Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISO 9001:2000 ORGANIZACJA PROJEKTU INSTALACJI OGRZEWANIA CWU PRZY POMOCY PANELI SŁONECZNYCH Janusz Mazur Prezes Zarządu, POE ESCO Sp. z o.o www.esco.krakow.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISO 9001:2000 ORGANIZACJA PROJEKTU INSTALACJI OGRZEWANIA CWU PRZY POMOCY PANELI SŁONECZNYCH Janusz Mazur Prezes Zarządu, POE ESCO Sp. z o.o www.esco.krakow.pl."— Zapis prezentacji:

1 ISO 9001:2000 ORGANIZACJA PROJEKTU INSTALACJI OGRZEWANIA CWU PRZY POMOCY PANELI SŁONECZNYCH Janusz Mazur Prezes Zarządu, POE ESCO Sp. z o.o www.esco.krakow.pl

2 ISO 9001:2000 PLAN PREZENTACJI 1.Co to są przedsięwzięcia ESCO 2.Krótki profil Przedsiębiorstwa Oszczędzania Energii ESCO sp. z o.o. 3.Układy Solarne – zagadnienia fizyczne, technologiczne i ekonomiczne 4.Organizacja przedsięwzięcia z wykorzystaniem formuły ESCO 5.Wybrane dostępne formy dofinansowania przedsięwzięć solarnych 6.Wnioski www.esco.krakow.pl

3 ISO 9001:2000 Skrót ESCO E nergy S aving CO mpany lub E nergy S ervice CO mpany w obu przypadkach oznacza w firmę oferującą kompleksowe usługi eksperckie w zakresie energetyki gwarantującą potencjalnym klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych z jej tytułu kosztów tytułu kosztów www.esco.krakow.pl

4 ISO 9001:2000 FUNKCJONOWANIE IDEI ESCO Koszty ogrzewania przed projektem Koszty ogrzewania po projekcie Oszczędności Przed wdrożeniem projektu Po wdrożeniu projektu www.esco.krakow.pl

5 ISO 9001:2000 FINANSOWANIE W FORMULE ESCO Przed projektemW trakcie i po projekcie 100% spodziewanych oszczędności 80% spodziewanych oszczędności Zużycie energii oszczęd ności Zapłata esco Zużycie energii Koszty energii Czas www.esco.krakow.pl

6 ISO 9001:2000 Cechą charakterystyczną finansowania w formule esco jest fakt, iż wygenerowane w wyniku realizacji projektu oszczędności, w odniesieniu do stanu sprzed modernizacji, będą spłacały w danym okresie czasu nakłady inwestycyjne poniesione przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o.. Dzięki temu Klient nie ponosi na początku realizacji projektu znaczących kosztów związanych inwestycją, oraz posiada on pewność, iż po realizacji prac modernizacyjnych suma płatności ponoszonych z tytułu opłat za energię i spłat nakładów inwestycyjnych nie przekroczy wartości, jaką ponosił przed modernizacją. ZALETY FORMUŁY ESCO www.esco.krakow.pl

7 ISO 9001:2000 STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. o.o.z siedziba w Krakowie os. Handlowe 9 zostało założone jako Spółka prawa handlowego przy 100% wkładzie kapitałowym MPEC S.A. w Krakowie. Kapitały: Kapitał podstawowy525 000,00 zł Kapitał zapasowy1 323 191,13 zł Zysk netto za rok 2008 418 729,39 zł Razem:2 266 920,52 zł Spółka wdrożyła system w 2003r zapewnienia jakości ISO 9001:2000 Zatrudnienie - 14 osób Konsultanci, współpracownicy - 52 osób Firmy współpracujące - 56

8 ISO 9001:2000 PROFIL DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI modernizacja energooszczędność ekologia PROJEKTOWANIE -sieci cieplne -węzły cieplne -kotłownie grzewcze -instalacje c.o. -instalacje c.w.u. -solarne systemy grzewcze -projekty architektoniczne -projekt ocieplenia ścian PROJEKTY MODERNIZACYJNE W FORMULE ESCO (finansowane z uzyskanych oszczędności energii) -termomodernizacja budynków -modernizacja oświetlenia zewnętrznego -modernizacja oświetlenia wewnętrznego -redukcja zużycie energii elektrycznego (układy mikro-prosesorowe typu fluorosave) -kompensacja mocy biernej -modernizacja kotłowni grzewczych i technologicznych -budowa źródeł skojarzonych - odzysk biogazów - solarne systemy grzewcze -zamiana paliw transportowych CNG, LPG OPRACOWANIA STUDIALNE I KONSULTING -audyty energetyczne -studia wykonalności -wnioski do funduszy - (NWOŚ,WFOŚ, premia termo) -wnioski o środki Unijne -audyty termowizyjne -doradztwo

