Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dawność – wszystkie instytucje prawa cywilnego, określające skutki prawne będące następstwem niewykonywania uprawnień przez czas określony w ustawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dawność – wszystkie instytucje prawa cywilnego, określające skutki prawne będące następstwem niewykonywania uprawnień przez czas określony w ustawie."— Zapis prezentacji:

1

2 Dawność – wszystkie instytucje prawa cywilnego, określające skutki prawne będące następstwem niewykonywania uprawnień przez czas określony w ustawie.

3  Należą do dawności:  zasiedzenie ( instytucja prawa rzeczowego art. 172- 176 kc )  przemilczenie ( instytucja prawa rzeczowego )  przedawnienie ( charakter ogólny, art. 117 – 123 kc )  terminy zawite ( charakter ogólny ) Dawność:

4 przedawnieniu ulegają tylko roszczenia majątkowe, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

5   roszczenia nie ulęgające przedawnieniu  roszczenie o zniesienie współwłasności z art. 220kc  roszczenia windykacyjne i posesoryjne z art. 223 kc  te które ulegają wygaśnięciu – o przywrócenie stanu poprzedniego czy wstrzymanie budowy ) Wyjątki:

6 zarzut przedawnienia uwzględnia się na wniosek uprawnionego a nie z urzędu. Po upływie terminu uprawniony może uchylić się od zaspokojenia roszczenia.

7   Ustawodawca dał także prawo dłużnikowi do zrzeczenia się uprawnienia wynikającego z przedawnienia.  Oświadczenie takie dłużnik może złożyć dopiero po upływie tego terminu.  Złożone wcześniej jest nieważne Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

8   Terminy wynikające z art. 117 kc są terminami ogólnymi.  Terminy szczególne są przewidziane w rożnych przepisach normujących określone stosunki prawne.  10 lat – ogólny termin przedawnienia  3 lata – termin przedawnia dla świadczeń okresowych i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Terminy przedawnienia

9 Terminy te nie mogą być przedłużane ani skracane przez czynność prawną.

10  1.Początek 2. zakłócenia – zawieszenia, przerwania 3. określenie końca terminu przedawniania Bieg terminów


Pobierz ppt "Dawność – wszystkie instytucje prawa cywilnego, określające skutki prawne będące następstwem niewykonywania uprawnień przez czas określony w ustawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google