Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków w oparciu o platformę PPP Henryk Świtowski PRO-ECO INVEST S.A. ul.Podzamcze 26/3 31-003 KRAKÓW tel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków w oparciu o platformę PPP Henryk Świtowski PRO-ECO INVEST S.A. ul.Podzamcze 26/3 31-003 KRAKÓW tel."— Zapis prezentacji:

1

2 Budowa przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków w oparciu o platformę PPP Henryk Świtowski PRO-ECO INVEST S.A. ul.Podzamcze 26/ KRAKÓW tel. (48)(12)

3 Cel prezentacji Identyfikacja potencjalnego projektu (pozyskanie Partnera Publicznego) oraz zrealizowanie go w możliwie najszybszym czasie jako innowacyjnego projektu pilotażowego z pozyskaniem środków na jego realizację. Pozyskanie niezbędnych informacji od potencjalnych Partnerów Publicznych, które posłużą do udoskonalenia budowanego modelu biznesowego oraz konstrukcji finansowania tego typu zadań.

4 Usługi w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków realizowane są na terenach intensywnie zabudowanych w sposób zbiorowy (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) lub na terenach o zabudowie rozproszonej w sposób indywidualny (ustawy: Prawo budowlane, Prawo wodne, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Jak rozwiązać problemy oczyszczania ścieków?

5 Decydować powinien zdrowy rachunek ekonomiczny… W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne… Tereny położone z dala od skupisk ludzkich najatrakcyjniejszymi terenami do zamieszkania.... jak również do inwestowania… a to dobra informacja dla wielu samorządów lokalnych zainteresowanych rozwojem.

6 Co się bardziej opłaci? Koszty budowy kanalizacji zbiorczej 1metr = 200 do 350 zł 1km = do zł 10 km = do zł Czy warto zakopywać publiczne pieniądze???

7 Warto rozważyć alternatywę Koszt budowy przydomowej, mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków dla 4-5 mieszkańców już od... ok do zł Koszt budowy lokalnej, mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków dla ok.120 mieszkańców = ok zł

8 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o platformę PPP - Konieczność pozyskania niezbędnych informacji - Wybór najkorzystniejszego wariantu. - Ocena możliwości pozyskania środków unijnych do realizacji projektu. - Ustalenie opłaty miesięcznej możliwej do akceptacji przez społeczność lokalną. - Ustalenie wysokości możliwych dopłat przez gminę.

9 OFERTA PARTNERA PRYWATNEGO W oparciu o pozyskane szczegółowe informacje podmiot prywatny przedstawi ofertę adresowaną do konkretnego Partnera Publicznego wraz głównymi parametrami, wynikającymi z zastosowanego modelu biznesowego, ofertę zależną od wybranego oraz dostępnego sposobu finansowania.

10 OFERTA PARTNERA PRYWATNEGO Podstawowe parametry: 1. Opłata przyłączeniowa (wkład własny). 2. Opłata miesięczna ponoszona przez mieszkańców. 3. Dopłata gminy do opłaty miesięcznej. 4. Długość trwania kontraktu np. 5, 10, 15 lat. 5. Szczegółowy Kontrakt regulujący zobowiązania każdego z uczestników Projektu: tj. Partnera Publicznego, Prywatnego oraz Mieszkańców.

11 PORÓWNANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI dla rodziny 5-cio osobowej 1. Zbiornika szczelnego przyjęto 100litrów/osobę/dobę 0,5m3 x 30dni = 15m3/miesiąc Koszt wywozu 1m3 nieczystości to zł netto* Całkowity miesięczny koszt eksploatacji szamba 225 zł 2. Kanalizacja zbiorcza – od 2,50 zł do 4,00 zł i… więcej za 1m3 – to opłaty ponoszone przez mieszkańców. Faktyczny koszt oczyszczenia 1m3 ścieków to kwoty znacznie wyższe– dopłaty z budżetu w wielu gminach są naprawdę znaczące.

