warsztaty zarządzania strategicznego (WZS) - 3. Dwie edycje Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania (2011 usługi społeczne, 2012 usługi techniczne), 4. Baza Dobrych Praktyk (BDP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 6 WZS – warsztaty zarządzania strategicznego -Cel: doskonalenie profesjonalnego systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i/lub polityk sektorowych oraz kluczowych planów wykonawczych przez jednostki samorządu uczestniczące WZS z ZMP, ZPP i ZGW (uczestnicy WZS z reguły inni niż w GWD) -Realizator komponentu WZS: Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin ze Szczecina, wyłoniona w konkursie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 7 Tematyka prac GWD w podziale na partnerów Sektor usługGminy miejskiePowiatyGminy wiejskie OświataXXX - dwie grupy Pomoc społecznaXX (Zdrowie) KulturaX TransportXX Gosp. mieszkaniowa X Gosp. odpadamiX Gosp. wodno- kanalizacyjna X Efektywność energetyczna X Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 GWD- wymiana doświadczeń Cel: poprawa jakości świadczenia usług publicznych - poprzez zorganizowaną wymianę doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów. Metoda jest oparta na wykorzystaniu wskaźników ilościowych mierzących koszty i wyniki dostarczania danej usługi, badaniu opinii odbiorców usług, oraz bezpośredniej wymianie doświadczeń w celu poprawy zarządzania usługą we własnym mieście W ramach dwuletniego projektu odbędzie się 8 spotkań GWD, raz na trzy miesiące, kolejno w każdym z miast należących do grupy. W obecnej edycji GWD przedmiotem pracy jest także jakość obsługi administracyjnej wobec mieszkańców Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 9 Miasta uczestniczące w GWD Pomoc społeczna (5): Sochaczew, Dąbrowa Górnicza, Legnica, Nowy Tomyśl, Kalisz Kultura ( 6): Bytom, Biała Podlaska, Kutno, Kartuzy, Poznań, Turek Oświata ( 9): Turek, Sochaczew, Murowana Goślina, Złotów, Szklarska Poręba, Opole, Oleśnica, Szydłowiec, Bytom Gospodarka mieszkaniowa (7): D. Górnicza, Działdowo, Biała Podlaska, Złotów, Mława, Nowy Tomyśl, Olsztyn Transport (6): Legnica, Częstochowa, Kalisz, Opole, Legionowo, Lublin, Olsztyn Efektywność energetyczna (5): Ełk, Murowana Goślina, Poznań, Częstochowa, Słupsk Gospodarka wodno-kanalizacyjna (6): Kartuzy, Szydłowiec, Działdowo, Oleśnica, Mława, Kutno Gospodarka odpadami (6): Ełk, Oleśnica, Szklarska Poręba, Legionowo, Słupsk, Lublin Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 10 Porównanie ogólnych wskaźników rozwoju społ.- gosp. miast członków GWD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 11 Wykorzystanie wskaźników ilościowych do oceny lokalnych usług publicznych (SAS), ocena satysfakcji odbiorców usług I.Analiza zestawu wskaźników dla obszaru zarządzania kulturą (SAS): II. Badania ankietowe odbiorców usług Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 12 Porównanie wskaźników sektorowych miast członków GWD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 13 Porównanie wskaźników sektorowych miast członków GWD

14 14 Porównanie wskaźników sektorowych miast członków GWD

15 15 SAS - możliwość porównania pomiędzy miastami należącymi do GWD i innymi miastami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 16 SAS - możliwość porównania pomiędzy miastami należącymi do GWD i innymi miastami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 17 Najważniejsze wskaźniki rezultatu projektu określone przez MSWiA - wskaźniki do osiągnięcia w komponencie GWD i WZS 1.Wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju lub planów wykonawczych, jako rezultat Warsztatów Zarz. Strategicznego (WZS) 2. Wdrożenie systemu monitorowania usług (jako rezultat udziału w GWD) lub udział w badaniach SAS i poprawa wskaźników jakości świadczonych usług (o 2%) ------------------ 3. Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania "mapy aktywności" organizacji pozarządowych na terenie JST – jako efekt Warsztatów Zarządzania Strategicznego 4.Opracowanie i wdrożenie / usprawnienie procedury aktualizacji opisu świadczonych w JST usług, dostępnych w BIP lub w Biurze Obsługi Klienta / wydziale – jako wynik udziału w GWD ------------------ 5. Zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO (jako rezultat wymiany doświadczeń w ramach GWD) (o 2% w stosunku do 12/2010); 6. Zmniejszenie liczby decyzji administracyjnych wydawanych po upływie terminów określonych w KPA (jako rezultat wymiany doświadczeń w ramach GWD) (o 2% w stosunku do 12/2010); Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 18


Pobierz ppt "Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD II) Zarządzanie kulturą Bytom 29-30 sierpnia 2011 Projekt: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google