Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Płock 2012 Mariusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Płock 2012 Mariusz."— Zapis prezentacji:

1 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Płock 2012 Mariusz Bryła Dyrektor Działu Doradztwa Collect Consulting S.A.

2 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Prezentowane zagadnienia Przyczyny realizacji inwestycji w formule PPP Oczekiwania Podmiotu Publicznego Oczekiwania Partnera Prywatnego Przykład analizy PPP Wyniki analizy PPP Wnioski; Pytania i odpowiedzi. Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP

3 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Przyczyny realizacji inwestycji w formule PPP Determinacje podmiotu Publicznego do realizacji przedsięwzięć PPP Brak środków własnych Podmiotu Publicznego Brak możliwości zwiększenia zobowiązań dłużnych przez Podmiot Publiczny Coraz mniejsze możliwości uzyskania dotacji Wniosek: Podstawą realizacji przedsięwzięć PPP nie jest rachunek ekonomiczny tylko brak środków pieniężnych. Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP

4 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Oczekiwania Podmiotu Publicznego Oczekiwania Podmiotu Publicznego: Realizacja inwestycji o charakterze publicznym Zarządzanie wytworzonym majątkiem Przejęcie większości ryzyk, a przede wszystkim ryzyka popytu Przejęcie inwestycji po zakończeniu trwania umowy Wkład Podmiotu Publicznego: Grunt Dopłata do budowy (sporadycznie) Dopłata w trakcie eksploatacji (praktycznie nie występuje) Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP

5 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Oczekiwania Partnera Prywantego Cel Partnera Prywatnego ZYSK ( zwrot zainwestowanego kapitału – nakładów inwestycyjnych) ZYSK ( spłata zaciągniętych zobowiązań) ZYSK ( pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych) ZYSK Wkład Partnera Prywatnego: Środki pieniężne Doświadczenie Know-how Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP

6 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Przykład analizy PPP Parking wielopoziomowy Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Założenia: Liczba miejsc parkingowych 400 miejsc Przestrzeń komercyjna3,7 tys. m 2 Koszt budowy 40 mln zł Średnia frekwencja 70 % Przewidywany okres eksploatacji 30 lat Opłata parkingowa 3,00 zł/h Opłata za przestrzeń komercyjna60 zł/m 2 Finansowanie przedsięwzięcia 70 % kredyt

7 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Przykład analizy PPP Kalkulacja Podmiotu Publicznego Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP PrzychodyIlośćCenaWartość Liczba godzin parkowania , Przychody z komercji , Łączne przychody Koszty działalnościWartość Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty0 Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 545 Pozostałe koszty rodzajowe Łączne koszty Wynik operatora miejskiego (MZDiM)72 522

8 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Przykład analizy PPP Kalkulacja Partnera Prywatnego Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP PrzychodyIlośćCenaWartość Liczba godzin parkowania , Przychody z komercji , Łączne przychody Koszty działalnościWartość Amortyzacja148 Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 545 Pozostałe koszty rodzajowe Odsetki od kredytu Łączne koszty Wynik Partnera Prywatnego

9 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Wyniki analizy PPP Porównanie wariantów Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP PublicznyPrywatnyRóżnica Łączne przychody Koszty działalności Amortyzacja0148 Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Odsetki od kredytu Łączne koszty Wynik Partnera Prywatneg

10 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Podsumowanie Dlaczego ??? Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP 1.Sposób ewidencji kosztów Zarządca JST (MZDiM) nie ewidencjonuje kosztów amortyzacji oraz obsługi długu 2. Mniejszy przychód ze sprzedaży Partnera Prywatnego przy tej samej cenie Zarządca JST (MZDiM) netto = brutto (opłata parkingowa nie jest opodatkowana VAT) -> Przychód 3,00 zł/h parkowania Partner Prywatny w cenie 3,00 zł brutto jest podatek VAT w wysokości 0,56 zł -> Przychód 2,44 z/h parkowania 3. Większa ilość kosztów po stronie Partnera Prywatnego Partner Prywatny płaci podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości początkowej środka trwałego (34 tys. zł/m-c)

11 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Wnioski Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP 1. Konieczność zrekompensowania Partnerowi Prywatnemu niższych przychodów i wyższych kosztów działalności poprzez: Podwyższenie ceny za parkowanie do 6,89 brutto zł/h (8,48 brutto zł/h) (brak akceptacji społecznej dla takiej ceny) Konieczność partycypacji JST w kosztach budowy lub dopłat do godziny parkowania

12 Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Pytania i odpowiedzi Dziękuję Państwu za udział w prezentacji Mariusz Bryła Dyrektor Działu Doradztwa Telefon:


Pobierz ppt "Copyright © Collect Consulting S.A.www.collect.pl Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Płock 2012 Mariusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google