Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zobowiązania – wybrane zagadnienia dr Magdalena Habdas dr Magdalena Habdas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zobowiązania – wybrane zagadnienia dr Magdalena Habdas dr Magdalena Habdas."— Zapis prezentacji:

1 Zobowiązania – wybrane zagadnienia dr Magdalena Habdas dr Magdalena Habdas

2 Pojęcie zobowiązania Rodzaj stosunku prawnego o cechach z art. 353 kc Rodzaj stosunku prawnego o cechach z art. 353 kc Podmiot uprawniony: wierzyciel (jego uprawnienia – wierzytelność) Podmiot zobowiązany: dłużnik (jego obowiązki – dług) Wierzytelność + dług = treść zobowiązania Przedmiot zobowiązania – świadczenie: wskazane treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika na rzecz wierzyciela

3 WIERZYTELNOŚĆ Swoiste prawo podmiotowe, które służy wierzycielowi Swoiste prawo podmiotowe, które służy wierzycielowi Jego wykonywanie nie może nosić znamion nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 kc) Jego wykonywanie nie może nosić znamion nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 kc) Roszczenie: jeżeli podmiot zobowiązania jest zindywidualizowany już w momencie powstania zobowiązania, a należne świadczenie jest od początku ściśle określone to wierzytelność od razu przyjmuje postać roszczenia (uprawnienia podmiotowo i przedmiotowo skonkretyzowanego) Roszczenie: jeżeli podmiot zobowiązania jest zindywidualizowany już w momencie powstania zobowiązania, a należne świadczenie jest od początku ściśle określone to wierzytelność od razu przyjmuje postać roszczenia (uprawnienia podmiotowo i przedmiotowo skonkretyzowanego)

4 DŁUG Korelat wierzytelności, oznacza zespół obowiązków, Korelat wierzytelności, oznacza zespół obowiązków, Wykonanie tych obowiązków ma celu zaspokojenie interesów wierzyciela – art. 354 par. 1 Wykonanie tych obowiązków ma celu zaspokojenie interesów wierzyciela – art. 354 par. 1 Podstawowy obowiązek: spełnienie świadczenia Podstawowy obowiązek: spełnienie świadczenia DŁUG A ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUG A ODPOWIEDZIALNOŚĆ dług: powinność spełnienia świadczenia Odpowiedzialność: dopuszczalność stosowania przymusu (sankcji)

5 Źródła zobowiązań 1. Czynność prawna (umowy, jednostronne czynności prawne, uchwały); 2. Czyny niedozwolone (delikty) 3. Bezpodstawne wzbogacenie 4. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 5. Decyzja administracyjna (np. wywłaszczenie) 6. Konstytutywne orzeczenie sądu (art. 64 k.c.)

6 Umowy zobowiązaniowe Największa doniosłość społeczna Największa doniosłość społeczna Umowa: kreuje stosunek zobowiązaniowy i kształtuje jego treść, ale: art. 56 k.c. Umowa: kreuje stosunek zobowiązaniowy i kształtuje jego treść, ale: art. 56 k.c. Umowy adhezyjne: model umowy indywidualnej niewystarczający przy masowej produkcji i wymiany towarów Umowy adhezyjne: model umowy indywidualnej niewystarczający przy masowej produkcji i wymiany towarów Umowa formułowana przez jedną stronę, druga strona do nie może przystąpić lub nie, Umowa formułowana przez jedną stronę, druga strona do nie może przystąpić lub nie, Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące Umowy wzajemne Umowy wzajemne Umowy nazwana i nienazwane Umowy nazwana i nienazwane

7 SWOBODA UMÓW Kompetencja do kształtowania przez podmioty wiążących je stosunków prawnych w drodze dwu-lub wielostronnych oświadczeń woli Kompetencja do kształtowania przez podmioty wiążących je stosunków prawnych w drodze dwu-lub wielostronnych oświadczeń woli Swoboda decydowania czy zawrzeć umowę, Swoboda decydowania czy zawrzeć umowę, Swoboda decydowania z kim zawrzeć umowę Swoboda decydowania z kim zawrzeć umowę Swoboda kształtowania treści umowy Swoboda kształtowania treści umowy Zasada swobody umów ma swoje ograniczenia: Art. 353 1 k.c. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

8 Sposoby zawierania umów Oferta i jej przyjęcie Oferta i jej przyjęcie Negocjacje Negocjacje Aukcja i przetarg Aukcja i przetarg Art. 66 i nast. k.c. Art. 66 i nast. k.c. Wzorce umów (art. 384 i nast. k.c.) Umowy konsumenckie- niedozwolone klauzule umowne (unfair contract terms) – art. 385 3 k.c.

9 WYBRANE PRAWA DO KORZYSTANIA Z RZECZY Najem – przepisy ogólne (659 i nast. k.c.), najem lokalu (art. 680 k.c.) Najem – przepisy ogólne (659 i nast. k.c.), najem lokalu (art. 680 k.c.) Ustawa z dnia 21.VI. 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Ustawa z dnia 21.VI. 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dzierżawa – art. 693 k.c. Dzierżawa – art. 693 k.c.


Pobierz ppt "Zobowiązania – wybrane zagadnienia dr Magdalena Habdas dr Magdalena Habdas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google