Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedawnienie i terminy zawite

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedawnienie i terminy zawite"— Zapis prezentacji:

1 Przedawnienie i terminy zawite

2 Dawność Dawność – wszystkie instytucje prawa cywilnego, określające skutki prawne będące następstwem niewykonywania uprawnień przez czas określony w ustawie.

3 Dawność: Należą do dawności:
zasiedzenie ( instytucja prawa rzeczowego art kc ) przemilczenie ( instytucja prawa rzeczowego ) przedawnienie ( charakter ogólny, art. 117 – 123 kc ) terminy zawite ( charakter ogólny )

4 Art. 117 § 1 kc przedawnieniu ulegają tylko roszczenia majątkowe, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

5 Wyjątki: roszczenia nie ulęgające przedawnieniu
roszczenie o zniesienie współwłasności z art. 220kc roszczenia windykacyjne i posesoryjne z art. 223 kc te które ulegają wygaśnięciu – o przywrócenie stanu poprzedniego czy wstrzymanie budowy )

6 Art. 117 § 2 kc zarzut przedawnienia uwzględnia się na wniosek uprawnionego a nie z urzędu. Po upływie terminu uprawniony może uchylić się od zaspokojenia roszczenia.

7 Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia
Ustawodawca dał także prawo dłużnikowi do zrzeczenia się uprawnienia wynikającego z przedawnienia. Oświadczenie takie dłużnik może złożyć dopiero po upływie tego terminu. Złożone wcześniej jest nieważne

8 Terminy przedawnienia
Terminy wynikające z art. 117 kc są terminami ogólnymi. Terminy szczególne są przewidziane w rożnych przepisach normujących określone stosunki prawne. 10 lat – ogólny termin przedawnienia 3 lata – termin przedawnia dla świadczeń okresowych i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

9 Art. 118 kc Terminy te nie mogą być przedłużane ani skracane przez czynność prawną.

10 Bieg terminów Początek 2. zakłócenia – zawieszenia, przerwania
3. określenie końca terminu przedawniania


Pobierz ppt "Przedawnienie i terminy zawite"

Podobne prezentacje


Reklamy Google