9 ISO 9001:2000 POTENCJAŁ FINANSOWY Linia kredytowa Banku Światowego, o wartości kilku mln USD. Jeszcze do niedawna jeden z niewielu kredytów dostępnych na cele termomodernizacji o okresie spłaty 10 lat – dostępność wygasa z końcem 2008 roku. Dla realizacji mniejszych projektów dostępne mamy linie w bankach komercyjnych (Deutsche Bank Polska SA i Nordea Bank Polska SA) – łącznie ponad 4 mln zł. www.esco.krakow.pl

10 ISO 9001:2000 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO POE ESCO zrealizowało w 2008 roku dwa przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia drogowego w gminach Korsze i Mały Płock – łącznie ponad 1100 opraw. OSZCZĘDNOŚC ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - łącznie dla obu projektów – około 210 000 kWh, redukcja emisji CO2 – około 222 T/rok www.esco.krakow.pl

11 ISO 9001:2000 TERMOMODERNIZCJA 2004-2007 EFEKTY RZECZOWE TO WYSTARCZY DO OGRZANIA OKOŁO 600 MIESZKAŃ ! www.esco.krakow.pl Rok/ liczba budynkówOknaDachy Punkty grzejneDocieplenie Zaoszczędzona energia wykonanie lub plan m. kw.m. kwszt.m. kwGJ/rok 2004/ 1 719 1 750 186 45 723 2005/ 16 7 129 15 922 3 102 5 793 10 417 2006/ 8 6 583 12 758 2 125 7 997 8 711 2007/ 7 7 516 8 564 1 142 4 531 RAZEM / 32 21 94738 994 6 55518 36624 382

12 ISO 9001:2000 ENERGETYKA SOLARNA - wprowadzenie Promieniowane słoneczne - jedno z Odnawialnych Źródeł Energii Moc promieniowania słonecznego 1 500 000 000 000 000 000 kWh / 8760 h = 170 000 000 000 000 kW Przy pionowo padających promieniach 1353 W/m 2 - Stała Słoneczna Natężenie całkowitego promieniowania słonecznego w zależności od warunków pogodowych: Bezchmurne słoneczne niebieskie niebo- 1000 W/m2 Słońce przebija się przez chmury- 600 W/m2 Słońce jak biała szyba- 300 W/m2 Pochmurny zimowy dzień- 100 W/m2 Dla Polski średnia liczba godzin z bezpośrednią operacją słońca waha się w zależności od regionu od 1390 do 1900 godzin. www.esco.krakow.pl

13 ISO 9001:2000 ZMIENNOŚĆ ROCZNA www.esco.krakow.pl

14 ISO 9001:2000 KOLEKTORY TYPY Najpopularniejsze Płaskie (najtańsze) Rurowe (próżniowe) Ogniskowe (koncentryczne) – bardzo rzadkie Co lepsze – podstawowe wyniki (na podstawie badań producenta) www.esco.krakow.pl Warunki zewnętrzne Moc uzyskiwana z kolektora próżnio wego [W] Moc uzyskiwana z kolektora płaskiego [W] Warunki letnie Nasłonecznienie słabe, pochmurno, temp. otoczenia wysoka 435423 Warunki jesienno-wiosenne Nasłonecznienie słabe, pochmurno, temp. otoczenia średnia 375272 Warunki zimowe Nasłonecznienie słabe, pochmurno, temp. otoczenia niska 304110

15 ISO 9001:2000 UKŁAD SOLARNY GŁÓWNE ELEMENTY Kolektor, zasobnik, grupa pompowa, sterownik elektroniczny, naczynie wzbiorcze ARMATURA INSTALACYJNA Odpowietrzniki, złączki, podstawa montażowa, izolacja, itp.. WYPOSAŻENIE OPCJONALNE UPS, automatyczny układ nadążny za zmianami położenia Słońca, sterownie GSM, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przepływomierz, licznik wyprodukowanej energii, wizualizacja, bateria fotowoltaiczna do zasilania pompy i układu sterowania. www.esco.krakow.pl

