Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariusz Bryła Dyrektor Działu Doradztwa Collect Consulting S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariusz Bryła Dyrektor Działu Doradztwa Collect Consulting S.A."— Zapis prezentacji:

1 Mariusz Bryła Dyrektor Działu Doradztwa Collect Consulting S.A.
Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Mariusz Bryła Dyrektor Działu Doradztwa Collect Consulting S.A. Płock 2012

2 Prezentowane zagadnienia
Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Przyczyny realizacji inwestycji w formule PPP Oczekiwania Podmiotu Publicznego Oczekiwania Partnera Prywatnego Przykład analizy PPP Wyniki analizy PPP Wnioski; Pytania i odpowiedzi.

3 Przyczyny realizacji inwestycji w formule PPP
Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Determinacje podmiotu Publicznego do realizacji przedsięwzięć PPP Brak środków własnych Podmiotu Publicznego Brak możliwości zwiększenia zobowiązań dłużnych przez Podmiot Publiczny Coraz mniejsze możliwości uzyskania dotacji Wniosek: Podstawą realizacji przedsięwzięć PPP nie jest rachunek ekonomiczny tylko brak środków pieniężnych.

4 Oczekiwania Podmiotu Publicznego
Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Oczekiwania Podmiotu Publicznego: Realizacja inwestycji o charakterze publicznym Zarządzanie wytworzonym majątkiem Przejęcie większości ryzyk, a przede wszystkim ryzyka popytu Przejęcie inwestycji po zakończeniu trwania umowy Wkład Podmiotu Publicznego: Grunt Dopłata do budowy (sporadycznie) Dopłata w trakcie eksploatacji (praktycznie nie występuje)

5 Oczekiwania Partnera Prywantego
Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Cel Partnera Prywatnego ZYSK ( zwrot zainwestowanego kapitału – nakładów inwestycyjnych) ZYSK ( spłata zaciągniętych zobowiązań) ZYSK ( pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych) ZYSK Wkład Partnera Prywatnego: Środki pieniężne Doświadczenie Know-how

6 Parking wielopoziomowy
Przykład analizy PPP Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Parking wielopoziomowy Założenia: Liczba miejsc parkingowych miejsc Przestrzeń komercyjna 3,7 tys. m2 Koszt budowy mln zł Średnia frekwencja 70 % Przewidywany okres eksploatacji 30 lat Opłata parkingowa 3,00 zł/h Opłata za przestrzeń komercyjna 60 zł/m2 Finansowanie przedsięwzięcia 70 % kredyt

7 Kalkulacja Podmiotu Publicznego Wynik operatora miejskiego (MZDiM)
Przykład analizy PPP Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Kalkulacja Podmiotu Publicznego Przychody Ilość Cena Wartość Liczba godzin parkowania 42 441 3,00 Przychody z komercji 3 700 60,00 Łączne przychody Koszty działalności Zużycie materiałów i energii Usługi obce 56 042 Podatki i opłaty Wynagrodzenia 16 883 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 545 Pozostałe koszty rodzajowe 11 685 Łączne koszty Wynik operatora miejskiego (MZDiM) 72 522

8 Kalkulacja Partnera Prywatnego Wynik Partnera Prywatnego
Przykład analizy PPP Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Kalkulacja Partnera Prywatnego Przychody Ilość Cena Wartość Liczba godzin parkowania 42 441 2,44 Przychody z komercji 3 700 60,00 Łączne przychody Koszty działalności Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 56 042 Usługi obce 20 145 Podatki i opłaty 34 018 Wynagrodzenia 16 883 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 545 Pozostałe koszty rodzajowe 11 685 Odsetki od kredytu Łączne koszty Wynik Partnera Prywatnego

9 Wynik Partnera Prywatneg
Wyniki analizy PPP Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Porównanie wariantów Publiczny Prywatny Różnica Łączne przychody Koszty działalności Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 56 042 Usługi obce 20 145 Podatki i opłaty 34 018 Wynagrodzenia 16 883 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 545 Pozostałe koszty rodzajowe 11 685 Odsetki od kredytu Łączne koszty Wynik Partnera Prywatneg 72 522

10 Podsumowanie Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Dlaczego ??? Sposób ewidencji kosztów Zarządca JST (MZDiM) nie ewidencjonuje kosztów amortyzacji oraz obsługi długu 2. Mniejszy przychód ze sprzedaży Partnera Prywatnego przy tej samej cenie Zarządca JST (MZDiM)  netto = brutto (opłata parkingowa nie jest opodatkowana VAT) -> Przychód 3,00 zł/h parkowania Partner Prywatny  w cenie 3,00 zł brutto jest podatek VAT w wysokości 0,56 zł -> Przychód 2,44 z/h parkowania 3. Większa ilość kosztów po stronie Partnera Prywatnego Partner Prywatny płaci podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości początkowej środka trwałego (34 tys. zł/m-c)

11 Wnioski Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP 1. Konieczność zrekompensowania Partnerowi Prywatnemu niższych przychodów i wyższych kosztów działalności poprzez: Podwyższenie ceny za parkowanie do 6,89 brutto zł/h (8,48 brutto zł/h) (brak akceptacji społecznej dla takiej ceny) Konieczność partycypacji JST w kosztach budowy lub dopłat do godziny parkowania

12 Dziękuję Państwu za udział w prezentacji Mariusz Bryła
Pytania i odpowiedzi Dziękuję Państwu za udział w prezentacji Mariusz Bryła Dyrektor Działu Doradztwa Telefon:


Pobierz ppt "Mariusz Bryła Dyrektor Działu Doradztwa Collect Consulting S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google