12 PRZYKŁAD OBRAZUJĄCY POTRZEBY INWESTYCYJNE ORAZ MOŻLIWOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI KANALIZACJI ZBIORCZEJ AGLOMERACJA X Z PODZIAŁEM NA PODSTAWOWE JEDNOSTKI OSADNICZE PJOIlość przyłączy Liczba mieszkańcówSuma sieci w km PJO PJO PJO PJO PJO PJO SUMA Planowana oczyszczalnia na 1000 m3/dobę Szacowane koszty realizacji inwestycji zł. netto

13 FAKTY i PROGNOZA NA PRZYSZŁOŚĆ Realia: Przy założonej strukturze finansowania, gmina nie posiada samodzielnie wystarczającej zdolności kredytowej do realizacji inwestycji w założonym etapie I. Aktualna cena w sąsiednim Przedsiębiorstwie dostarczającym usługi oczyszczania ścieków wynosi obecnie 3,60 zł/m3 netto (3,85 PLN/m3 brutto). Prognozowana stawka opłaty za odbiór ścieków po wspólnej realizacji I etapu inwestycji, która zostanie zakończona w 2012 roku, wzrośnie blisko pięciokrotnie (o ponad 15 PLN brutto) w stosunku do aktualnej stawki.

14 Przydomowe i lokalne systemy. Jaką technologię wybrać? Osadnik gnilny wraz drenażem rozsączającym w krajach rozwiniętych EU traktowany jest już jako przeżytek, ponieważ nie odpowiada aktualnemu stanowi techniki… i nie może być już stosowany…!

15 Kryteria wyboru technologii Partner Prywatny dokonując wyboru technologii zdaje sobie sprawę, że od właściwego wyboru zależeć będzie jego sukces i potencjalne, założone zyski… Kryteria wyboru: - Koszty inwestycyjne - Koszty eksploatacyjne - Bezawaryjność - Łatwość obsługi (bezobsługowość?) - Możliwość monitoringu oraz szybkiej reakcji na potencjalne nieprawidłowości.

16 Systemy oczyszcz a nia ścieków Na rynku dostępne są zaawansowane technologie (w przeciwieństwie do popularnych na rynku pseudo-oczyszczalni – plastikowych kilkukomorowych zbiorników gnilnych wraz z drenażem rozsączającym) zapewniające spełnienie przyszłych, ostrzejszych norm związanych z ochroną środowiska.

17 MarineFAST ® obecnie montowany wewnątrz kadłuba nowego amerykańskiego lotniskowca CVN 77 CVN-76

18 Minimalizacja kosztów Im większa oczyszczalnia ścieków tym mniejszy koszt inwestycyjny przypadający na 1 mieszkańca oraz mniejsze koszty eksploatacyjne.

19 Zagrożenia realizacji projektu - Brak możliwości odprowadzenia ścieków oczyszczonych. - Brak wiarygodnych informacji związanych z faktycznym stanem poszczególnych domostw. - Niestosowanie się użytkowników do zaleceń eksploatacyjnych.

20 Koszty eksploatacji oczyszczalni 1. Koszty zużycia energii elektrycznej do napędu dmuchawy – ponosi właściciel. Miesięczne koszty energii elektrycznej: od 15 zł ************************ 2. Koszty utylizacji osadów –ponosi operator. 3. Koszty przeglądów oraz nadzoru - ponosi operator.

21 Przykładowa przydomowa oczyszczalnia ścieków zbudowana w oparciu o zbiorniki PEHD

22 Dostępne systemy zamieniające szamba na oczyszczalnię

23 Przykładowa lokalna oczyszczalnia ścieków dla budynków apartamentowych w Kościelisku – dla ok.100 osób - inwestycja w trakcie realizacji

24 Oczyszczalnia ścieków - pod parkingiem – dla budynków apartamentowych w Kościelisku – dla ok.100 osób – po zakończeniu inwestycji.

25 Niektóre systemy mogą być montowane również w oparciu o powszechnie dostępne lub istniejące zbiorniki żelbetowe.

26 PRO-ECO INVEST S.A. partnerem Gmin w rozwiązywaniu problemów z oczyszczaniem ścieków.

27 Dziękujemy za uwagę!...i zapraszamy do współpracy! PRO-ECO INVEST S.A. ul.Podzamcze 26/ KRAKÓW tel. (12) fax. (12)


Pobierz ppt "Budowa przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków w oparciu o platformę PPP Henryk Świtowski PRO-ECO INVEST S.A. ul.Podzamcze 26/3 31-003 KRAKÓW tel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google