Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny przygotowany przez: Justynę M. Bugaj Aleksandrę Fedaczyńską Radosława.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny przygotowany przez: Justynę M. Bugaj Aleksandrę Fedaczyńską Radosława."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny przygotowany przez: Justynę M. Bugaj Aleksandrę Fedaczyńską Radosława Rybkowskiego Centrum Badań nad szkolnictwem Wyższym Uniwersytet Jagielloński Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

2 Agenda: 1.Wprowadzenie 2.Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego (perspektywa polska i międzynarodowa) 3.Korzyści z wyższego wykształcenia (premia prywatna i premia publiczna) 4.Wpływ szkolnictwa wyższego na PKB 5.Prognozy

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Wprowadzenie Założenia i pytania badawcze Metody badawcze Źródła danych Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na PKB dokonuje się dwojako: przez działanie uczelni jako instytucji świadczących usługi edukacyjno-badawcze; przez oddziaływanie absolwentów i ich późniejszą aktywność zawodową i społeczną.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego perspektywa polska Liczba uczelni szkoły wyższe ogółem Uniwersytety1718 uczelnie techniczne22 24 uczelnie rolnicze99888 uczelnie ekonomiczne uczelnie pedagogiczne wyższe szkoły morskie22222 uczelnie medyczne99999 akademie wych. fizycznego66666 uczelnie artystyczne22 21 uczelnie teologiczne pozostałe uczelnie o profilu uniwersyteckim wyższe szkoły zawodowe w listopadzie 2011 na rynku szkolnictwa wyższego w Polsce funkcjonowało 460 uczelni, w tym 132 publiczne

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego perspektywa polska Liczba studentów W podziale województwa Liczba studentów ogółem: w 2004 r.: w 2010 r.:

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. rok wydatki w mln złudział wydatków publicznych w PKB (w %) budżetu państwa budżetu samorządu teryt ,331,90, ,576,80, ,7122,00, ,4143,50, ,0100,00, ,5197,00, ,470,20,71 Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego perspektywa polska W latach 2004 – 2010 można zaobserwować stały wzrost udziału wydatków publicznych w PKB. Widoczne są również zmiany finansowania z budżetu państwa (in plus) i z budżetu samorządów terytorialnych (w 2010 r. znacznie in minus).

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego perspektywa międzynarodowa kraje regionu Morza Bałtyckiego Dania1,81,7 Estoniab.d. 1,3 Finlandia1,81,71,61,7 Niemcy1,1 1,2 Polska1,51,61,31,5 Szwecja1,81,6 Udział wydatków na szkolnictwo wyższe w PKB (w %) Polska nie wyróżnia się na tle pozostałych krajów regionu Morza Bałtyckiego. W Niemczech nakłady na szkolnictwo wyższe jako proporcja PKB są niższe niż w Polsce.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko B+R*bezB+RbezB+RbezB+Rbez Dania463344m.45m.45m. Estoniab.d. 27 Finlandia Niemcy Polska Szwecja Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego perspektywa międzynarodowa Wydatki na instytucje szkolnictwa wyższego w przeliczeniu na jednego studenta (jako procent PKB na głowę mieszkańca) PKB Niemiec, także w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest zdecydowanie wyższy niż w Polsce, dlatego też realne nakłady są zdecydowanie wyższe niż w naszym kraju.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego perspektywa międzynarodowa W Polsce, podobnie, jak i w innych krajach regionu Morza Bałtyckiego istnieje wyraźna korelacja pomiędzy poziomem wykształcenia a zagrożeniem bezrobociem. wykształcenie Dania mniej niż średnieb.d.6,96,48,25,53,57,3 średnieb.d.3,93,74,82,72,25,0 wyższeb.d.3,03,94,43,22,33,9 Estonia mniej niż średnieb.d. 19,015,411,79,724,1 średnieb.d. 10,59,55,75,214,8 wyższeb.d. 5,85,03,22,86,3 Finlandia mniej niż średnie15,612,112,211,310,18,19,8 średnie11,98,98,87,97,05,47,7 wyższe6,54,74,5 3,73,34,0 Niemcy mniej niż średnie16,713,715,320,419,916,516,7 średnie10,17,89,011,29,97,27,5 wyższe5,74,04,55,64,83,33,4 Polska mniej niż średnie13,820,625,227,821,511,513,9 średnie9,913,917,817,416,66,37,2 wyższe2,14,36,36,2 3,13,6 Szwecja mniej niż średnie11,98,05,86,57,37,110,0 średnie9,45,34,65,85,14,16,2 wyższe5,23,0 4,34,23,34,3