16 ISO 9001:2000 NAKŁADY NA ZAKUP I BUDOWĘ www.esco.krakow.pl

17 ISO 9001:2000 WARTOŚĆ ZUŻYWANEJ ENERGII Do podgrzania 1m.sześc. wody zimnej z 5 st. C do 55 st. C potrzebujemy około 60 kWh energii. Przy podgrzewaniu energią elektryczną kosztuje to około 60 kWh x 0,50 PLN/kWh = 30 PLN Przy podgrzewaniu gazem GZ 50 i sprawności piecyka około 85% zużyjemy około 7 m. sześc. gazu x 1,7 PLN/m. sześc. = 12 PLN Ile nas to kosztuje w skali roku ? 50l/osobę/dobę x 365 dni w roku x 4 osoby = 73 m sześc./rok Lub zapotrzebowanie na energię w ilości ok. 4380 kWh Zatem 2200 zł w roku (183 PLN/mies.) Posiadacze bojlerów elektrycznych zapłacą około 2200 zł w roku (183 PLN/mies.), a Posiadacze piecyków gazowych zapłacą około 880 zł w roku (73 PLN/mies.) Ile faktycznie zużywamy i płacimy? www.esco.krakow.pl

18 ISO 9001:2000 Zestaw 3 kolektorów o powierzchni około 6 m. kw. w warunkach polskich odbiera około 1000 kWh energii słonecznej na każdy metr kwadratowy. Sprawność średnioroczna wytwarzania cwu wynosi około 50%. Otrzymujemy około 3000 kWh energii cieplnej, o wartości Przy zastąpieniu nią energii elektrycznej – 3000 kWh x 0,50 PLN/kWh = 1500 PLN Przy zastąpieniu nią gazu GZ 50 – 3000 kWh x 0,20 PLN/kWh = 600 PLN Problem niekoherentności podaży i popytu – najwięcej energii mamy w południe, gdy nie zużywamy cwu, a najmniej w nocy i rano gdy jej potrzebujemy. Ponadto aby zaspokoić potrzeby w okresie zimowym musielibyśmy znacznie przewymiarować układ. Zwykle układ solarny pozwala na pokrycie 60 – 65% potrzeb na cwu. Przy konieczności poniesienia nakładów na wykonanie takiej instalacji na poziomie 11500 PLN (po uwzględnieniu rabatów) proste okresy zwrotu kształtują się na poziomie około 8 lat dla energii elektrycznej i około 19 lat dla gazu ziemnego. Tempo zwrotu w przypadku zastosowań innych niż domki jednorodzinne (baseny, szpitale jest zdecydowanie wyższa). Dla upowszechnienia tej formy energii odnawialnej konieczne jest zatem zewnętrzne wsparcie finansowe www.esco.krakow.pl WARTOŚĆ WYTWARZANEJ ENERGII

19 ISO 9001:2000 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.Oszacowanie popytu Liczba zainteresowanych gospodarstw Jakie źródło energii zastępujemy (en. elektr, GZ 50, gaz płynny, olej opałowy, węgiel)? Jaki jest zapotrzebowanie (ile energii (paliwa) zużywają poszczególne gospodarstwa)? Jak się to ma do standardów (niski 30 ltr/osobę na dobę, przeciętny 30-60 ltr/os/dobę, wysoki 60-100 lt/os/dobę)? 2.Dostępne źródła dofinansowania bezzwrotnego – w kontekście podmiotów beneficjentów. 3.Dostępne źródła dofinansowania zwrotnego – w kontekście podmiotów kredytobiorców. 4.Oszacowanie możliwego udziału własnego Wkład własny odbiorcy – pierwsza wpłata co najmniej 15 - 20% Raty comiesięczne z oszczędności – 50-60% wartości rachunków w części dotyczącej wytwarzania c.w.u. 5.Liczba instalacji i ich wielkość (1,2-1,5 m 2 kolektora płaskiego/osobę, 0,8-1,0 m 2 kolektora próżniowego/osobę) www.esco.krakow.pl

