Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oprac. Andrzej Sikorski Shigeto Tsuru. Zawodność mechanizmów rynkowych Przyczyny niedoskonałości rynku Wnioski Rola Ekonomistów Zadania dla ekonomistów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oprac. Andrzej Sikorski Shigeto Tsuru. Zawodność mechanizmów rynkowych Przyczyny niedoskonałości rynku Wnioski Rola Ekonomistów Zadania dla ekonomistów."— Zapis prezentacji:

1 Oprac. Andrzej Sikorski Shigeto Tsuru

2 Zawodność mechanizmów rynkowych Przyczyny niedoskonałości rynku Wnioski Rola Ekonomistów Zadania dla ekonomistów Podsumowanie Pytania do dyskusji

3 Teoria podziału ciągle jeszcze nie jest ustalona A. Samuelson Niewidzialna ręka rynku daje odpowiedź na problemy co? i jak?, ale nie dla kogo?

4 W praktyce mechanizmy rynkowe są zawodne, gdyż: 1. Ekonomiczne wskaźniki podlegają manipulacjom 2. Decyzje konsumentów nie są suwerenne 3. Efekty zewnętrzne odgrywają znaczącą rolę i nie mogą być pomijane

5 Wskaźniki barometryczne takie jak ceny, stawki płac czy stopy procentowe przestają być wyznaczane przez rynek i mogą być administrowane

6 Gospodarka znalazła się w stadium, gdzie firmy same wpływają na wzrost cen swoich produktów- kontrolują dostawców surowców i narzędzi Koncerny mają też wpływ na państwo Z kolei pracownicy dzięki związkom zawodowym mają wpływ na wysokość płac.

7 Zadziałał mechanizm odrynkowiania płac i stóp procentowych: Dzięki technologii i automatyzacji wydajność jest bardzo wysoka, a udział pracy w wartości produktu niski. Prowadzi to do podważenia sposobu produkcji opierającego się na wartości wymiennej W efekcie ceny czynników (płace i stopy procentowe) przestają być wyznaczane rynkowo

8 Decyzje konsumenta przestały być suwerenne: Zbyt duża jest asymetria informacji między producentem a konsumentem – nowoczesne produkty są zbyt złożone Producenci opracowali bardzo skuteczne metody wpływania na postawy konsumentów Konsumenci nie mają możliwości zgłaszania popytu na dobra

9 Wraz z rozwojem technologii pojawiły się nowe efekty zewnętrzne, np.: Zatruwanie środowiska Możliwe następstwa wykorzystania energii atomowej Zaczęły one odgrywać tak znaczącą rolę w procesach rynkowych, że nie mogą już być pomijane przy analizach.

10 Niedoskonałości powodują że mechanizmy wolnorynkowe przestają działać, nie zachodzi równowaga Należy zatem interweniować - sterować rynkiem

11 Taka sytuacja wymaga od ekonomistów zmiany podejścia. Ekonomiści powinni być gotowi do formułowania sądów normatywnych W badaniach należy uwzględniać efekty zewnętrzne Należy powrócić do idei Ekonomii Politycznej

12 Ekonomiści powinni przede wszystkim zająć się problemem podziału produktów, jako że: Postęp technologiczny spowodował że założenia ekonomii neoklasycznej nie sprawdzają się w tej dziedzinie Pilnie potrzebne są nie tyle teoretyczne wyjaśnienia, ale praktyczne rozwiązania.

13 Podstawową kwestią przy badaniu problemu podziału jest określenie koszyka minimów obywatelskich: Należy rozważyć sposób zapewnienia tego koszyka każdemu obywatelowi- czy lepszym rozwiązaniem jest zagwarantowanie dochodu, czy świadczenia w naturze. Lepszym, choć bardziej kosztownym (wyższe koszty administracyjne) rozwiązaniem, są świadczenia w naturze

14 Należy uwzględnić efekty zewnętrzne w wielkościach agregatowych: Muszą być uwzględniane szkody powodowane przez rozwój, np.: zniszczenie środowiska, gdyż one też wpływają na dobrobyt gospodarczy

15 Należy stosować inne niż PNB wyznaczniki dobrobytu- sprawdza się to w krajach rozwijających się, których głównym celem jest szybki wzrost, jednak w krajach rozwiniętych tempo wzrostu nie jest priorytetem

16 Należy zmienić podejście do czasu pracy w procesie produkcji: Cena czasu powinna zależeć nie tylko od jego ilości wydatkowanego na pracę, ale i od przyjemności płynącej z wykonywanej pracy.

17 Rozwój technologiczny i zmiany społeczne i gospodarcze powodują niedoskonałości rynku Mechanizmy wolnorynkowe przestają działać, zachodzi nierównowaga Znaczącą rolę zajmują wcześniej pomijane czynniki zewnętrzne Ekonomiści powinni przyjąć bardziej normatywne podejście

18 Czy zgadzasz się, że decyzje konsumentów nie są suwerenne i nie mają oni możliwości zgłaszania popytu na dobra? Czy zgadzasz się z tezą autora, że koncerny mają tak duży wpływ na rynek? Czy zgadzasz się, że w przypadku niedoskonałości rynkowych najlepszym rozwiązaniem jest administrowanie rynkiem? Czy zgadzasz się, że ekonomiści powinni przede wszystkim posługiwać się ekonomią normatywną?

19


Pobierz ppt "Oprac. Andrzej Sikorski Shigeto Tsuru. Zawodność mechanizmów rynkowych Przyczyny niedoskonałości rynku Wnioski Rola Ekonomistów Zadania dla ekonomistów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google