Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza o państwie i prawie Ćwiczenia nr 1. Definicja prawa Jakub Sieradzki2 Wskazanie wzoru zachowania Nakaz Zakaz Zezwolenie Określony adresat Określone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza o państwie i prawie Ćwiczenia nr 1. Definicja prawa Jakub Sieradzki2 Wskazanie wzoru zachowania Nakaz Zakaz Zezwolenie Określony adresat Określone."— Zapis prezentacji:

1 Wiedza o państwie i prawie Ćwiczenia nr 1

2 Definicja prawa Jakub Sieradzki2 Wskazanie wzoru zachowania Nakaz Zakaz Zezwolenie Określony adresat Określone okoliczności

3 Stosunek prawny Jakub Sieradzki3 Definicja Stosunek społeczny Co najmniej dwie strony Podmiot Osoba fizyczna Osoba prawna Ułomna osoba prawna Przedmiot Treść

4 Skutek prawny Jakub Sieradzki4 Prawne następstwo określonych normą prawną okoliczności Powstanie, zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego

5 Czynność prawna Jakub Sieradzki5 Art. 56. KC Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Art. 57. § 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne. § 2. Przepis powyższy nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że uprawniony nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem. Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

6 Prawo jako element kontroli społecznej Jakub Sieradzki6 1 Norma społeczna 2 Norma prawna 3 Stosowanie prawa

7 Prawo Jakub Sieradzki7 Prawo kontynentalne a prawo precedensowe Przestrzeganie prawa a stosowanie prawa Funkcje prawa – regulowanie życia społecznego (ład społeczny) Prawo a naród Świadomość prawna i kultura prawna Motywy przestrzegania prawa…

8 Norma prawna Jakub Sieradzki8 Elementy Adresat Okoliczności Wzór zachowania Cechy normy prawnej Generalno-abstrakcyjna Indyidualno-konkretna

9 Stosowanie prawa Jakub Sieradzki9 Sąd (organ) 1 Ustalenie stanu faktycznego 2 Podstawa normatywna 3 Wykładnia 4 Subsumpcja 5 Rozstrzygnięcie 6 Uzasadnienie

10 Wykładnia prawa Jakub Sieradzki10 Wiążąca a niewiążąca Autentyczna, legalna, praktyczna Doktrynalna Rodzaje wykładni: Gramatyczna, systemowa, celowościowa, historyczna, porównawcza, logiczna Wykładnia ćwiczenia


Pobierz ppt "Wiedza o państwie i prawie Ćwiczenia nr 1. Definicja prawa Jakub Sieradzki2 Wskazanie wzoru zachowania Nakaz Zakaz Zezwolenie Określony adresat Określone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google