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. wykształcenie Dania mniej niż średnie86b.d wyższe124b.d Estonia mniej niż średnieb.d. 91 wyższeb.d Finlandia mniej niż średnie b.d. wyższe b.d. Niemcy mniej niż średnie wyższe Polska mniej niż średnie84b.d b.d. wyższe156b.d b.d. Szwecja mniej niż średnie89b.d wyższe130b.d Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego perspektywa międzynarodowa Względna wysokość zarobków pozostaje na w miarę stabilnym poziomie. Poza Polską – największe zmiany można zaobserwować w Niemczech. Natomiast w Danii, Finlandii i Szwecji pozostają niemal niezmienione od ponad 10 lat.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Inwestowanie w wykształcenie wyższe społeczeństwa przynosi korzyści w czterech wymiarach finansowym publicznym (ze względu na premię publiczną), niefinansowym publicznym, finansowym prywatnym (ze względu na premię prywatną), niefinansowym prywatnym. Korzyści z wyższego wykształcenia

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Korzyści z wyższego wykształcenia stopa korzyści prywatnej Przyjęta metoda obliczania korzyści prywatnej1234 wykształcenie wyższe ogółem, średnie opłaty w uczelniach prywatnych -2,403,242,403,64 wykształcenie wyższe ogółem, bez opłat (studia stacjonarne, uczelnia publiczna) 0,913,913,284,23 wykształcenie wyższe ogółem, bez opłat (studia stacjonarne, uczelnia publiczna), stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie 1,224,013,414,32 wykształcenie wyższe ogółem, bez opłat (studia stacjonarne, uczelnia publiczna), stypendium w wysokości zł miesięcznie, jak przy kierunkach zamawianych 3,505,054,655,26 dla porównania – wykształcenie wyższe ogółem, opłata w wysokości przeciętnych kosztów studiów na jednego studenta -2,791,753,26 wykształcenie wyższe medyczne, bez opłat za studia (studia stacjonarne) -2,661,563,15 wyższe wykształcenie techniczne, bez opłat za studia (studia stacjonarne) 2,804,674,214,91 wyższe wykształcenie techniczne, bez opłat za studia (studia stacjonarne), stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie 2,994,774,335,00 wyższe wykształcenie techniczne, bez opłat za studia (studia stacjonarne), stypendium w wysokości zł miesięcznie, jak przy kierunkach zamawianych 4,665,765,465,92 dla porównania - wykształcenie wyższe techniczne, opłata w wysokości przeciętnych kosztów studiów na jednego studenta -1,323,392,603,77

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Ogromną rolę w zwiększaniu prywatnej stopy zwrotu z inwestycji (niezależnie od przyjętej metody obliczenia) ma udzielenie finansowej pomocy w czasie studiów. Przyczynia się do tego przede wszystkim zmniejszenie kosztów ponoszonych przez studenta. Przy premii płacowej pozostającej bez zmian, ogólna suma kosztów studiów jest mniejsza i w ten sposób powiększa się rentowność prywatnej inwestycji w zdobycie wyższego wykształcenia. Tak więc tworzone przy pomocy wsparcia Funduszy Strukturalnych kierunki zamawiane, w których studenci mogą liczyć na stypendium nawet w wysokości złotych miesięcznie, stają się niezwykle opłacalne z punktu widzenia absolwenta. Korzyści z wyższego wykształcenia stopa korzyści prywatnej

