Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Sabina Wencel Podstawy prawa dla ekonomistów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Sabina Wencel Podstawy prawa dla ekonomistów"— Zapis prezentacji:

1 Mgr Sabina Wencel Podstawy prawa dla ekonomistów
Umowa przedwstępna Mgr Sabina Wencel Podstawy prawa dla ekonomistów

2 Umowa przedwstępna Art. 389 KC i 390 KC,
Jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy, Użyteczność umowy przedwstępnej pojawia się w sytuacjach, gdy niezwłoczne zawarcie umowy definitywnej jest ze względu na istniejące przeszkody prawne lub faktyczne niemożliwe albo z jakichkolwiek powodów dla stron niedogodne, lecz chcą one zapewnić sobie zawarcie takiej umowy w przyszłości, Zawarcie umowy przedwstępnej jest świadczeniem.

3 Umowa przedwstępna może mieć charakter:
Jednostronnie zobowiązujący-wyłącznie jednej stronie przysługuje uprawnienie do żądania od drugiej strony by zawarła ona umowę, Dwustronnie zobowiązujący-uprawnienie takie ma każda ze stron względem drugiej strony.

4 Przesłanka ważności umowy przedwstępnej:
Art.389 KC Umowa przedwstępna jest ważna, jeśli zawiera istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, Należy wskazać minimalną treść umowy definitywnej, Nie wymaga zachowania formy szczególnej. Ma odpowiadać ogólnych przesłankom stawianym każdej czynności prawnej.

5 Termin zawarcia umowy przyrzeczonej:
Zgodnie z art. 389 § 2 KC strona uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej może w ciągu 1 roku wyznaczyć odpowiedni termin zawarcia umowy definitywnej, W zależności od tego, czy umowa przedwstępna jest jednostronnie lub dwustronnie zobowiązująca uprawniona może być jedna lub obie strony, Jeśli obie strony są zobowiązane i każda z nich wyznaczy termin to wiążący dla stron jest termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie, Jeżeli terminu nie wyznaczono to nie można żądać zawarcia umowy! Termin roczny ma charakter zawity i po jego upływie zobowiązanie z umowy przedwstępnej wygasa.

6 Skutki niezawarcia umowy przedwstępnej
Jeżeli strona zobowiązana bezpodstawnie uchyla się od zawarcia umowy może to wywołać dwojakiego rodzaju następstwa prawne: Skutek słabszy, Skutek silniejszy.

7 Przedawnienie roszczeń:
Art. 390 § 3 KC Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia w którym orzeczenie stało się prawomocne.


Pobierz ppt "Mgr Sabina Wencel Podstawy prawa dla ekonomistów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google