Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza o państwie i prawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza o państwie i prawie"— Zapis prezentacji:

1 Wiedza o państwie i prawie
Ćwiczenia nr 1

2 Definicja prawa Wskazanie wzoru zachowania Określony adresat
Nakaz Zakaz Zezwolenie Określony adresat Określone okoliczności Jakub Sieradzki

3 Stosunek prawny Definicja Stosunek społeczny Co najmniej dwie strony
Podmiot Osoba fizyczna Osoba prawna Ułomna osoba prawna Przedmiot Treść Jakub Sieradzki

4 Skutek prawny Prawne następstwo określonych normą prawną okoliczności
Powstanie, zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego Jakub Sieradzki

5 Czynność prawna Art. 56. KC  Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Art. 57.  § 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne. § 2. Przepis powyższy nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że uprawniony nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem. Art. 58.  § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Jakub Sieradzki

6 Prawo jako element kontroli społecznej
1 Norma społeczna 2 Norma prawna 3 Stosowanie prawa Jakub Sieradzki

7 Prawo Prawo kontynentalne a prawo precedensowe
Przestrzeganie prawa a stosowanie prawa Funkcje prawa – regulowanie życia społecznego (ład społeczny) Prawo a naród Świadomość prawna i kultura prawna Motywy przestrzegania prawa… Jakub Sieradzki

8 Norma prawna Elementy Adresat Okoliczności Wzór zachowania
Cechy normy prawnej Generalno-abstrakcyjna Indyidualno-konkretna Jakub Sieradzki

9 Stosowanie prawa Sąd (organ) Jakub Sieradzki 1
Ustalenie stanu faktycznego 2 Podstawa normatywna 3 Wykładnia 4 Subsumpcja 5 Rozstrzygnięcie 6 Uzasadnienie Jakub Sieradzki

10 Wykładnia prawa Wiążąca a niewiążąca Autentyczna, legalna, praktyczna
Doktrynalna Rodzaje wykładni: Gramatyczna, systemowa, celowościowa, historyczna, porównawcza, logiczna Wykładnia ćwiczenia Jakub Sieradzki


Pobierz ppt "Wiedza o państwie i prawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google