Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zofia Hanusz i Joanna Tarasińska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zofia Hanusz i Joanna Tarasińska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie"— Zapis prezentacji:

1 Zofia Hanusz i Joanna Tarasińska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Porównanie symulacyjne wybranych testów wielowymiarowej normalności w modelu liniowym Zofia Hanusz i Joanna Tarasińska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie WISŁA 2010

2 Testy do badania p - wymiarowej normalności
p=2 (T. Ledwina, T. Inglot, M. Bogdan) p2 Metody analityczne: - uogólniające test Shapiro-Wilka (Srivastava, Royston, Srivastava & Hui), uogólniające testy oparte na kurtozie i skośności (Mardia, Small, Malkovich, Afifi) oparte na funkcji charakterystycznej (Arcones) Metody graficzne: Q-Q P-P

3 Tematyka badań Propozycja testu do badania wielowymiarowej normalności, opartego na teście Shapiro-Wilka Rozważenie wielowymiarowego liniowego modelu obserwacji Porównanie testu z dwoma innymi testami także opartymi na teście Shapiro-Wilka zaproponowanymi przez Srivastavę i Hui Porównanie poziomu istotności i mocy powyższych testów z testem Henze-Zirklera

4 Model H0: reszty Poziom istotności Moc
MPII(0) – jednostajny na elipsie MPVII(2) – wielowymiarowy t Mieszanina rozkładów normalnych

5 Test Shapiro-Wilka - niezależne zmienne losowe o tym samym rozkładzie
Statystyka Shapiro-Wilka (Shapiro, Wilk, 1965) : Wartości z tablic - wartości uporządkowane

6 Shapiro i Wilk (1968) zaproponowali przekształcenie
g, d, e – stałe z tablic zależne od n. Małe wartości statystyki wskazują brak normalności zmiennych.

7 Adaptacja statystyki G(W) do zmiennych wielowymiarowych
Srivastava i Hui (1987) zaproponowali uogólnienie testu Shapiro – Wilka, wykorzystując składowe główne.

8 W(i) są asymptotycznie niezależne
Niech W(i) są asymptotycznie niezależne Srivastava i Hui (1987) do testowania H0 zaproponowali Duże wartości M1 świadczą o braku normalności.

9 Srivastava i Hui (1987) zaproponowali także statystykę
która przy prawdziwości hipotezy H0 ma przybliżony rozkład: Test odrzuca normalność dla małych M2 .

10 Nasza propozycja: Gi są asymptotycznie niezależne
Lewy „ogon” rozkładu normalnego standardowego wskazuje na brak normalności.

11 Rozbieżności

12 ai z Tablicy Shapiro-Wilka
ai według Roystona

13 MPII(0) – jednostajny na elipsie
ai według Roystona ai z Tablicy Shapiro-Wilka

14 ai z Tablicy Shapiro-Wilka
ai według Roystona ai z Tablicy Shapiro-Wilka

15 MPVII – wielowymiarowy t
ai według Roystona ai z Tablicy Shapiro-Wilka

16 ai z Tablicy Shapiro-Wilka
ai według Roystona ai z Tablicy Shapiro-Wilka

17 Mieszanina rozkładów normalnych
ai według Roystona ai z Tablicy Shapiro-Wilka

18 ai z Tablicy Shapiro-Wilka
ai według Roystona ai z Tablicy Shapiro-Wilka

19

20 Empiryczny poziom istotności dla różnych liczebności (a=0,05)

21 Moc dla różnych liczebności (a=0,05)
MPII MPVII Mieszanina

22 Wnioski − Test Henze-Zirklera najlepiej zachowuje poziom istotności
W testach bazujących na wartościach obliczanych według Roystona (1992), test Henze-Zirklera okazał się lepszy od trzech pozostałych dla MPII i MPVII Dla MPII test oparty na średniej statystyk G(W) wykazywał się wyższą mocą niż M1 i M2 Małą moc wszystkich testów uzyskano dla mieszaniny rozkładów normalnym dla danych o niskiej korelacji

23 Literatura Hanusz Z., Tarasińska J. (2009). Simulation study for a test of multivariate normality based on Shapiro-Wilk’s statistic. Colloquium Biometricum 39, Johnson M.E.(1987). Multivariate Statistical Simulation, J. Wiley and Sons. Royston P. (1992). Approximation the Shapiro-Wilk W- test for non-normality, Statistics and Computing 2, Shapiro S.S., Wilk M.B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika 52, Shapiro S.S., Wilk M.B. (1968). Approximations for the null distribution of the W statistic. Technometrics 10, Srivastava M.S., Hui T.K. (1987). On assessing multivariate normality based on Shapiro-Wilk W statistic. Statistics & Probability Letters 5,


Pobierz ppt "Zofia Hanusz i Joanna Tarasińska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google