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Do najczęściej wymienianych prywatnych korzyści pozafinansowych płynących z wykształcenia wyższego zalicza się dbałość o lepsze warunki pracy, o zdrowie indywidualne i rodziny, rozsądniejsze wydawanie środków na konsumpcję. Korzyści z wyższego wykształcenia premia prywatna

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Korzyści z wyższego wykształcenia premia publiczna Do niematerialnych zysków publicznych zalicza się: umacnianie demokracji i praw obywatelskich; polityczną stabilność, wynikającą ze sprawnie działającej demokracji; niższy poziom przestępczości oraz niższe straty generowane przez przestępczość ( należy jednak uwzględniać wysokie straty w przypadku oszustw finansowych, najczęściej popełnianych przez osoby z wyższym wykształceniem ); zmniejszenie nierówności społecznych poprzez szerszy dostęp do wykształcenia; stymulowanie dalszego postępu naukowo-technicznego oraz rozpowszechnianie użycia nowoczesnych technologii.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Przyjęta metoda obliczania korzyści publicznej wykształcenie wyższe ogółem, przeciętnych kosztów studiów na jednego studenta -5,354,145,88 wykształcenie wyższe ogółem, przeciętnych kosztów studiów na jednego studenta, stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie -5,324,055,86 wykształcenie wyższe medyczne, przeciętny koszt kształcenia w uczelniach medycznych -4,420,395,44 wykształcenie wyższe techniczne, przeciętny koszt kształcenia w uczelniach technicznych -0,696,175,266,60 wykształcenie wyższe techniczne, przeciętny koszt kształcenia w uczelniach technicznych, stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie -1,956,155,216,59 wykształcenie wyższe techniczne, przeciętny koszt kształcenia w uczelniach technicznych, stypendium w wysokości zł miesięcznie, jak przy kierunkach zamawianych -5,924,646,47 Korzyści z wyższego wykształcenia stopa korzyści publicznej

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Wpływ szkolnictwa wyższego na PKB korzyść publiczna w PLN (w ujęciu rocznym) PKB Polski (w PLN) udział procentowy korzyści publicznej4,334,074,845,36 nakłady na szkolnictwo wyższe jako procent PKB1,5 1,61,3 Wsparcie ze strony Programów Strukturalnych UE w 9,5% przyczyniło się do wytworzenia publicznej korzyści. A stąd płynie kolejny wniosek, że nakłady UE na szkolnictwo wyższe przyczyniły się do wytworzenia PKB w Polsce pomiędzy 0,4 a 0,5 procent. udział korzyści publicznej (rozumianej jako wartość dodana wynagrodzenia za pracę osób z wyższym wykształceniem) waha się pomiędzy 4,07% a 5,36%

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Prognozy Porównanie prognoz demograficznych dla Polski

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Prognozy prognoza demograficzna ludności w Polsce

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Prognoza przyrostu liczby ludności w grupach wiekowych lata oraz lata

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Prognoza wartości premii prywatnej i korzyści publicznej Rok miesięczne wynagrodzenie osób z wykształceniem wyższym (w zł)4662,55546,36783,6 miesięczne wynagrodzenie osób bez wykształcenia wyższego (w zł)2558,93066,73777,7 miesięczne wynagrodzenie osób z wykształceniem średnim (w zł)2791,93276,93955,9 miesięczne uśr. wyn. Wyższe (w zł)4430, ,9 miesięczne uśr. wyn. Niewyższe (w zł)2175,22722,23488 referencyjna stopa inwestycyjna0,04 liczba bezrobotnych liczba osób pracujących z wykształceniem wyższym średnie koszty kształcenia na studenta (w zł) liczba studentów ogółem roczne koszty kształcenia ogółem (w zł) , , ,00 korzyść prywatna metoda 1. (roczna stopa zwrotu)0,910,600,23 korzyść prywatna metoda 2. (roczna stopa zwrotu)3,913,813,71 korzyść prywatna metoda 3. (roczna stopa zwrotu)3,283,163,03 korzyść prywatna metoda 4. (roczna stopa zwrotu)4,234,144,05 korzyść publiczna metoda 1. (roczna stopa zwrotu)--- korzyść publiczna metoda 2. (roczna stopa zwrotu)4,565,496,65 korzyść publiczna metoda 3. (roczna stopa zwrotu)3,304,285,34 korzyść publiczna metoda 4. (roczna stopa zwrotu)5,106,027,22