20 ISO 9001:2000 DOFINANSOWANIE Dostępne źródła dofinansowania bezzwrotnego – w kontekście prywatnych podmiotów beneficjentów. Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać dotację bezpośrednio z NFOŚiGW? Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać dotację bezpośrednio z WFOŚiGW? Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać kredyt umarzalny częściowo z tych instytucji ? Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać dotację bezpośrednio z GFOŚiGW? Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać dotację bezpośrednio z MRPO? Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać kredyt preferencyjny z BOŚ ? Czy właściciel domku jednorodzinnego może uczestniczyć w przedsięwzięciu spłacanym w formule ESCO? Czy na pewno w Polsce jest realizowana polityka wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii ? www.esco.krakow.pl

21 ISO 9001:2000 BUDOWA W FORMULE ESCO MAŁOPOLSKA AGENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA. Organizacja przedsięwzięcia Ewentualnie przygotowanie wniosków o dotacje PRZEDSIĘBIORSTWO OSZCZĘDZANIA ENERGII ESCO Finansowanie przedsięwzięcia Realizacja prac budowlanych Konserwacja systemów, rozliczanie Opcjonalnie ESCO jest właścicielem systemu i wynajmuje go INWESTOR (WŁAŚCICIEL DOMKU) Wniesieniu wkładu własnego, co najmniej 15-20% wartości inwestycji Udział w wyborze systemu Spłata inwestycji lub opłacanie jego wynajmu (do 6 lat, około 60% dotychczasowych wydatków na przygotowanie c.w.u.) ZABEZPIECZENIA Poręczenie gminy (np. GFOŚ), lub fundacji, stowarzyszenia o stałych przychodach, Zabezpieczenie z zakładu pracy umożliwiające cesję z wynagrodzeń (trudność prawna) Umowa przewłaszczenia urządzeń Weksel wraz z deklaracją Czy taka konstrukcja przedsięwzięcia umożliwia pozyskanie dotacji z MRPO, WFOŚ lub NFOŚ? www.esco.krakow.pl

22 ISO 9001:2000 DOFINANSOWANIE MRPO 7.2. Beneficjenci : 1.JST, ich związki i stowarzyszenia. 2.Jedn. Organ JST posiadające osobowość prawną 3.Administracja rządowa 4.Parki narodowe i krajobrazowe 5. ZOZy działające w publicznym systemie ochrony zdrowia 6.Jednostki naukowe 7.Szkoły wyższe 8.Organizacje pozarządowe 9.Kościoły, związki wyznaniowe i ich osoby prawne 10.Przedsiębiorcy www.esco.krakow.pl

23 ISO 9001:2000 DOFINANSOWANIE MRPO 7.2. Maksymalny udział środków UE – 85% wydatków kwalifikowanych projektu Minimalny wkład własny beneficjenta – 15% Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLN Minimalna kwota wsparcia – 20 000 PLN Maksymalna kwota wsparcia – 5 000 000 PLN www.esco.krakow.pl WskaźnikPozycjaJednostka miary Wartość bazowa Wartość zakładana 2013 ProduktuLiczba projektów (jednostek) wybudowanych służących produkcji z OZE szt024 RezultatuIlość energii wytworzonej z OZEMWh04 RezultatuRedukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO 2 Mg/rok012 RezultatuIlość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu MW/rok (?) 035

24 ISO 9001:2000 DOFINANSOWANIE WFOŚiGW Par.6.1. Ze środków Funduszu może być przyznana dotacja dla: h) organizacji społecznych (w tym stowarzyszeń) oraz fundacji, których celem statutowym jest ochrona środowiska - na konkretne zadania proekologiczne, m) wojewódzkich osób prawnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, n) dla stowarzyszeń sportowych i klubów sportowych na zadania związane z likwidacją niskiej emisji i ochrony wód w obiektach sportowych, zadrzewianie i urządzanie terenów zielonych oraz na budowę instalacji dotyczących czystych źródeł energii, p) inwestorów (z wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych) realizujących zadania w zakresie: 3. budowy źródeł ciepła o mocy do 50 kW jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii, poza bateriami i kolektorami słonecznymi, dla których moc nie przekracza 10 kW, 6. modernizacji źródeł ciepła o mocy do 50 kW, jeżeli w jej wyniku następuje zmniejszenie zużycia energii co najmniej o 25%, którzy na ich wykonanie zaciągnęli pożyczki w bankach wytypowanych przez Fundusz, mających minimum 5 placówek na terenie województwa małopolskiego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – na pomoc w spłacie do 75 % odsetek od takich pożyczek, a dla budowy źródeł ciepła o mocy do 50 kW jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii oraz baterii i kolektorów słonecznych, dla których moc nie przekracza 10 kW 90% odsetek od takich pożyczek, dla których oprocentowanie nie przekracza 1,20 stopy redyskonta weksli, www.esco.krakow.pl

