Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań Czynność prawna oraz oświadczenie woli przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań Czynność prawna oraz oświadczenie woli przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska."— Zapis prezentacji:

1 Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań Czynność prawna oraz oświadczenie woli przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska

2

3 W doktrynie rozróżnia się następujące rodzaje czynności prawnych: 1). Z uwagi na ilość oświadczeń woli stron potrzebnych do dokonania czynności prawnej:  Jednostronne, np. testament, porzucenie rzeczy, przyjęcie i odrzucenie spadku  Dwustronne tj. umowy, gdzie konieczne jest zgodne oświadczenie woli stron  Uchwały, które podejmowane są przez kolektywne organy korporacyjnych osób prawnych, 2). Z uwagi na status stron:  Między żyjącymi (inter vivos)  na wypadek śmierci (mortis causa) – ich skuteczność uzależniona jest od śmierci osoby, która czynności dokonała, korzyść z niej może zaś odnieść tylko osoba, która istnieje

4

5

6  Skutki czynności prawnej (art. 56 k.c.) Czynność prawna wywołuje skutki: - wyrażone w samej czynności, - wynikające z ustawy, - wynikające z zasad współżycia społecznego, - wynikające z ustalonych zwyczajów.

7  Oświadczenie woli - w rozumieniu prawa cywilnego jest to takie zachowanie się człowieka, które wyraża w sposób dostateczny zamiar (wolę) wywołania skutku prawnego, tj. ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego, - art. 60 k.c. - jest podstawowym i koniecznym elementem czynności prawnej, Podział oświadczeń woli na: - wyraźne, - dorozumiane (per facta concludentia),

8

9  Chwila złożenia oświadczenia woli: - oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie jest złożone z chwilą, gdy osoba ta mogła się zapoznać z jego treścią. Natomiast odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne jeżeli nastąpiło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej (art. 61 § 1 k.c.), - ta sama zasada dotyczy oświadczeń woli złożonych w postaci elektronicznej (Art. 61 § 2 k.c.),

10


Pobierz ppt "Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań Czynność prawna oraz oświadczenie woli przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google