Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podejście modelowe metody reprezentacyjnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podejście modelowe metody reprezentacyjnej"— Zapis prezentacji:

1 Podejście modelowe metody reprezentacyjnej
Szacowanie średnich i frakcji w populacji na podstawie próby nielosowej z wykorzystaniem pakietu SPSS Podejście modelowe metody reprezentacyjnej Domański Paweł

2 Dane Dane, z których korzystam pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego przez KNS w ubiegłym roku, Informacje o rzeczywistej liczbie studentów na poszczególnych kierunkach pochodzą z rektoratu.

3 Badanie ankietowe przeprowadzone przez KNS w 2011 r.
Respondenci – 317-tu studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Metoda ankietowania – CAWI, Analiza danych – na podstawie podejścia modelowego, z wykorzystaniem pakietu SPSS.

4 Szacowane wartości Średnie wydatki na rozrywkę,
Średnie wydatki na xero, Frakcja studentów, którzy zdawali maturę rozszerzoną z matematyki.

5 Szacowanie średnich i frakcji
Predyktor średniej w populacji: Do obliczenia cząstkowych wartości sum szacowanych predyktorów w SPSS skorzystano z funkcji: Przekształcenia > Oblicz Wartości

6 Szacowanie błędu predykcji
Estymator błędu średniokwadratowego: przy czym:

7 Generowanie raportu z predyktorami
Utworzone składowe zsumować można korzystając z opcji: Analiza > Opis statystyczny > Statystyki opisowe…

8 Wartości predyktorów oraz ocena ich wariancji w oknie edytora raportów SPSS

9 Wartości predyktorów Szacuje się, że:
Frakcji w populacji - matematyka 0,37 Średniej w populacji - rozrywka 207,37 Średniej w populacji - xero 6,37 Szacuje się, że: w 37% zdawali na maturze matematykę na poziomie rozszerzonym, wydają średnio miesięcznie nieco ponad 207 zł w celach rozrywkowych, wydają średnio 6,37 zł miesięcznie w punktach xero.

10 Ocena wariancji predykcji
Ocena błędów predykcji Wartość Średniego frakcji – matematyka 0,0003 Średniego wartości średniej – rozrywka 28,1023 Średniego wartości średniej – xero 0,7299 Średniego względnego frakcji – matematyk 0,0009 Średniego względnego wartości średniej – rozrywka 0,1355 Średniego względnego wartości średniej – ksero 0,1145

11 Ocena średniego błędu predykcji
wartości frakcji studentów, którzy zdawali matematykę rozszerzoną na maturze odchyla się od badanej frakcji w populacji studentów przeciętnie o 0,0003 punktu procentowego. Ocena średniego błędu predykcji stanowi 0,09% wartości predyktora. wartości średniej kwoty przeznaczanej przez studentów na rozrywkę odchyla się od obserwowanej średniej w populacji studentów o przeciętnie ok. 28,10 zł. Ocena średniego błędu predykcji stanowi 13,55% wartości predyktora. wartości średniej kwoty wydawanej w punktach xero przez studentów odchyla się od obserwowanej średniej w populacji przeciętnie o ok. 73 grosze. Ocena średniego błędu predykcji stanowi 11,45% wartości predyktora.

12 Literatura Cassel C.M., Särdnal C.E., Wretman J.H., Foundations of Inference in Survey Sampling. John Wiley &Sons. New York – London – Sydney – Toronto 1977. Domański P., Krzciuk M., Miłek M., Ziuziański P.: Badania ankietowe w oparciu o próby nielosowe z wykorzystaniem programu SPSS. PITWIN, nr 2/2011. Wywiał J., Wprowadzenie do metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010

13 Dziękuję za uwagę

14 Porównanie struktury populacji i respondentów


Pobierz ppt "Podejście modelowe metody reprezentacyjnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google