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Podsumowanie (1) Oprócz obopólnych korzyści finansowych, zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwo odnoszą korzyści niefinansowe z wykształcenia wyższego. Podnoszą one poziom życia, a także kapitał społeczny społeczeństwa. Obopólne korzyści dotyczą następujących obszarów: zdrowie; rozwój intelektualny dzieci; świadome rodzicielstwo; racjonalność podejmowanych decyzji; zaangażowanie społeczne i obywatelskie.

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Szczególnie przez najbliższe 15 lat inwestowanie w szkolnictwo wyższe będzie przynosić największe publiczne zyski. Po upływie tego czasu, ze względu na zmiany demograficzne zachodzące, Polska zbliży się do optymalnego udziału osób z wyższym wykształceniem w grupie pracujących, a który będzie odpowiadał poziomowi skolaryzacji w tradycyjnej grupie wiekowej studentów (19-24). Wówczas, ze względu na liczbę absolwentów pozostających na rynku pracy, koszty transferów społecznych wyrównają się. To z kolei doprowadzi do sytuacji, kiedy prywatna stopa zwrotu z inwestycji w wyższe wykształcenie zrówna się ze stopą publiczną. Podsumowanie (2)

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Należy podkreślić, że przypuszczalne odkrycia naukowe i wynalazki technologiczne sprawią, że publiczne inwestowanie w szkolnictwo wyższe będzie nadal koniecznością, by nie zmniejszyła się liczba absolwentów odpowiednio przygotowanych do pracy przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii Podsumowanie (3)

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Podsumowanie (4) Posiadanie wyższego wykształcenia przekłada się na wyższe zarobki w życiu zawodowym. Dzięki temu także w przyszłości inwestowanie w szkolnictwo wyższe będzie opłacalne tak ze względu na prywatne, jak i publiczne korzyści. Polityka publiczna w tym zakresie wymaga z jednej strony ostrożności, a z drugiej strony odważnego wizjonerstwa wykraczającego poza perspektywę najbliższych lat, ponieważ zyski realizowane są w całym okresie aktywności zawodowej pracowników.

