Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 SYMULACYJNA ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO POŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI IBM SPSS I R Małgorzata KRZCIUK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 SYMULACYJNA ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO POŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI IBM SPSS I R Małgorzata KRZCIUK."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 SYMULACYJNA ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO POŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI IBM SPSS I R Małgorzata KRZCIUK

2 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Zastosowane narzędzia ESSENTIALS FOR R 19 R SPSS 19

3 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Wykres: Dane wykorzystane w analizie

4 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Podsumowanie modelu i oszacowań parametrów Zmienna zależna: Liczba ludności w Polsce w wieku przedprodukcyjnym w mln osób Równanie Model - Podsumowanie Oceny parametrów R2R2 Fdf1df2 Istotność Stałab1 Liniowy, ,168113,00010,871-,261 Logarytmiczny,902120,087113,00011,435-1,425 Potęgowy,87893,200113,00011,725-,160 Wykładniczy, ,423113,00011,049-,030 Tabela wynikowa: P odsumowanie modelu i oszacowań parametrów

5 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Tabela wynikowa: Współczynniki dla trendu wykładniczego Zmienną zależną jest ln(Liczba ludności w Polsce w wieku przedprodukcyjnym w mln osób). Współczynniki niestandaryzowane Współczynniki standaryzowane Statystyka t Istotność BBłądBeta Sekwencja obserwacji -,030,001-, ,715,000 (stała) 11,049,067165,542,000

6 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Kolejne realizacje danych źródłowych generowane w oparciu o trend wykładniczy: Składnik losowy ξ t generowany w oparciu o rozkład normalny z wartością oczekiwaną zero i z odchyleniem standardowym równym odchyleniu standardowemu reszt dla powyższego modelu po linearyzacji

7 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Prognozy na okres kolejny (T=16) oraz oceny wariancji ex ante wyznaczane w oparciu o trend: liniowy: logarytmiczny: potęgowy: wykładniczy:.

8 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Wykres: Dane rzeczywiste i wygenerowane za pomocą trendów (z uwzględnieniem prognoz)

9 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 względnego obciążenia prognoz: względnego pierwiastka błędu średniokwadratowego: względnego średniego błędu predykcji ex ante: względnego obciążenia estymatora wariancji ex ante predykcji: Statystyki na podstawie, których dokonana analiza wpływu poprawnej specyfikacji modelu to uzyskane symulacyjnie wartości:

10 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Okno poleceń z wprowadzoną procedurą BEGIN PROGRAM R

11 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Wyniki symulacji Miary Trendy LiniowyLogarytmicznyPotęgowyWykładniczy 12,421-8,955-9,6340,009 22,7549,0399,7121,274 31,3121,2391,2221, , , ,325-24,060 Tabela wynikowa: Przeprowadzona symulacja 1.względne obciążenie prognoz, 2.względny pierwiastek MSE, 3.względny średni błąd predykcji ex ante, 4.względne obciążenie estymatora V 2.

12 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Wykres: Błędy predykcji dla poszczególnych trendów

13 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Bibliografia: Biecek P.: Przewodnik po pakiecie R, GiS Oficyna wydawnicza, Wrocław Krzciuk M.: Symulacyjna analiza szeregu czasowego – połączenie możliwości IBM SPSS i R, W: Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Wyd. WSH Kielce, Patrykiejew A.: Wprowadzenie do metody Monte Carlo, UMCS, Lublin Żądło T., Wywiał J.: Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą pakietu SPSS, SPSS Polska, Kraków Netografia: Bank Danych Lokalnych, GUS [online], p_name=indeks, [ ]. IBM SPSS Deweloper Central [online], Rresources, [ ]. R Development Core Team: R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna 2009 [online], [ ].

14 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012 SYMULACYJNA ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO POŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI IBM SPSS I R Małgorzata KRZCIUK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google