25 ISO 9001:2000 DOFINANSOWANIE WFOŚiGW Par. 7 1. Na konkretne zadanie ten sam podmiot może otrzymać ze środków Funduszu albo dotację, albo pożyczkę. 2. Pożyczki i dotacje nie będą udzielane: a) na dofinansowanie części składowej noworealizowanego zadania inwestycyjnego lub jego całości, jeżeli ich wykonanie wynika z wymogów ochrony środowiska, z mocy prawa obciążających projektanta i inwestora, d) na zadania lub ich części zrealizowane przed datą podjęcia decyzji o ich finansowaniu przez odpowiedni organ Funduszu. e) na zadania realizowane w systemie ESKO. 3. W przypadku zadań związanych z modernizacją kotłowni, Fundusz dofinansowuje zadania, w których moc likwidowanej i budowanej kotłowni wynosi minimum 50 kW. Dla kolektorów słonecznych montowanych samodzielnie (bez kotłowni) min. moc wynosi 10 kW. Fundusz finansuje źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach, jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii. www.esco.krakow.pl

26 ISO 9001:2000 DOFINANSOWANIE NFOŚiGW Projekt programu finansowania OZE oraz obiektów wysokosprawnej kogeneracji ze środków subfunduszu opłat zastępczych i kar naliczanych na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne jest w trakcie weryfikacji i może ulec zmianom. do 0,5 tys. zł/m2 powierzchni zainstalowanego kolektora - dla kolektorów słonecznych, do 3,6 tys. zł/kWe – dla ogniw fotowoltaicznych minimalna wartość wynosi 20 mln zł dotacja - maksymalnie 20% kosztów, ale nie więcej niż 15 mln zł; pożyczka - maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 mln zł, oprocentowanie 0,3 s.r.w. w skali roku, okres kredytowania do 15 lat OZE finansowane w ramach projektów termomodernizacyjnych – do 100 % kosztów kwalifikowanych, przy czym procentowy udział środków NF w koszcie całkowitym przedsięwzięcia dla dotacji do 50 %, dla pożyczek do 80 % www.esco.krakow.pl

27 ISO 9001:2000 WNIOSKI 1.Inwestycje w systemy solarne do wspomagania przygotowania c.w.u. w przypadku zastępowania gazu ziemnego mają długi okres zwrotu i wymagają silnego wsparcia. 2.Przedsięwzięcia typu esco mogą być doskonałą dźwignią wspierającą przedsięwzięcia, które trudno zakwalifikować do różnych funduszy pomocowych. Esco to również ciekawy komponent innowacyjności, który może wyróżnić wniosek o dotację. 3.Brak jest wśród programów pomocowych systemu bezpośrednich dotacji dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Konieczna jest tu inicjatywa samorządu terytorialnego. 4.Najciekawszą ofertę wsparcia OZE daje MRPO (do 85% dotacji). Konieczna jest tu inicjatywa samorządu terytorialnego. 5.Zarówno w przypadku organizacji w formule esco jak i z udziałem MRPO możliwe (a nawet konieczne) jest wyodrębnienie właściciela zastępczego, który wynajmuje urządzenia, a później je odsprzedaje. 6.Energetyka solarna to nie tylko ekonomia i matematyka. To przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, klimatu, zrównoważony rozwój. www.esco.krakow.pl

28 ISO 9001:2000 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.esco.krakow.pl Janusz Mazur Janusz.Mazur@esco.krakow.pl Tel. 12 6465 370 Fax 12 6465 371


Pobierz ppt "ISO 9001:2000 ORGANIZACJA PROJEKTU INSTALACJI OGRZEWANIA CWU PRZY POMOCY PANELI SŁONECZNYCH Janusz Mazur Prezes Zarządu, POE ESCO Sp. z o.o www.esco.krakow.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google