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Bibliografia Sen Amartya, Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 Barnett Ronald, Being a University, New York: Routledge Barnett Ronald, Reshaping the University: New Relationships between Research, Scholarship and Teaching, London: Open University Press Baum Sandy, Payea Kathleen, The Benefits of Higher Education for Individuals and Society, College Board, Bowen Howard R., The Finance of Higher Education, Carnegie Commission on Higher Education, Berkeley Bowen Howard R., Investment in Learning. The Individual and Social Value of American Higher Education, Jossey-Bass, San Francisco Bowen Howard R., Servelle Paul, Who Benefits from Higher Educationand Who Should Pay?, American Association for Higher Education, ERIC Clearinghouse on Higher Education, Washington Braczyk Hans-Joachim, Cooke Philip N., Heidenreich Martin, Regional Innovation Systems. The role of governance in a globalized world, London: UCL Press, Breschi Stefano, Malerba Franco, Clusters, networks, and innovation, Oxford: Oxford University Press Cunningham Alisa, The Broader Societal Benefits of Higher Education, SolotionForFuture.ogr [Dok. Elektr.], Czapiński Janusz, Polska – państwo bez społeczeństwa, Nauka 1/2006, https://portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2006/01/N_106_01_Czapinski.pdf [Dok. Elektr.], https://portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2006/01/N_106_01_Czapinski.pdf De Walque Damien, Education, Information, and Smoking Decisions Evidence from Smoking Histories, , Washington: World Bank Długoterminowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska Trzecia Fala Nowoczesności. i [dok elektr ]http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/dsrk_1_tom_17_listopada_2011_0.pdfhttp://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/dsrk_2_tom_17_listopada_2011__0.pdf Education at a Glance. OECD Indicators, wydawnictwo seryjne, Paris: OECD ( ). Florida Richard, Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa: Wyd. Narodowe Centrum Kultury Fujita Masahisa, Krugman Paul, Venables Anthony, Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, Cambridge and London: MIT Press GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 ( ). Higher Education to 2013, vol. 1 Demography, Paris: OECD 2008 Hill K., Hoffman D., Rex T.R., The Value of Higher Education: Individual and Societal Benefits, Tempe: W.P. Carey 2005 Ile zarobisz po studiach? Wynagrodzenia absolwentów w 2011 roku. Sedlak & Sedlak wynagrodzenia.pl, dn Kwiek Marek, Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce a transformacje finansowania publicznego szkolnictwa w Europie, cpp.amu.edu.pl [Dok. Elektr ]. Leslie Larry L., Brinkman Paul T., The Economic Value of Higher Education, Phoenix: Oryx Press Lewandowski Piotr, Mućk Jakub, Skrok Łukasz, Znaczenie gospodarcze sektora kultury, wstęp do analizy problemu, Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych 2010.

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. McMahon Walter W., Higher Learning, Greater Good, Baltimore: The Johns Hopkins University Press McMahon Walter W., The Social and External Benefits of Education, [w:] G. Johnes, J. Jones (red.), International Handbook on the Economics of Education, Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc Ogólnopolske Badanie Wynagrodzeń (OBW) 2011, Sedlak&Sedlak, www. Polskie szkolnictwo wyższe: Stan, uwarunkowania i perspektywy, Warszawa 2009 Porter Michael E., The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press Prognoza ludności 2003 – 2030, GUS, [Dok. Elektr.], [ ]. Prognoza makroekonomiczna dla Polski 2005 – 2020, Warszawa: Ministerstwo Finansów.2004 Rocznik statystyczny RP 2004 (2005 – 2011), GUS, Warszawa Rybkowski Radosław, Upadek stopni – stopnie upadku. Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego, Kraków: Wydawnictwo WAM Sierocińska Katarzyna, Kapitał społeczny, definiowanie, pomiar i typy, Studia Ekonomiczne, Nr 1 (LXVIII) Society At a Glance 2011, Paris: OECD St. George Elizabeth, Positioning Higher Education for the Knowledge Based Economy, Higher Education, vol. 52, nr 4 (grudzień 2006). Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego [ ]. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, dok elektr [ ]http://www.mimuw.edu.pl/~sjack/usw/strat_pliki/strategia.htm Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, Ernst & Young, Warszawa 2010; olsce_do_2020_roku_war_2.pdf [ ] olsce_do_2020_roku_war_2.pdf Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: Projekt środowiskowy, Warszawa 2009; Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego, Warszawa: E&Y, Luty Strawiński P., Czy w Polsce opłaca się studiować? Wyniki modelu inwestycji w wyższe wykształcenie. Uniwersytet Warszawski, [dok elektr ] Strategia Rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, [ ].http://www.mimuw.edu.pl/~sjack/usw/strat_pliki/strategia.htm Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki [dok elektr ] Bibliografia


Pobierz ppt "Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny przygotowany przez: Justynę M. Bugaj Aleksandrę Fedaczyńską Radosława."

Podobne prezentacje


Reklamy Google